Hankkeessa vahvistetaan kevytyrittäjien ja yhteiskunnallisten yrittäjien toimintaedellytyksiä ja muutoskyvykkyyttä.

KEMUSOTE -hankkeen tavoitteena on vahvistaa kevytyrittäjien ja yhteiskunnallisten yrittäjien toimintaedellytyksiä, muutoskyvykkyyttä ja työhyvinvointia sekä työurien pidentämistä sosiaali- ja terveyspalveluissa. Hankkeessa kehitetään kohderyhmän osaamista sekä selvitetään, millaisia olisivat yhteiskunnallisille yrityksille sopivat työhyvinvointia tukevat palvelut ja miten osuustoimintamalli soveltuu haja-asutusalueiden sote-palvelujen tuottamiseen.

HANKKEESSA
  1. Kehitetään kevytyrittäjien osaamista ja muutoskyvykkyyttä sisältäen valmiudet uudenlaisten palveluiden kehittämiseen erityisesti sote-alalla.
  2. Kehitetään työn erityispiirteet huomioivia ja työhyvinvointia tukevia palvelukonsepteja.
  3. Kartoitetaan osuuskuntatoimintamallin soveltuvuus ja luodaan kartoituksen pohjalta käytännön toimintasuunnitelma haja-asutusalueen hyvinvointi- ja sote-palveluiden toteuttamiseksi.
  4. Selvitetään ja kootaan yhteen hankkeen osatavoitteiden 1-3 toimenpiteiden ajalta ideat, opit, kokemukset ja palautteet. Selvitystyön pohjalta tuotetaan uudenlaisissa työn teon muodoissa (kuten kevytyrittäjänä) työskentelevien työuran rakentamisen ja osaamisen hallinnan malli.

 

Hankkeen aikana järjestetään avoimia työpajoja eri teemoista, joiden tarkoituksena on auttaa sote-alan kevytyrittäjiä ja sellaiseksi aikovia kehittämään osaamistaan ja muutoskyvykkyyttään. Työpajojen avulla voidaan vahvistaa yrittäjyyteen liittyviä taitoja, sekä lisätä valmiuksia uudenlaisten palveluiden kehittämiseen. Lisätietoja työpajoista hallinnoijan sivuilla.

Tutustu myös hankkeen hallinnoijan sivuihin.

 

Kevään 2022 työpajoihin voi nyt ilmoittautua.
Työpajat pidetään keskiviikkoisin klo 14.00 – 18.00.

20.1.2022 Työpaja 1 | Toimintaympäristön muutos
2.2.2022 Työpaja 2 | Oman osaamisen kehittäminen
23.2.2022 Työpaja 3 | Palvelujen kehittäminen
16.3.2022 Työpaja 4 | Asiakkuudet ja markkinointi
6.4.2022 Työpaja 5 | Myynti ja kannattavuus
4.5.2022 Työpaja 6 | Oman työn johtaminen
23.5.2022 Työpaja 7 | Verkostojen hyödyntäminen

Lisätietoja ja ilmoittautumiset
https://www.jamk.fi/kemusote

 

 

Lisätietoja

Ulla Teppo
Jyväskylän ammattikorkeakoulu
ulla.teppo@jamk.fi
p. 050 372 2779

Jari Karjalainen
jari.karjalainen@xamk.fi
p. 040 621 5854

Faktat

KEMUSOTE – Kevytyrittäjyys ja muutoskyvykkyys sote-alan toimintaedellytysten sekä työhyvinvoinnin edistäjänä

01.03.2020 – 28.02.2023

Toteuttajat

Hallinnoija: Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: ampereen ammattikorkeakoulu (TAMK), Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (XAMK), Turun ammattikorkeakoulu (Turun AMK), Humanistinen ammattikorkeakoulu (Humak) ja Laurea-ammattikorkeakoulu (Laurea)

Tutkimuskeskus: Pienyrityskeskus

Budjetti

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Euroopan sosiaalirahasto ja Sosiaali- ja terveysministeriö