Toiminnallinen kielipeli ammatillisen kielitaidon oppimiseen monikulttuurisille sairaanhoidon opiskelijoille

Kielipolku-pelissä sairaanhoidon opiskelija pääsee harjoittelemaan suomen kieltä työharjoittelupaikan työtilanteiden kautta. Pelaaja oppii sanastoa ja fraaseja, jotka auttavat pärjäämään käytännön tilanteissa.

Pelissä on kannustavia pelillistettyjä toimintoja, jotka auttavat motivaation ylläpitämisessä. Opiskelija pääsee uppoamaan pelin maailmaan luomalla oman hahmon ja navigoimalla läpi erilaisten työtilanteiden ja kielihaasteiden omalla kielipolullaan.

 

PROJEKTIN TAVOITTEET

  • Edistää kansainvälisten sairaanhoitajaopiskelijoiden menestymistä koulutuksessa ja työharjoittelupaikassa.
  • Valmistaa opiskelijoita yleisiin sairaanhoidon työtilanteisiin tarvittavalla sanastolla ja harjoituksilla.
  • Tukea kielenoppimista monipuolisella ja kiinnostavalla tavalla.

Lisätietoja

 

Anna-Liisa Luova
Projektipäällikkö
anna-liisa.luova(a)xamk.fi

Vivian Reapalu
Projektityöntekijä
vivian.reapalu(a)xamk.fi

Janne Sillanpää
Projektityöntekijä
janne.sillanpaa(a)xamk.fi

Jarno Kankainen
Projektityöntekijä
jarno.kankainen(a)xamk.fi

Faktat

Kielipolku

01.11.2023 – 31.05.2024

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Tutkimuskeskus: Luovat alat

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 45000 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 10000 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: William ja Ester Otsakorven Säätiö Apuraha