Hankkeen tuloksena syntyy satamaympäristöön lastinkäsittelyyn erikoitunut innovaatio-, testaus- ja koulutusympäristö

tavoitteet

Hankkeen päätavoite on tukea uuden satama- ja lastinkäsittelyteknologian kehitystä ja hyödyntämistä satamaympäristössä sekä parantaa yritysten osaamista ja kilpailukykyä.

INTOPORT tukee yrityksiä luomalla todelliseen toimintaympäristöön mahdollisuuden valvotusti ja turvallisesti testata uutta alalle tulevaa tekniikkaa sekä kouluttaa työtekijöitä uuden teknologian käyttäjiksi.

INTOPORTissa kerätään testaustietoa uudenlaisten toimintatapojen kehittämiseen sekä avataan testaustoiminnassa kerättyä tietoa tuotekehityksen, uusien innovaatioiden ja yritystoiminnan synnyttämiseen.

Etäohjatut tai autonomiset alukset ja ajoneuvot, uudet polttoaineet ja sähkökäyttöihin siirtyminen tuovat alalle kehittämishaasteita ja tarvetta uudenlaiseen osaamisen, tehokkuuteen ja turvallisuuteen. Muutokset vaikuttavat työntekijöihin. Digitalisaatio tuo alalle uudenlaista osaamista vaativia uusia työpaikkoja.

INTOPORT-hanke edistää lastinkäsittelyn älykkyyttä, turvallisuutta ja vähähiilisyyttä maakunnan strategian ja asiakasvaatimusten mukaisesti.

toimenpiteet

• Yritysverkoston kokoaminen

• Toimintakonseptin määrittely

• Tutkimus- ja kehityshaasteen avaaminen verkostolle ja toimijoille

• Pilottihankkeiden valinta ja määrittely

• Tutkimustiedon tuottaminen, kerääminen ja analysointi

• Kokemustiedon avaaminen ja tuotekehitystyöpajat

tulokset

Tuloksena syntyy satamaympäristöön lastinkäsittelyyn erikoitunut innovaatio-, testaus- ja koulutusympäristö sekä tapa kehittää yhdessä lastinkäsittelyteknologiaa, kasvattaa satama-alan vetovoimaisuutta ja tukea uusien innovatiivisten tuotteiden ja palvelujen sekä uusien työpaikkojen ja yritysten syntyä. INTOPORT verkostoituu satamatoimintoihin liittyvään TKI- ja koulutustoimintaan tarjoamalla monipuolista lastausteknologiaan liittyvää käyttötestiympäristöä uusien innovaatioiden kehitykseen.  INTOPORT tukee merkittävästi HaminaKotka Sataman kehittymistä yhdeksi tärkeimmistä logistiikkakeskittymistä Pohjois-Euroopassa. Vähähiilisten satamatoimintojen kasvun edistäminen on vahvasti EU:n liikenne- ja ilmastostrategian mukaista.

Lisätietoja

Arto Ahlberg
Projektipäällikkö
Puh. +358 (0)44 702 8833
arto.ahlberg@xamk.fi

Faktat

INTOPORT - Innovations to port

01.09.2017 – 31.12.2019

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Xamk

Muut kumppanit: Cursor, HaminaKotka Satama, Kotkan energia, Cargotec Finland, Suomen Satamatekniikka

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 177 122 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Uudenmaan liitto, EAKR-rahoitus