Tavoitteena on vahvistaa itäisen Suomen elinvoimaa kehittämällä puutuotealan liiketoimintaa, uusia tuotteita sekä palveluita rakentamisen tarpeisiin.

 

Suomessa rakennusteollisuudelta puuttuu puutuoteosien ja -liitosten vakiointi. Siksi mallinnus on hidasta ja kilpailutus on vaikeaa. Hanke edistää puurakennusalan toimijoiden yhteistyötä koko maassa kehittämällä, mallintamalla ja havainnollistamalla puurakenneratkaisuja niiden vakioinnin parantamiseksi.

 

HANKKEEN TAVOITTEET

Hankkeella pyritään vahvistamaan itäisen Suomen elinvoimaa kehittämällä alueen puutuotealan liiketoimintaa sekä uusia tuotteita ja palveluita rakentamisen tarpeisiin. Yhteistyötä lisäämällä hanke vahvistaa ja monipuolistaa alueen TKI-toimintaa ja osaamista ja luo mahdollisuuksia alueen viennin kasvulle.

 

HANKKEEN TOIMENPITEET

TP 1. Itäisen Suomen puutuoteklusterin organisointi ja yhteistyö
TP 2. Teollisen puurakentamisen edistäminen ja puun jalostusasteen nostaminen
TP 3. Teollisen puurakentamisen viennin edistäminen
TP 4. Viestintä, vaikuttaminen ja hankkeen tulosten hyödyntäminen

 

Hankkeen päätoteuttajana toimii Kuhmon kaupunki, Woodpolis. Osahankkeen toteuttajina toimivat Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk), Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy, Oulun Yliopiston Mittaustekniikan yksikkö (MITY) Kajaanista ja Luonnonvarakeskus (Luke) Joensuu ja Savonlinna.

ITÄPUU – Itäisen Suomen Puutuoteklusteri -hanke on Euroopan unionin osarahoittama, ja tuen on myöntänyt Kainuun liitto. Xamkin budjetti hankkeessa on 149 728 €, josta EU-tuen määrä on 119 782 €.

 

AJANKOHTAISTA

ITÄPUU-hanke käyntiin yritysavajaisten juhlatunnelmissa

Xamkin teollisen puurakentamisen laboratorion yritysavajaiset järjestettiin perjantaina 24.5.2024 Savonlinnassa. Alan asiantuntijoita ja yritysedustajia oli koolla toista sataa henkeä ja sää oli mitä upein. Aurinko paistoi kirkkaalta taivaalta koko päivän, ja lounasaikaan paikalliset Puruveden muikut lisukkeineen maistuivat hyvin ulkona. Yrityspuheenvuorot ja -esittelyt sekä laboratorion uudet tutkimuslaitteistot herättivät paljon innostusta ja uutta keskustelua syntyi toimijoiden kesken.

Näissä juhlatunnelmissa saatiin myös Itäpuu-hanke liikkeelle hanketoimijoiden ensikohtaamisen merkeissä paikan päällä, johon suuri osa hanketoimijoista pääsi koolle. Mukana olivat hankkeen päätoteuttaja Kuhmosta ja osatoteuttajista Oulun Yliopiston mittausyksikkö Kajaanista, Luonnonvarakeskus Joensuusta ja Savonlinnasta sekä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Savonlinnasta. Keskustelua ja ajatusten vaihtoa tapahtui aktiivisesti hankkeen sisällöstä ja tavoitteista, kohdaten samalla puualan yrityksiä ja suunnittelijoita. Tämän myötä Itäisen Suomen puutuoteklusteri jatkaa kehityskulkuaan eteenpäin.

Ryhmäkuva Itäpuu-hankkeen asiantuntijoista Xamkin teollisen puurakentamisen laboratoriossa

 

Lisätietoja

Mikael Sykiäinen
projektipäällikkö
p. 050 527 8666
mikael.sykiainen(at)xamk.fi

 

ITÄPUU-hankkeen tietosuojaseloste.

Faktat

Itäisen Suomen Puutuoteklusteri (ITÄPUU)

01.01.2024 – 31.12.2025

Toteuttajat

Hallinnoija: Kuhmon kaupunki

Osatoteuttajat: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk), Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy, Oulun Yliopiston Mittaustekniikan yksikkö (MITY), Luonnonvarakeskus (Luke)

Tutkimuskeskus: Kuitulaboratorio

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 149 728 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Kainuun liitto, Euroopan unionin osarahoittama