OSAAMISTA VIEMÄÄN!

 

Kansainvälistyvät kouluttajat
International teachers and trainers

Hankkeen tavoitteena on koota yhteen Kaakkois-Suomesta kouluttajia, joilla on kiinnostusta kouluttaa omaa substanssiosaamistaan kansainvälisillä markkinoilla, parantaa heidän valmiuksiaan kansainväliseen toimintaan sekä luoda koulutusvientiä varten uusia skaalattavia koulutusmuotoja. Tavoitteena on myös tukea opetushenkilöstön monikulttuurisuuteen liittyvän osaamisen kehittämistä. Lisäksi hankkeen yhteydessä pyritään kartoittamaan alueella toimivia vientiyrityksiä, jotka voivat hyötyä kumppanuudesta koulutusorganisaation kanssa.

Hankekokonaisuuteen sisältyy

  • osaajatietopankin kokoaminen
  • tietoiskuja
  • valmennusta ja tutustumismatkoja
  • koulutusvientituotteiden valmistelua ja tuotteistamista
  • yhteistyöyritysten verkoston kartoittamista

Toimenpiteet on suunnattu koulutuspalveluja tarjoaville kansainvälisestä liiketoiminnasta kiinnostuneille koulutusorganisaatioille.

Lisätietoja

Jari Handelberg
projektipäällikkö
Jari.Handelberg@xamk.fi
050 438 5736

Jade Hirvonen
projektityöntekijä
jade.hirvonen@xamk.fi
puh. 040 167 6918

Osaamista viemään!

Kansainvälistyvät kouluttajat -hankkeen aamiaistilaisuus Kouvolassa 21.11.2018.

Katso videotallenne

Faktat

Kansainvälistyvät kouluttajat

01.04.2018 – 31.07.2020

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Aikuiskoulutus Taitaja ja Kouvolan seudun ammattiopisto

Tutkimuskeskus: Pienyrityskeskus

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 267 888 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Uudenmaan liitto Euroopan aluekehitysrahastosta