KIITO-hankkeessa vahvistetaan työelämätaitoja sekä tuetaan työllistymistä ja kouluttautumista Kymenlaaksossa

Hankkeen tavoitteena on parantaa työllistymistä ja lisätä kouluttautumista sekä vähentää nuorten koulutuspolkujen katkoksia Kymenlaaksossa. Hankkeessa kartoitetaan yritysten työntekijöiden osaamistarpeita, räätälöidään koulutuksia, tehdään selvityksiä, kehitetään osaamista ja tuetaan erityisesti nuorten työllistymistä.

Hankkeessa pyritään monipuolistamaan aluetaloutta, edistämään kansainvälistymistä ja parantamaan työllisyyttä vihreän siirtymän ja globaalien kriisien aikana. Hanke myös monipuolistaa alueen elinkeinorakennetta, lisää työllisyyttä ja vahvistaa alueen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa sekä yritysten yhteistyötä.

Päätoteuttaja: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Xamk
Osatoteuttajat: Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT Kouvola ja Kouvolan Ammattiopisto Eduko

Toiminta-alue: Kymenlaakso (Kouvola, Kotka, Hamina, Pyhtää, Virolahti, Miehikkälä)

Kohderyhmät
– Työtä vailla olevat
– Vaikeasti työllistyvät
– Työttömyysuhan alla olevat
– Oppilaitoksista valmistuvat
– Alueella opiskelevat kansainväliset opiskelijat/osaajat

Tervetuloa seuraamaan hankkeen tapahtumia! Kaikki tapahtumat ja hanketoimet ovat osallistujille maksuttomia.

Olemme myös kiinnostuneita tekemään yhteistyötä työllistymisen ja nuorten parissa työskentelevien ammattilaisten ja organisaatioiden kanssa.

We serve also in English!

Lisätietoja

Heidi Järvi
Projektipäällikkö, Logistiikka ja merenkulku, Xamk
heidi.jarvi@xamk.fi
0504392163

Jani Lehtinen
TKI-asiantuntija, Juvenia, Xamk
jani.lehtinen@xamk.fi
0505668550

Tiina Pulli
TKI-asiantuntija, Logistiikka ja merenkulku, Xamk
tiina.pulli@xamk.fi
0505970117

TAPAHTUMAT

Tulossa työnhaku- ja työelämätaitokoulutuksia:

  • CV:n tekeminen
  • Canva
  • Video-CV
  • Osaamisen tunnistaminen
  • Työhaastattelutilanteet
  • Tekoälyn hyödyntäminen
  • Tiedonhakutaidot
  • Medialukutaidot

Tulossa Living Lab -työpajoja aiheista: yritysten työntekijöiden osaamistarpeet ja työnhakijoiden osaaminen sekä niiden kohtaavuus.

LISÄTIETOA MYÖHEMMIN!

 

HANKKEEN PÄÄMÄÄRÄ JA TAVOITTEET

Turvetuotannon lopettaminen vaikuttaa merkittävästi alueen pienyrityksiin ja aiheuttaa taloudellisia haasteita. Kymenlaakson JTF-suunnitelma ennustaa välillisten ja välittömien palveluiden menetyksiä noin 50 miljoonaa euroa vuoteen 2030 mennessä. Alueella on kapea elinkeinorakenne ja työllisyysaste on alhainen, erityisesti nuorten keskuudessa. Korkeasti koulutettuja ja kansainvälisiä osaajia ei työllisty alueelle riittävästi, ja osa yrityksistä kamppailee osaavan työvoiman saatavuudessa.

Hankkeessa pyritään monipuolistamaan aluetaloutta, edistämään kansainvälistymistä ja parantamaan työllisyyttä vihreän siirtymän ja globaalien kriisien aikana. Toimenpiteisiin kuuluu kohderyhmän tarpeiden kartoittaminen, räätälöity koulutus, selvitysten tekeminen, osaamisen kehittäminen ja työllistymisen tukeminen erityisesti nuorille. Tavoitteena on vähentää nuorten koulutuspolkujen katkoksia, lisätä kouluttautumista ja parantaa työllistymistä. Hanke myös monipuolistaa alueen elinkeinorakennetta, lisää työllisyyttä ja vahvistaa alueen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa sekä yritysten yhteistyötä.

Hankkeen vaikuttavuus

Vaikuttavuustekijöitä ovat seuraavat:

1. Työllisyysasteen parantuminen: Seurataan työllisyysasteen kehitystä alueella, erityisesti nuorten osalta, ja pyritään saamaan aikaan kasvua työllisyydessä.

2. Nuorten koulutuspolkujen katkoksen vähentyminen: Arvioidaan nuorten koulutuspolkujen jatkuvuutta ja pyritään vähentämään katkoksen riskiä koulutus- ja työelämän välillä.

3. Yritysten osaamistarpeisiin vastaaminen: Arvioidaan yritysten tarpeita osaamisen suhteen ja seurataan, miten hanke pystyy vastaamaan näihin tarpeisiin kohdennetummin.

4. Yritysten rekrytointivalmiuksien kehittyminen: Seurataan yritysten rekrytointiprosessien tehokkuuden paranemista ja niiden kykyä houkutella ja sitouttaa osaavaa työvoimaa.

5. Alueen elinkeinorakenteen monipuolistuminen: Tutkitaan alueen elinkeinorakenteen muutosta ja miten hanke edistää uusien toimialojen syntymistä tai vahvistumista alueella.

6. Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan vahvistaminen: Arvioidaan, miten hanke vahvistaa alueen TKI-toimintaa ja yritysten yhteistyötä näillä aloilla.

Faktat

01.02.2024 – 30.06.2026

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Osatoteuttajat: Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT (LUT Kouvola), Kouvolan Ammattiopisto Oy

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 1 358 956 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 645 992 €