Hankkeen tavoitteena on lisätä puun käyttöä rakentamisessa ja kehittää uudenlainen puu-ulkoverhousmateriaali.

Puurakentamisen markkinoiden arvioidaan kasvavan muun muassa maailmanlaajuisten ilmastokysymysten merkitysten lisääntyessä. Uusiutuvana ja ympäristöystävällisenä materiaalina puu tulee olemaan entistä kilpailukykyisempi rakennusmateriaali sekä Suomessa että ulkomailla.

Kestävä puujulkisivu hiiltämällä – hankkeella pyritään lisäämään puun käyttöä rakentamisessa. Käytön lisäämiseen pyritään tutkimalla ja optimoimalla puu-ulkoverhoustuotteiden ominaisuuksia, sekä kehittämällä teollista valmistusmenetelmää tuotteiden pinnan hiiltämiseen, eli pintamodifiointiin.

Hankkeen tavoitteena on kehittää helppohoitoinen puu-ulkoverhousmateriaali. Julkisivumateriaalit ikääntyvät pääasiassa auringonvalon UV-säteilyn sekä ulkoilman säärasituksen. Ikääntymisestä johtuvat ongelmat aiheuttavat toistuvia huoltokustannuksia, esteettistä haittaa sekä jopa ongelmia ulkoverhouksen toiminnassa. Pintamodifioidulla, hiilletyllä pinnalla pyritään vähentämään tuotteiden valmistuksessa ja käsittelyissä käytettävien resurssien tarvetta sekä huoltokustannuksia.

Hankkeessa on tarkoitus tutkia hiilletyn pinnan suojaominaisuuksia, kestoa sekä selvittää tuotteen teolliseen valmistamiseen sekä käyttöön liittyviä haasteita.

Hiilletty pinta on arkkitehtonisesti mielenkiintoinen ja hiiltäminen on tunnettu mutta vähän käytetty puutuotteiden suojakäsittelymenetelmä. Nykyisin hiillettyjä tuotteita valmistetaan useilla erilaisilla tavoilla kuten esimerkiksi kaasupolttimella tai perinteisellä japanilaisella Shou shugi ban – menetelmällä. Edellä mainitut menetelmät ovat käsityövaltaisia ja hitaita. Hankkeessa kehitettävän teollisen menetelmän etuina pidetään käytettävien prosessiparametrien seuranta- ja säätömahdollisuuksia sekä käsittelyn nopeutta. Teollisen menetelmän kehittämisen lähtökohtana on selvittää optimaaliset käsittelyparametrit haluttujen suojavaikutusten ja esteettisyyden aikaansaamiseksi.

 

Lisätietoja

 

Hannu Turunen
Projektipäällikkö
Puh. 050 442 2099
hannu.turunen@xamk.fi

Faktat

Kestävä puujulkisivu hiiltämällä - Pintamod

01.01.2017 – 31.12.2018

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Aalto-yliopisto

Muut kumppanit: Kontiotuote Oy, Stora Enso Wood Products Oy Ltd, Tehomet Oy, Versowood Oy

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 258 584 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 146 736 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon maakuntaliitto, EAKR-rahoitus