Akkuteknologiateollisuuden osaajien ja kouluttajien koulutustarpeiden kartoittaminen ja niihin vastaaminen.

Kehitetään akkuteknologiateollisuuden osaajatarpeisiin vastaava monitasoinen, työelämälähtöinen koulutusmalli vastuullisen akkutuotannon ja kestävän sähköistymisen tueksi yhteistyössä 2- ja 3-asteen sekä yliopiston kanssa.

Täydennyskoulutuskurssit Kaakkois-Suomen akkuteollisuuden opettajille.​

Koulutusyhteistyömalli yritysten ja eri koulutusasteiden välillä.

Tiivistä yhteistyötä tehdään EAKR -rahoitteisessa hankkeessa Kaakkois-Suomen akkualan tki-klusteri, jossa  selvitetään akkualan TKI-potentiaalia ja mittaus- ja testauspalvelujen tarvetta alueella ja rakennetaan kaksi TKI-ympäristöä vastaamaan yritysten tarpeisiin. Hankkeiden välillä tulee olemaan tiivistä yhteistyötä sisällöllisen kehittämisen näkökulmasta kuin viestintä- ja tiedottamistoimissa.

 

TULOKSET

HANKKEEN Julkaisut

Akkuteollisuutta Kaakkois-Suomeen

Akkuteollisuuden osaajakoulutus suunnitteilla Xamkissa

Expanding battery industry: new opportunities for Kymenlaakso

Developing the research and education environment for battery materials in the future

 

Hankkeessa kehitettyyn akku-väyläopintokokonaisuuteen voit tutustua tästä.

Väylä löytyy alempaa Tekniikan alojen osiosta, Energiatekniikan insinöörin koulutuksen välilehdeltä.

Lisätietoja

Turo Laine
projektipäällikkö
p. 046  922  2410
turo.laine(at)xamk.fi

 

Maunu Kuosa
tutkimusinsinööri
p. 044 702 8444
maunu.kuosa@xamk.fi

 

Hannu Sarvelainen
lehtori
p. 044 702 8485
hannu.sarvelainen@xamk.fi

 

Tietosuojaseloste

Faktat

Kaakkois-Suomen akkualan koulutusklusteri

01.01.2023 – 31.12.2024

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Osatoteuttajat: Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT; Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 359 310 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 150 273 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Euroopan unionin osarahoittama, päärahoittajana toimii Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Asiasanat