Hankkeessa kehitettiin uusia toimintamalleja ja palveluverkostoja, joilla tuotettiin yhteisöllisen ruokailun palveluita senioreille.

HANKE ON PÄÄTTYNYT

Kimpassa syömään – ikääntyvien yhteisöllinen ruokailu -hanke  kokeili yhteisöllisen ruokailun kokeiluja Anttolassa, Ristiinassa, Kangasniemellä ja Hirvensalmella. kokeilut suunnattiin nykyisille ja tuleville Essoten ateriapalvelu-seteliä käyttäville asiakkaille, sekä muille seniori-ikäisille kuntalaisille.

Yhteisöllisen ruokailun kokeilut järjestettiin yhteistyössä paikallisten ruoka-, kuljetus- ja ohjelmapalvelutuottajien sekä yhdistysten ja vapaaehtoisjärjestöjen kanssa. Kokeilut olivat  erimuotoisia eri paikkakunnilla, riippuen alueen tarjonnasta. Asiakkaat osallistettiin toimintaan niin, että he voivat itse esittää toiveita toteutukseen esim. ruuan ja ohjelman suhteen.

Kimpassa syömään- yhteisöllisen ruokailun kokeilut onnistuivat hyvin. Ikäihmiset kertoivat yhteisten ruokailiuhetkein lisäänneen yhteisöllisyyttä ja vähentäneen yksinäisyyden tunnetta. Hienoa oli myös kokemus juuri heille suunnatuista palveluista. Paikallisten yritysten, järjestöjen ja vapaaehtoistoimijoiden kanssa luotu palveluverkosto auttoi kokeilujen toteutuksessa.Etelä-Savon haja-asutusalueella.

Yhteisölliset seniorilounaat jatkuvat jokaisella kokeilupaikkakunnalla myös hankkeen loputtua. Essote jatkokehittää ruokaulukonseptia hankkeen jälkeen.

Lisätietoja

Tutkimuspäällikkö
Teija Rautiainen
puh. 0400 872 759
teija.rautiainen@xamk.fi

 

 

 

 

 

LUE LISÄÄ TULOKSISTA RAPORTISTA

Kimpassa syömään – ikääntyvien yhteisöllinen ruokailu

Faktat

Kimpassa syömään - ikääntyvien yhteisöllinen ruokailu

01.01.2018 – 31.12.2018

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Essote - Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelut

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 98097 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 59868 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon maakuntaliitto, Alueelliset innovaatiot ja kokeilut -rahoitus (AIKO)