Hankkeessa luodaan kansainvälisellä viittomakielellä toimiva verkkosivusto- ja mobiilialusta sekä toimintakulttuuri eurooppalaiselle uutistuotannolle.

tavoitteet

Hankkeessa luodaan ensimmäistä kertaa maailmassa kansainvälisellä viittomakielellä toimiva verkkosivusto- ja mobiilialusta sekä toimintakulttuuri eurooppalaiselle uutistuotannolle.

Lähtökohtana tasa-arvoinen tarve ja oikeus tiedonsaantiin myös silloin, kun lukutaito (näennäinen/superficial) ei tue kielellistä saavutettavuutta.

IS-uutisia lukevat ja katsovat kuurot henkilöt, joilla a) on huono lukutaitoa tai ei lukutaitoa lainkaan, b) ei ole kansallista viittomakieltä, tai he eivät hallitse sitä (esim. Balkan), c) kuurot, joilla ei ole pääsyä puhutulla & kirjoitetulla kielellä tarjottavaan uutisvirtaan, d) kuurot turvapaikanhakijat

toimenpiteet

Hankkeessa luodaan:
-kansainvälisellä viittomakielellä toimiva verkkosivusto- ja mobiilialusta -toimintakulttuuri eurooppalaiselle uutistuotannolle
-maailmanlaajuinen vapaaehetoisten toimijoiden verkosto, joka jatkaa toimintaansa hankkeen päätyttyä.

Yhteistyökumppanit / toimenpiteet:
– Humak, koordinoija / viittomakielen asiantuntijuus ja tulkkaus, toimintamallin rakentaminen uutistyölle, käyttäjäpalautteen kerääminen
– Xamk / uutisalustan rakentaminen ja visuaalisen ilmeen kehittäminen

Xamkin toimenpiteet vuositasolla:
1. vuosi: prototyypin ja visuaalisen ilmeen rakentaminen
2. vuosi: alustan käyttöönotto ja kehittäminen
3. vuosi: alustan viimeistely käyttäjäpalautteen mukaan

tulokset

Kansainvälisellä viittomakielellä toimiva verkkosivusto- ja mobiilialusta sekä toimintakulttuuri eurooppalaiselle uutistuotannolle.

Vapaaehtoisten toimijoiden verkosto

 

 

Lisätietoja

Projektipäällikkö

lehtori Suvi Pylvänen

044 702 8354

suvi.pylvanen@xamk.fi

 

 

Faktat

INTERNATIONAL PLAIN SIGN NEWS for Europe

28.06.2016 – 01.09.2019

Toteuttajat

Hallinnoija: Humanistinen ammattikorkeakoulu (Humak)

Osatoteuttajat: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk)

Muut kumppanit: Viparo

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 494 686 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 97 030 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Google Ireland Ltd/Google and news publishers in Europe