Julkine edistää yläkouluikäisten nuorten aktiivista liikkumista, aktiivisia matkaketjuja, sekä koko päivän fyysistä aktiivisuutta Kouvolassa.

Julkine-hankkeen tavoitteena on lisätä fyysistä aktiivisuutta kestävän liikkumisen ja julkisen liikenteen avulla yläkouluikäisten keskuudessa. Hankkeessa toteutetaan yhteistyössä Mikkelin ja Kouvolan kaupunkien kanssa interventio yläkouluikäisille nuorille fyysisen aktiivisuuden sekä kestävän liikkumisen ja julkisen liikenteen käytön lisäämiseksi.

Interventiolla pyritään edistämään fyysistä aktiivisuutta, kestäviä, aktiivisia kulkumuotoja, edistämään harrastusten yhdenvertaista saavutettavuutta, sekä fyysistä aktiivisuutta koko kunnan tasolla. Interventiossa hyödynnetään ympäristön mukauttamisen sekä yhteiskunnallisen markkinoinnin keinoja (luennot, ohjatut hybridimatkat, aktiivisen liikkumisen haastekampanjat, nuorten matkustuspaneeli) siten, että aktiivinen liikkuminen, julkisen liikenteen käyttö, aktiiviset matkaketjut, sekä harrastusten saavutettavuus lisääntyvät, ja kyyditseminen vähenee koko kunnan tasolla.

Interventio tuottaa kuntien käyttöön tietoa joukkoliikenteen maksuttomuuden ja käytön edistämisen vaikutuksista nuorten fyysiseen aktiivisuuteen. Päätulokset julkaistaan vertaisarvioiduissa tieteellisissä julkaisuissa, ja lisäksi niistä tehdään videokoosteita ja esityksiä kunnille.

A multilevel intervention to increase active travel, active travel chains, and device-measured physical activity in young people during public transport investments in Kouvola, Finland: a cluster-randomized controlled trial (Julkine)

”The goal of the ’Julkine’ project is to increase physical activity among 13-14 years old youth through sustainable transportation and public transit. The project involves a collaborative intervention with the cities of Mikkeli and Kouvola aimed at enhancing physical activity, promoting sustainable and active modes of transportation, ensuring equitable access to recreational activities, and increasing physical activity at the municipal level.

The intervention employs environmental adaptation and societal marketing strategies, such as lectures, guided hybrid journeys, active transportation challenge campaigns, and a youth travel panel. These measures are designed to boost active commuting, the use of public transportation, active travel chains, and improve access to recreational activities while reducing carpooling at the municipal level.

The intervention will generate information for municipalities regarding the impact of free public transportation and measures to promote its usage on the physical activity of young individuals. The primary results will be published in peer-reviewed scientific publications, and there will also be video summaries and presentations for municipalities.”

 

Lisätietoja

Arto Pesola, LitT

Tutkimuksen johtaja

arto.pesola@xamk.fi

+358 40 6411 504

 

Anja Härkönen, KTM,YTM

Projektipäällikkö

anja.harkonen@xamk.fi

+358 40 702 8273

Faktat

Monitasoinen interventio nuorten aktiiviseen liikkumiseen, liikkumisketjujen ja mitatun fyysisen aktiivisuuden lisäämiseksi Kouvolan maksuttoman joukkoliikenteen aloittamisen yhteydessä: klusterisatunnaistettu kontrolloitu interventiotutkimus (Julkine)

01.04.2023 – 01.04.2026

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Muut kumppanit: Aalto-yliopisto

Tutkimuskeskus: Active Life Lab

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 398 209 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 20 959 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: OKM/Liikuntatieteellinen tutkimus