Karjala-tietokanta - menneisyys nykypäivän ja tulevaisuuden palveluksessa

Menneisyyden tunteminen on kuin muisti ihmiselle. Siksi tarvitaan tietoa siitä, mitä on ollut. Menneisyyteen kohdistuva tutkimus helpottuu, kun soveltuva lähdeaineisto digitalisoidaan ja kootaan tietokannaksi. Silloin tarvittava ja haluttava tietoa pystytään hankkimaan nykyaikaisin hakumenetelmin, nopeasti sekä tehokkaasti.

Tavoitteet

Karjala-tietokantahanke vie päätökseen luovutetun Karjalan evankelisluterilaisten ja ortodoksisten seurakuntien (yht. 70) kirkonkirjojen henkilötiedoista koostuvan tutkimustietokannan kokoamisen.

Toimenpiteet

Hankkeen aikana tietokantaan tallennetaan siitä puuttuvat 1,2 miljoonaa henkilötietuetta. Käsiteltävä aineisto on peräisin 1700-luvulta ja 1800-luvun alusta. Kokonaisuudessaan tietokanta kattaa vuodet 1700 – 1949.

Tallennustyön tekevät vanhoja käsialoja tuntevat ja venäjää/ruotsia osaavat projektityöntekijät. Tallennuksen nopeuttamiseksi tutkitaan vanhojen tekstien tunnistusohjelman (Transkribus) käyttömahdollisuuksia.

Tallennustyön lisäksi tietokannan käytettävyyttä ja rakennetta kehitetään niin, että monipuoliset tutkimusmenetelmät ja kyselyt ovat mahdollisia. Tässä yhteistyökumppanina on tutkimus- ja kehittämiskeskus Digitalia.

Kehitystyön tavoite on mm. selvittää mahdollisuuksia yhtä henkilöä koskevien, eri kirkonkirjoissa olevien tietojen yhdistämiseen. Nimet pyritään myös normalisoimaan tiedonhaun helpottamiseksi.

Tulokset

Valmis tietokanta koostuu 11,5 miljoonasta henkilötietueesta. Ne tulevat olemaan kaikkien vapaasti käytettävissä lukuun ottamatta 100 vuotta nuorempaa aineistoa.
Karjala-tietokanta on oiva apuväline etenkin historian- ja sukututkimuksen käyttöön.

Muista aloista esimerkiksi perinnöllisyyslääketiede, nimistöntutkimus ja yhteiskuntatieteet voivat hakea tietokannasta vastauksia kysymyksiinsä.

Tutkimusmetodeina voidaan käyttää myös nykyaikaisia tiedonlouhinnan menetelmiä.

Tutustu tietokantaan

 

Lisätietoja

Jari Ropponen

projektipäällikkö

040 1945 235, jari.ropponen@xamk.fi

Ajankohtaista

Karjala-tietokanta luovutettiin Kansallisarkistolle

Karjala-tietokantasäätiö luovutti Karjala-tietokannan Kansallisarkistolle tietokannan ja samalla säätiönkin 30-vuotisjuhlassa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Mikpoli-salissa 4.12.2019.   Karjala-tietokantaa on pitkäjänteisesti rakennettu työvoimahallinnon, opetus- ja kulttuuriministeriön ja useiden karjalaisjärjestöjen rahoittamissa projekteissa sekä viimeiseksi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun kolmivuotisessa Karjala-tietokantahankkeessa. – Tallennustyön tuloksena kulttuurihistoriallisesti merkittävä kirkonkirjojen kokoelma on digitaalisessa muodossa, sen tietokanta on kattava ja siihen voidaan kohdentaa monipuolisia hakuja, toteaa tutkimusjohtaja...

Kymmenen ja puoli miljoonaa

Karjala-tietokantahanke etenee jouhevasti. Tietokannan koko kasvaa päivä päivältä. Sen käyttöliittymään on tulossa parannuksia. Niin pitääkin, koska ollaan jo loppusuoralla.   Muutama päivä sitten Karjala-tietokannan (KATIHA) laskuri näytti lukemaa 10 500 053. Se on luku, joka kertoo kuinka monta henkilötietuetta luovutetun Karjalan kirkonkirjoista koottu väestötietokanta juuri sillä hetkellä sisältää.   Henkilötietueella tarkoitetaan yhtä henkilöä koskevia merkintöjä yksittäisessä kirkonkirjassa....

Digitaalisen humanismin seminaariyllätys: Edit-A-Thon

Osallistuin IFLAn (The International Federation of Library Associations and Institutions) järjestämään seminaariin Berliinissä 15.-17.8.2017. “Digital Humanities – Opportunities and Risks. Connecting Libraries and Research” –teema kokosi Berliiniin lähes 100 osallistujaa eri puolilta maailmaa. Suomesta mukana oli seitsemän henkilöä. Karjala-tietokantasäätiön entisen puheenjohtajan, Itä-Suomen yliopiston kirjastonjohtaja Jarmo Saartin kanssa esittelimme seminaariväelle Karjala-tietokannan kokoamisen haasteita ja tietokannan erilaisia...

Faktat

Karjala-tietokanta – menneisyys nykyhetken ja tulevaisuuden palveluksessa

01.01.2017 – 31.12.2019

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Tutkimuskeskus: Digitalia

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 1 300 000 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 600 000 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Suomen kulttuurirahasto, Suomen evl. kirkko, Mikkelin kaupunki, Karjalan kulttuurirahasto, Karjalaisen kulttuurin edistämissäätiö