Hanke kehittää laitteita ja järjestelmän, jotka mahdollistavat kotien sähkön kysyntäjouston.

Kysyntäjousto tarkoittaa kulutuksen rajoittamista, jotta sähkön tuotannon ja kulutuksen tasapaino saavutettaisiin ympäristöystävällisesti. Lisäksi hankkeessa kehitetään tätä tukevia liiketoimintamalleja, ohjelmistoja ja verkkopalveluja.

JOUKO-hanke kehittää ratkaisuja, joiden avulla voidaan toteuttaa uudenlainen joustava sähkösopimus ja käyttää sitä myös jo rakennetuissa kodeissa. Kytkinlaite voi kytkeä sähkön syötön pois sähkösopimuksen perusteella myös kolmivaihelaitteilta, kuten kiukailta.

Kun uudet, uusiutuvat sähköntuotantotavat, kuten aurinko- ja tuulivoima lisääntyvät, tulee sähkön tuotanto entistä enemmän riippuvaiseksi säästä. Talvi-iltoina esiintyy lisäksi sähkönkulutushuippuja. Tällä hetkellä kotimainen kysyntää seuraava säätövoima ja sähkön osto ulkomailta yhdessä tasapainottavat tuotannon ja kulutuksen. Kun nyt projektissamme mahdollistetaan kulutuksen laajempi rajoittaminen kotitalouksissa, syntyy uusia tasapainotusmahdollisuuksia. Ne voivat korvata mm. paljon hiilidioksidia tuottavia ja kalliita varavoimaloita. Kotitalouksista voidaan näin koota kysyntäjoustoa harjoittavia ryppäitä ja ohjata osa niiden kulutuksesta haluttaessa pois.

Toimenpiteet

Hanke kehittää sekä laitteistoja, ohjelmistoja, sähköisiä palveluja että liiketoimintamalleja.
Kehitetään kodeissa käytettävät laitteet, joilla voidaan etäohjata/kytkeä 3-vaihevirran kulkua. Langattomat laitteet voidaan asentaa jo olemassa oleviin kotiympäristöihin ilman tietoliikennekaapelointeja.

  • Malleja eri osapuolten välisiin sopimuksiin, jotta kysyntäjousto voidaan toteuttaa.
  • Kotiasiakkaan mobiilipalvelu, jolla hän hallitsee kotinsa helposti laitteiden kysyntäjoustoa.
  • Ohjattavien laitteiden energiankulutusmittauksen, joka mahdollistaa seurantaa ja päätöksentekoa.
  • Verkkopalvelun, joka palvelee aggregaattoriyhtiötä ( joka kokoaa kodeista kysyntäjoustoryppäitä ) , sähkön kantaverkkoyhtiötä sekä energiayhtiöitä. Koko järjestelmässä kiinnitetään huomiota erityisesti tietoturvaan.

Tulokset

Laitteet , järjestelmä, ohjelmistot ja sähköiset palvelut testataan hankkeen lopussa. Järjestelmän testausympäristönä toimii Xamkin Mikkelin kampuksen uudistettu Talotekniikan laboratorio. Hanke järjestää myös tuloksista kertovan seminaarin syksyllä 2018. Hanke kestää vuoden 2018 loppuun.

Hanke toteutetaan Etelä-Savon Maakuntaliiton myöntämän EAKR-rahoituksen ansiosta. Lisäksi Xamk ja kumppanit panostavat sekä budjettiin, tarvikkeisiin että tutkimustyön tekemiseen. Kumppaneita ovat Fingrid Oyj, Digita Oy, ESE-Verkko Oy, Järvi-Suomen Energia Oy, Imatran Energiasäätiö, KSS Verkko Oy ( Kouvolan Seudun Sähkö ), Oulun Energia Oy, Rejlers Finland Oy, C2 SmartLight Oy, Metatavu Oy ja Evain Systems Oy.

Projektin kehittämien laitteiden dokumentit ovat avoimessa verkkopalvelussa:
https://github.com/Teukka/FlexHomeElPower

 

Lisätietoja

Markku Rossi
projektipäällikkö
p. 0400 544 876
markku.rossi@xamk.fi

Faktat

Jouko - joustava kotitalous

01.01.2017 – 31.12.2018

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Metatavu Oy, C2 SmartLight Oy

Muut kumppanit: Fingrid Oyj, Digita Oy, ESE-Verkko Oy, Järvi-Suomen Energia Oy, Imatran Energiasäätiö, KSS Verkko Oy (Kouvolan Seudun Sähkö), Oulun Energia Oy, Rejlers Finland Oy ja Evain Systems Oy

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 346 252 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon maakuntaliitto, Euroopan aluekehitysrahasto ja osallistuvat yritykset

Asiasanat