Hanke jatkuvan oppimisen kytkemiseksi osaksi ammattikorkeakoulun kumppanuuksia

Tavoitteet

 • Asiakkaiden osaamistarpeisiin perustuvan koulutustarjonnan kehittäminen
 • Korkeakoulujen välisen koulutusyhteistyön kehittäminen; yhteinen palvelutarjonta ja työnjako valittujen profiilien mukaisesti
 • Korkeakoulujen koulutuskumppanuuden tarjooman sitominen pitkäjänteisesti osaksi asiakkaiden jatkuvaa oppimista
 • Jatkuvan oppimisen integroiminen korkeakoulujen kumppanuuden hallinnan prosesseihin
 • Ammattikorkeakoulujen yhteistyöverkoston brändin, näkyvyyden ja tuotteistamisen rakentaminen ja ammattikorkeakoulujen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden parantaminen

Yhteistyö täydentää yksittäisen ammattikorkeakoulun osaamista ja mahdollistaa näin uusien palvelukokonaisuuksien luomisen.

Toimenpiteet

Koulutustarjonnan arviointi ja rakentaminen

 • Luodaan yhteistyölle yhteiset pelisäännöt, yhteinen toimintatapa ja aineistopankki koulutustarpeiden tunnistamiseen, koulutuskokonaisuuksien tuotteistamiseen, markkinointiin, toteuttamiseen sekä asiakassuhteiden ylläpitoon liittyviin vaiheisiin.
 • Perehdytään yhteiseen osaamispääomaan toimijoiden välisen benchmarkkauksen avulla

Palvelumallin luominen

 • Tavoitteena tunnistaa alueelliset realiteetit ja ammattikorkeakoulun erikoistumisen mahdollisuudet
 • Luoda pelisäännöt verkostomaiselle toiminnalle; kumppanuuksien ja siihen liitetyn jatkuvan oppimisen toimintatavoille, toiminnan laadulle ja yhteistyön koordinoinnille.
 • Tunnistaa oman ammattikorkeakoulun erityisyydestä nousevia sisältöjä yhteiselle alustalle ja pilotoitaviksi palveluiksi.

Pilotoinnit

Toteutetaan yksi valtakunnallinen pilottitoteutus ja 2-4 ketteriä kokeiluja määritellyn toimintamallin mukaisesti eri jatkuvan oppimisen tarpeisiin, eri kokoisiin ja eri aloilta tuleviin kohdeyrityksiin.

Tulokset

 • Uudet ratkaisut ammattikorkeakoulujen väliseen yhteistoimintaan
 • Hyvien käytäntöjen leviäminen yli ammattikorkeakoulurajojen
 • Hankkeen tulosten raportoiminen sidosryhmille

Jatkumoon osallistuvat ammattikorkeakoulut

 

XAMKIN TIETOSUOJAILMOITUS

Linkki hankkeen verkkosivuille: https://blogi.eoppimispalvelut.fi/jatkumo/

Lisätietoja

Angelika Polak
projektipäällikkö
044 702 8482

Anu Vainio
TKI-asiantuntija
044 702 8724

Sara Ojaniemi
projektityöntekijä
050 911 8891

etunimi.sukunimi@xamk.fi

Faktat

Jatkumo

01.08.2020 - 31.07.2023

Toteuttajat

Hallinnoija: Lapin ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Centria, HUMAK, JAMK, Karelia, Laurea, OAMK, LAB, Savonia, Xamk

Ammattikorkeakoulun tutkimuskeskus: Luovat alat

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 550 000 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 48 183 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Opetus- ja kulttuuriministeriö, valtion erityisavustus