KIVAKO-hankkeessa kehitetään harvemmin opiskeltujen kielten valtakunnallista opintotarjontaa.

KIVAKO-hankkeessa kehitetään korkeakoulujen harvemmin opiskeltujen vieraiden kielten valtakunnallista opintotarjontaa olemassa olevaa tarjontaa yhdistelemällä ja uutta kehittämällä. Hankkeella pyritään vastaamaan Opetus- ja kulttuuriministeriön kielivarantoselvityksessä havaittuun puutteeseen kielivarannon kapeudesta korkeakoulujen osalta. (Pyykkö: Monikielisyys vahvuudeksi – toimenpide-ehdotukset Suomen kansallisen kielivarannon kehittämiseksi.)

TAVOITTEET

Tavoitetilana on, että minkä tahansa suomalaisen korkeakoulun opiskelija voi verkko-opintoina rakentaa oppimispolkuaan alkeista lähtien kiinan, japanin, korean, Italian, portugalin kielessä tai suomalaisessa viittomakielessä valiten yhteisestä tarjonnasta. Yhteistarjonnassa on myös hieman yleisempien kielten, eli espanjan, saksan, ranskan ja venäjän edistyneempiä opintojaksoja. Hankkeen ulkopuolelle on lähtökohtaisesti rajattu vain suomen, ruotsin ja englannin kielet. Tarjonta koostuu digipedagogiikan mukaisesti rakennetuista oppimispoluista ja se on avointa valtakunnallisena yhteistyönä. Lisäksi hankkeessa kehitetään verkostoja yhteistyölle valtakunnan tasolla tukemaan opettajien pedagogista kouluttautumista ja asiantuntijuuden kehittymistä. Opiskelijan apuna oman osaamisen tason määrittelyssä ovat verkossa toimivat itsearviointityökalut. Lisäksi opiskelijalle tuodaan tarjolle valtakunnallinen e-tandemverkosto ja kulttuurienvälisen viestinnän opintoja. Korkeakouluille luodaan myös yhteinen näytön vastaanottokäytäntö informaalisti hankitun osaamisen, esim. työelämässä hankitun kielitaidon, osoittamiseen ja hyväksilukemiseen.

Lisätietoja

Projektipäällikkö
Tarmo Ahvenainen
yliopettaja (kielet)
044 7028 216

http://www.kivako.fi/

Faktat

KIVAKO: japania tai edistynyttä venäjää kaikille Suomen korkeakoululaisille

01.01.2018 – 31.12.2020

Toteuttajat

Hallinnoija: Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: 18 ammattikorkeakoulua ja 9 yliopistoa

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 4 717 183 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 263 411 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: OKM