Akkuteknologiateollisuuden tki-tarpeiden kartoittaminen ja niihin vastaaminen edistäen teollisten symbioosien kehittymistä Kaakkois-Suomessa.

Kaakkois-Suomen akkualan tki-klusteri-hankkeessa edistetään akkuklusterin ja teollisen symbioosin syntymistä akkuarvoketjun ympärille Kaakkois-Suomessa.

Hankkeessa selvitetään akkualan TKI-potentiaalia ja mittaus- ja testauspalvelujen tarvetta alueella ja rakennetaan kaksi TKI-ympäristöä vastaamaan yritysten tarpeita.

Lisäksi hankkeessa kehitetään akkujen kierrätysmenetelmiä ja aloitetaan uusi akkumateriaalitutkimus.

Tuloksena syntyy uusi tiivis yhteistyöverkosto, jossa alan yritykset pystyvät käyttämään kehitettyjä palveluja ja alustoja ja hanketoimijoiden osaaminen on tehokkaasti jaettu ja hyödynnettävissä.

 

Tiivistä yhteistyötä tehdään ESR+ -rahoitteisessa hankkeessa Kaakkois-Suomen akkualan koulutusklusteri, jossa  selvitetään alueellista koulutustarvetta alalle. Hankkeiden välillä tulee olemaan tiivistä yhteistyötä sisällöllisen kehittämisen näkökulmasta kuin viestintä- ja tiedottamistoimissa.

 

TULOKSET

HANKKEEN JULKAISUT

Akkuteollisuutta Kaakkois-Suomeen

Lisätietoja

Turo Laine

projektipäällikkö

p. 046 922 2410

turo.laine@xamk.fi

 

Milla Pitkänen

TKI-asiantuntija

p. 050 307 1190

milla.pitkänen@xamk.fi

 

Tietosuojaseloste

Faktat

Kaakkois-Suomen akkualan TKI –klusteri

01.11.2022 – 31.10.2024

Toteuttajat

Hallinnoija: Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT

Osatoteuttajat: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy; Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 544 303 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 275 657 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Euroopan unionin osarahoittama, päärahoittajana toimii Etelä-Karjalan liitto

Asiasanat