Hankkeessa kehitetään ja tuotetaan yritysten tarpeita vastaava uuden ajan johtamiskoulutus.

Tavoite

Hankkeen tavoitteena on kehittää eteläsavolaisten yritysten johtamista kilpailukyvyn, muutoksen ja työhyvinvoinnin näkökulmasta. Tavoitteena on kannustaa yrityksiä hankkeen aikana kokeilemaan uusia toimintamalleja ja -ajatuksia, muokkaamaan olemassa olevaa liiketoimintaa ja strategioita tai innovoimaan uutta.

Henkilöstön sitoutuminen, sisäinen motivaatio ja osaaminen ovat keskiössä muutoksen toteuttamisessa.

Uuden ajan johtamisvalmennuksen kehittäminen

Hankkeen aikana kehitetään ja tuotetaan yritysten tarpeita vastaava uuden ajan johtajuuden valmennus. Yritysten ylimmälle johdolle ja avainhenkilöille suunnattu johtamiskoulutus antaa valmiudet ja työkalut reagoida laajemminkin johtamisen tulevaisuuden haasteisiin ja työelämän vaatimuksiin ja muutoksiin.

Lähtökohtana on käytännönläheisyys, uusin tieto sekä työkalujen kartuttaminen yrityksiin jaettavaksi ja käytettäväksi. Aihealueet liittyvät strategialähtöiseen toiminnan johtamiseen ja ihmisten johtamiseen. Valmennus antaa tukea päätöksentekoon ja valmiuksia johtajana kehittymiseen,

Vaikuttavuuden seuranta

Hanke sisältää alkukartoituksen yritysten kehittämistarpeista. Tarkoitus on myös selvittää hankkeen aikana ja sen lopussa toimenpiteiden vaikuttavuutta osallistujayritysten sekä osallistujien johtamisosaamisen kannalta.

Toteutus

Koulutus kestää vuoden ja hankkeen aikana toteutetaan kaksi johtamiskoulutusta. Ensimmäinen CEO-JOKO -johtamiskoulutus alkaa 26.9.2017. Seuraava koulutus käynnistyy vuoden kuluttua, syyskuussa 2018.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk Pienyrityskeskuksen ja osatoteuttajan, Etelä-Savon kauppakamarin, kanssa yhdessä toteuttamaa hanketta rahoittaa Etelä-Savon ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta.

 

 

Lisätietoja

Eila Avelin
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Pienyrityskeskus
eila.avelin@xamk.fi
044 5050 404

Anne Gustafsson-Pesonen
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Pienyrityskeskus
anne.gustafsson-pesonen@xamk.fi
040 8344 217

Ajankohtaista

Tulevaisuutta ei ole määrätty, vaan voimme itse vaikuttaa siihen

JOKO – johtajuuden uudet suunnat -hankkeen tavoitteena on kehittää eteläsavolaisten yritysten johtamista kilpailukyvyn, muutoksen ja työhyvinvoinnin näkökulmasta. Hankkeessa on toteutettu kaksi CEO JOKO -johtamiskoulutusta, joista viimeisin tuli päätökseensä 16.5.2019. Seuraava CEO JOKO -johtamiskoulutus alkaa syksyllä 2019. CEO JOKO 2 –johtamiskoulutuksen viimeisenä lähipäivänä 16.5.2019 suunnattiin katse kohti tulevaisuutta. Futuristit Niko Herlin ja Kirsi Kostia Great Minds Oy:stä...

Kaikilla meillä on omanlaisemme toimintatavat

CEO JOKO 2 –valmennuksen neljännen lähipäivän aiheena oli Ihmisten johtaminen – vaikuttamisen voima. Lähipäivän kouluttajana toimi Markku Silventoinen Muutostoimisto Flow’sta. Toimintatyylien erilaisuus Ihmiskunnalla on tarve lokeroida ihmisiä. Tämä tarve on ollut olemassa tuhansia vuosia. ”Lokerointiin” on kehitetty erilaisia toimintatyylianalyyseja, jotka usein noudattavat nelikenttäistä pohjaa. Valmennuksen lähipäivänä tutustuimme tarkemmin DISC viitekehyksen toimintatyyleihin. Mikä toimintatyyli kuvaa eniten...

Itsetuntemus ja itsensä johtaminen tuloksenteon perustana: Perusolettamukset

Blogiteksti on kirjoitettu CEO JOKO 2 Johtamisvalmennuksen 15.11.2018 pidetyn lähipäivän perusteella. Aiheena oli Itsetuntemus ja itsensä johtaminen tuloksenteon perustana. Lähipäivän kouluttajana oli Kari Kauppila Muutostoimisto Flow:sta.   Ihmisen täydellinen koneisto Kari Kauppilan mukaan jokaiselle ihmiselle on annettu täydellinen koneisto tuntemista, tekemistä, puhumista ja ajattelemista varten. Tämä koneisto on muuttunut elämän edetessä ja useimmilla ihmisillä sen...

Itsetuntemus ja itsensä johtaminen tuloksenteon perustana: Olemisen laatutekijät

Blogiteksti on kirjoitettu CEO JOKO 2 Johtamisvalmennuksen 15.11.2018 pidetyn lähipäivän perusteella. Aiheena oli Itsetuntemus ja itsensä johtaminen tuloksenteon perustana. Lähipäivän kouluttajana oli Kari Kauppila Muutostoimisto Flow:sta. Kari Kauppila aloitti lähipäivän pyytämällä osallistujia seisomaan ns. fiilisjanalle, jonka toisessa ääripäässä oli hyvä fiilis ja iloisuus ja toisessa päässä huono fiilis ja ärsyyntyneisyys. Jokainen osallistuja meni aikajanalle siihen...

TULEVAISUUS TEHDÄÄN – VOIMME ITSE VAIKUTTAA TULEVAISUUTEEN ENEMMÄN KUIN USKOMMEKAAN

Futuristi Niko Herlin piti ajatuksia ravistelevan kurkistuksen ennakoinnin maailmaan Pienyrityskeskuksen järjestämässä aamiaistilaisuudessa. Hän esitteli käytännön keinoja ja työkaluja ennakoinnin systemaattiseksi hyödyntämiseksi yrityksissä. Aihe kiinnosti ja paikalla oli runsaslukuinen joukko yritysten väkeä. Pääteemoina olivat tulevaisuuskuntoisuus ja muutoskuntoisuus Hänen mukaansa meidän tulee ajatelle ja puhua tulevaisuudesta monikossa, erilaisista mahdollisista ja toivottavista tulevaisuuksista ja vaihtoehtoisista onnistumisen menetelmistä. Valitettavasti...

Faktat

JOKO - johtajuuden uudet suunnat

01.06.2017 – 31.05.2019

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Etelä-Savon kauppakamari

Tutkimuskeskus: Pienyrityskeskus

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 296 512 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 238 104 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta