Hankkeen tavoitteena on päivittää sadan eteläsavolaisen yrityksen liiketoimintamalli vastaamaan 2020-luvun vaatimuksia.

 

Tavoitteet ja Toimenpiteet

Hankkeen tavoitteena on uusia tai päivittää sadan eteläsavolaisen yrityksen liiketoimintamalli vuoteen 2021 mennessä vastaamaan 2020-luvun vaatimuksia alustatalouden kehittymisen, arvoketjujen muutokset ja resurssitehokkuuden mahdollisuudet huomioonottaviksi. Tähän liittyen tavoitteena on mansyns.fi -kiertotalousalustan/-markkinapaikan käyttöönoton ja käytettävyyden kiihdyttäminen ja parantaminen. Tavoitteena on, että hankkeen loppuun mennessä Etelä-Savon kiertotalousmarkkinapaikassa (mansyns.fi) on yli 100 tarjoomaa ja vähintään 50 aktiivista käyttäjää, ja useat kymmenet eteläsavolaiset teollisuusyritykset ovat ottaneet kiertotalouden ja kestävän kehityksen vaatimukset huomioon liiketoiminnassaan. Yhtenä tavoitteena hankkeessa on tehdä 10-20 uusiin teknologioihin keskittyvää ketterää kokeilua yhteistyössä tuotannollisten yritysten, startup-yritysten, alueen koulutusorganisaatioiden ja/tai muiden teknologiakumppanien kanssa. Lisäksi hankkeen tavoitteena on aktivoida kolme yritystä hakemaan ensivaiheen suoraa rahoitusta EU:sta (SME instrument, suora yritystuki pk-yrityksille) hankkeen aikana.

 

Tulokset

Hankkeen avulla Etelä-Savoon syntyy 35 uutta kasvuhaluista ja kasvukykyistä yritystä, jotka hyödyntävät uusia liiketoimintamalleja ja –mahdollisuuksia, jopa globaalisti. Uusia työpaikkoja näihin sekä olemassa oleviin pk-yrityksiin syntyy arviolta 100. Osatoteuttajana hankkeessa on Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu.

 

 

Lisätietoja

Projektipäällikkö Mikko Hokkanen
P. 040 673 9529

etunimi.sukunimi(at)xamk.fi

Faktat

Kiertotalous ja kehittyvien yritysten uudet liiketoimintamallit 2020-luvun alustataloudessa

01.04.2019 – 31.12.2021

Toteuttajat

Hallinnoija: Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy

Osatoteuttajat: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 728 179 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 163 248 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon maakuntaliitto, Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)