Mobiilijärjestelmä sisävesien saalistietoilmoitukseen, jossa tiedot ovat samalla käytettävissä jäljitettävyyden todentamiseen.

Hankkeen tavoitteena oli kestävän kalastuksen edistäminen ja kalaketjun läpinäkyvyyden vahvistaminen.

Uuden kalastuslain mukaan saalistietojen ilmoittaminen sisävesiltä on pakollista kaupallisille kalastajille. Hankkeessa kehitettiin ja pilotoitiin mobiilijärjestelmä, jonka avulla kalastaja voi antaa saalistiedot helposti suoraan viranomaisten tietokantaan.

Kalastuksen, myös pienimuotoisen, kestävyyden todentamiselle on selkeä tarve lähitulevaisuudessa. Tätä tarvitaan kaupallisen kalastuksen edistämiseen ja kotimaan kalakaupan sekä viennin tukemiseen.

Suomessa sisävesikalastuksen ja pienimuotoisen rannikkokalastuksen kalakantojen kestävyyden ja pyynnin määrien todentamiseen ei vielä ole toimintatapoja tai järjestelmiä. Hankkeessa vertailtiin kestävän kalastuksen järjestelmiä ja niiden sopivuutta tarkasteltavaan pienimuotoiseen ammattikalastukseen sekä näiden järjestelmien tietotarpeita. Vertailun tuloksena annettiin suosituksia jatkotoimenpiteistä.

Hankkeessa kehitettiin edelleen ammattikorkeakoulun aikaisemmin kehittämää Järvikala.fi –järjestelmää . Tämän RFID- ja mobiiliteknologiaan perustuvan seurantajärjestelmän kautta kuluttaja saa tiedon kalaerän kulusta ja lämpötilasta sen siirtyessä toimitusketjun eri vaiheisiin. Samaan järjestelmään kehitetään tässä hankkeessa uusi ominaisuus saalistiedon välittämiseksi viranomaisille (ks. opastus sovelluksen käyttöön https://www.youtube.com/watch?v=jFSTwg8HI8c).

Hankkeen toimenpiteillä voidaan vahvistetaa alan kilpailukykyä, edesautetaan kalastuselinkeinon säilymistä ja jatkuvuutta sekä vaikutetaan saaliin arvon nousuun. Toteutuksessa oli mukana Luonnonvarakeskus (Luke).

Lisätietoja

Teija Rautiainen
tutkimuspäällikkö
puh. 0400 872 759
teija.rautiainen@xamk.fi

Ajankohtaista

Särkikalat ja kiertotalous – resurssien taloudellinen hyödyntäminen-seminaari 27.-28.11.2018 Jyväskylässä

Kuinka Suomessa vajaasti hyödynnettyjä kalalajeja voidaan hyödyntää kestävästi ja taloudellisesti? Särkikalat ja kiertotalous-seminaari tarjoaa laajan tilannekatsauksen särkikalojen hyödyntämisestä kiertotalouden keinoin. Seminaarissa kuullaan myös katsaukset Järvikalan jäljet -hankkeen tähän mennessä saaduista tuloksista saalisilmoituksen mobiilijärjestelmän kehittämisen ja kestävän kalastuksen järjestelmäkartoituksen osalta. Seminaari järjestetään 27.-28.11. Ravintola Priimuksessa (auditorio Pruuvi) osoitteessa Taulumäentie 45, Jyväskylä. Ensimmäinen seminaaripäivä koostuu esitelmistä ja keskusteluosioista. Toisena...

Järvikalan jäljet: saalistietoa ja kestävyyttä

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk) on käynnistänyt Järvikalan jäljet -hankkeen, jossa kehitetään ja pilotoidaan mobiilijärjestelmä sisävesikalastajien saalistietoilmoituksen tekemiseen. Järjestelmää voidaan samalla hyödyntää kestävän kalastuksen ja jäljitettävyyden todentamiseen. Uuden kalastuslain mukaan saalistietojen ilmoittaminen sisävesiltä on pakollista kaupallisille kalastajille. Hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan mobiilijärjestelmä, jonka avulla kalastaja voi antaa saalistiedot helposti suoraan viranomaisten tietokantaan. Kalastuksen kestävyyden todentamiselle on selkeä...

Faktat

Järvikalan jäljet: saalistietoa ja kestävyyttä

01.01.2017 – 31.03.2019

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Muut kumppanit: Luonnonvarakeskus (Luke)

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 155 523 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 15 552 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Pohjois-Savon ELY-keskus/ Euroopan meri- ja kalatalousrahasto