Akkuteknologiateollisuuden osaajien ja kouluttajien koulutustarpeiden kartoittaminen ja niihin vastaaminen.

Kehitetään akkuteknologiateollisuuden osaajatarpeisiin vastaava monitasoinen, työelämälähtöinen koulutusmalli vastuullisen akkutuotannon ja kestävän sähköistymisen tueksi yhteistyössä 2- ja 3-asteen sekä yliopiston kanssa.

Täydennyskoulutuskurssit Kaakkois-Suomen akkuteollisuuden opettajille.​

Koulutusyhteistyömalli yritysten ja eri koulutusasteiden välillä.

Tiivistä yhteistyötä tehdään EAKR -rahoitteisessa hankkeessa Kaakkois-Suomen akkualan tki-klusteri, jossa  selvitetään akkualan TKI-potentiaalia ja mittaus- ja testauspalvelujen tarvetta alueella ja rakennetaan kaksi TKI-ympäristöä vastaamaan yritysten tarpeisiin. Hankkeiden välillä tulee olemaan tiivistä yhteistyötä sisällöllisen kehittämisen näkökulmasta kuin viestintä- ja tiedottamistoimissa.

 

TULOKSET

Julkaisut

Akkuteollisuutta Kaakkois-Suomeen

 

Lisätietoja

Turo Laine
projektipäällikkö
p. 046  922  2410
turo.laine(at)xamk.fi

 

Maunu Kuosa
tutkimusinsinööri
p. 044 702 8444
maunu.kuosa@xamk.fi

 

Hannu Sarvelainen
lehtori
p. 044 702 8485
hannu.sarvelainen@xamk.fi

 

Tietosuojaseloste

Faktat

Kaakkois-Suomen akkualan koulutusklusteri

01.01.2023 – 31.12.2014

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Osatoteuttajat: Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT; Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 359 310 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 150 273 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Euroopan unionin osarahoittama, päärahoittajana toimii Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Asiasanat