Hankkeessa kehitetään ohjeistus yleisötapahtumien ruokapalvelujen hiilijalanjäljen pienentämiseksi ja paikallisten tuotteiden käytön lisäämiseksi.

Isojen yleisötapahtumien hiilijalanjälki voi olla merkittävä. Osa tapahtumien ympäristövaikutuksista syntyy usein ruoka- ja kahvilapalvelujen tuottamisesta. Toisaalta massatapahtumien ruokapalvelut luovat erinomaisen väylän paikallisten tuotteiden näkyvyyden ja tunnettuuden lisäämiseksi. Lähellä tuotettujen raaka-aineiden käyttö voi myös vähentää ympäristövaikutuksia. Tapahtuman järjestäjien tulisi ottaa nämä asiat huomioon riittävän ajoissa, jo tapahtumaa suunniteltaessa. Suunnittelu kannattaa tehdä yhdessä ruokapalveluketjun toimijoiden kanssa.

TYÖPAJOJEN ANTI OHJEKIRJAKSI

Hankkeen tavoitteena on luoda edellytykset sille, että yleisötapahtumien ruokapalvelut voidaan toteuttaa mahdollisimman vähähiilisesti ja niin, että niissä lisätään paikallisen ruoan ja raaka-aineiden käyttöä. Paikallisen ruuan näkyvyyttä halutaan lisätä yleisötapahtumien kävijöille sellaisenaan, sekä osana alueen matkailupalveluja.

Ruokapalveluketjun hyviä ja vähähiilisiä käytänteitä kartoitetaan ja kehitetään mm. työpajoissa yhdessä eteläsavolaisten ruoan alkutuottajien, jalostajien ja tukkukauppojen kanssa. Kehittämisessä huomioidaan koko palveluketjun resurssi- ja energiatehokkuus, kestävä ruokajärjestelmä, kiertotalous, materiaalitehokkuus ja erityisesti ruokahävikin ennaltaehkäisy ja vähentäminen. Samalla pohditaan, miten paikallista ruokaa, vastuullista toimintaa ja vähähiilisyyttä voidaan tuoda esille yleisötapahtumassa ja sen viestinnässä.

Tulokset kootaan ohjekirjaksi, joka on saatavana painettuna ja sähköisenä, sekä ohjekirjasta tiedottava flyeri. Ohjekirjaa voi  käyttää erikokoisten yleisötapahtumien ruokapalvelujen suunnittelun ja toteutuksen apuna.

Lisätietoja

Projektipäällikkö
Nina Parkkinen
puh. 040 185 6851
nina.parkkinen@xamk.fi

Tule mukaan Kespa Kick Offiin kehittämään yleisötapahtumien ruokatarjontaa tuoreemmaksi, paikallisemmaksi ja kestävämmäksi!

Ilmoittaudu viimeistään 24.3.2019 tästä

Lisätietoja tilaisuudesta löydät täältä

 

Kampuksella parkkipaikan löytyminen voi olla haasteellista, joten kannattaa tulla ajoissa paikalle. Kasarmin kentällä on maksuttomia paikkoja, henkikökunnan varatut paikat on merkitty erikseen. ravintola tallin parkkiapaikalla 2 tunnin maksuton kiekkopysäköinti. Alue kuuluu yleisen pysäköintivalvonnan piiriin. kampusalueen kartan löydät täältä

Voisit olla kiinnostunut myös näistä

Etelä-Savon ruokaviesti

Eteläsavolaiset elintarvikkeet ja ruoka tunnetuksi!

Kumppanuudella ruokasektorille vuorovaikutusta ja...

Hanke tuo Etelä-Savon ruoka-alan yritysten ulottuville yhteistyötoimin uutta tietoa ja osaamista tulevaisuusorientoituneesti.

Vastuullisuudesta valttia eteläsavolaiselle ruoalle

Vastuullisen toiminnan esille tuominen viestinnässä on pienillekin elintarvikealan yrityksille kilpailuvaltti.

Faktat

Kestävä ja paikallinen ruoka yleisötapahtumissa - Case Farmari 2020

01.01.2019 - 31.12.2019

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 78404 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 78404 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon maakuntaliitto, EAKR-rahoitus

Jaa sivu