Miksi jotkut yritykset menestyvät ja toiset eivät? Miten oma organisaatio voisi paremmin sopeutua muutoksiin?  Mikä johtamisessa oikeastaan on tärkeintä? Entä mitä on organisaation psykologinen turva ja miksi siitä pitäisi kiinnostua? Mitä on vastuullisuus aineettomana pääomana?

Näihin kysymyksiin tarjoaa vastauksia uusi JOHTAJUUDEN HIOMO hanke, joka

 • valmentaa yritysten omistajia, johtajia ja henkilöstöä vastuullisessa, ketterässä ja muutoksen johtamisessa
 • parantaa pk yritysten kilpailu- ja muutoskykyä johtamistaitoja ja vuorovaikutusta kehittämällä
 • kehittää kasvuhakuisen johtajuuden kehittämisen menetelmiä, foorumeita ja välineitä
 • tarjoaa konkreettista valmennusta ja koulutusta hankkeeseen osallistuville.

 

KOHDERYHMÄ JA SISÄLTÖ

Hankkeen kohderyhmänä ovat pk-yritysten yrittäjät/omistajat, johto ja henkilöstö, jotka saavat konkreettista henkilökohtaista tukea, valmennusta ja koulutusta mm. seuraavista aihealueista:

 • Vastuullisuus ja aineeton pääoma kilpailukyvyn ja liiketoiminnan kehittämisen välineenä
 • Ketterä itseohjautuva tiimi ja luovuus innovaatioiden mahdollistajana
 • Vuorovaikutuksen merkitys ja itseohjautuva organisaatio kilpailukyvyn lisääjinä, strateginen ketteryys ja psykologinen turva organisaatiossa
 • Kriisijohtamisen työkalut, resilienssin ylläpito arjen johtamisessa,

Osallistujat muodostavat verkoston ja hyödyntävät myös digitaalista tarinankerrontaa osana kehittämistyötä. Hanke sisältää myös suoraa (de minimis) tukea yrityksille.

KUKA VOI PÄÄSTÄ MUKAAN?

Hanke sopii juuri sinun yrityksellesi, jos haluatte

 • kehittää johtamisen osaamista
 • lisätä kilpailukykyä ja tiimien tehokkuutta
 • parantaa yrityksen muutoskykyä ja innovatiivisuutta
 • yrityksesi on pieni tai keskisuuri (max 250 työntekijää) ja siinä on vähintään yksi 3 hengen tiimi (omistajayrittäjätiimi, työntekijätiimi, esimies+ työntekijöitä)

Kysy rohkeasti lisää ja/tai ilmoita kiinnostuksesi hakemaan mukaan hankkeeseen!

Projektipäällikkö Mia Pakarinen, mia.pakarinen@xamk.fi +358 50 535 2153

Lisätietoja

Projektipäällikkö
Mia Pakarinen
mia.pakarinen@xamk.fi
+358 50 535 2153

Faktat

Johtajuuden hiomo

01.10.2021 - 30.04.2023

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 188 270 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Euroopan sosiaalirahastosta