Julkine edistää yläkouluikäisten nuorten aktiivista liikkumista, aktiivisia matkaketjuja, sekä koko päivän fyysistä aktiivisuutta.

Julkine-hankkeen tavoitteena on lisätä fyysistä aktiivisuutta kestävän liikkumisen ja julkisen liikenteen avulla yläkouluikäisten keskuudessa. Hankkeessa toteutetaan yhteistyössä Mikkelin ja Kouvolan kaupunkien kanssa interventio yläkouluikäisille nuorille fyysisen aktiivisuuden sekä kestävien kulkumuotojen   käytön lisäämiseksi.

Interventiolla pyritään edistämään fyysistä aktiivisuutta, kestäviä, aktiivisia kulkumuotoja, edistämään harrastusten yhdenvertaista saavutettavuutta, sekä fyysistä aktiivisuutta koko kunnan tasolla. Interventiossa hyödynnetään digitaalisia sovelluksia (mobiiliapplikaatio, jolla koeryhmään kuuluvat itsemonitoroivat liikkumismuotojaan) sekä yhteiskunnallisen markkinoinnin keinoja (tiedottaminen, aktiivisen sekä yhteiskunnallisen markkinoinnin keinoja (luennot, ohjatut hybridimatkat, aktiivisen liikkumisen haastekampanjat, nuorten matkustuspaneeli) siten, että aktiivinen liikkuminen, julkisen liikenteen käyttö, aktiiviset matkaketjut, sekä harrastusten saavutettavuus lisääntyvät, ja kyyditseminen vähenee koko kunnan tasolla.

 Tutkimushankkeen päätulokset julkaistaan vertaisarvioiduissa tieteellisissä julkaisuissa, ja lisäksi niistä tehdään videokoosteita ja esityksiä kunnille.

A multilevel intervention to increase active travel, active travel chains, and device-measured physical activity in young people during public transport investments in Kouvola and Mikkeli, Finland: a cluster-randomized controlled trial (Julkine)

The goal of the  project is to promote the physical activity and sustainable movement of middle school-aged youth. The project involves implementing an intervention for middle school-aged youth in Kouvola and Mikkeli to enhance full-day physical activity and sustainable movement. The intervention is multilevel and includes components such as self-monitoring, informational campaigns, active movement lessons, guided hybrid journeys, and a youth travel panel.

The main results of the project will be published in peer-reviewed scientific publications, and in addition, video compilations and presentations for municipalities will be created based on these results.

 

 

Lisätietoja

Arto Pesola, LitT

Tutkimuksen johtaja

arto.pesola@xamk.fi

+358 40 6411 504

 

Anja Härkönen, YTM

Projektipäällikkö

anja.harkonen@xamk.fi

+358 40 702 8273

 

Elina Hasanen, LitT

Projektitutkija, Tutkijatohtori

elina.hasanen@xamk.fi

+358 50 5916827

 

Hankkeen tietosuojaseloste

Faktat

Monimenetelmällinen interventio yläkouluikäisten nuorten julkisen liikenteen käytön ja aktiivisen liikkumisen lisäämiseksi Kouvolassa ja Mikkelissä: kluste-risatunnaistettu kontrolloitu interventiotutkimus (Julkine)

01.04.2023 – 01.04.2026

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Muut kumppanit: Aalto-yliopisto

Tutkimuskeskus: Active Life Lab

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 398 209 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 20 959 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: OKM/Liikuntatieteellinen tutkimus