Korkeakouluopiskelijoiden hyvinvoinnin ja ohjauksen edistäminen verkostoyhteistyöllä ja hyvien käytänteiden jakamisella

 

KOHO-hankkeen tausta:

Suomen korkeakouluissa tehdään tällä hetkellä valtavasti töitä opiskeluhyvinvoinnin ja ohjauksen edistämiseksi. Korkeakouluopiskelijoiden psyykkinen kuormittuneisuutta, kuten ahdistusta ja masennusta, on raportoitu olevan 35 % opiskelijoista. Koronapandemia lisäsi entisestään opiskeluhyvinvointiin liittyviä haasteita ja sen aikana opiskelijat kokivat yksinäisyyden lisääntyneen, opintojen vaikeutuneen sekä taloudellisen tilanteen heikentyneen. Koronan vaikutusten minimoimiseksi Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) on kohdentanut 31 korkeakoululle avustuksia opiskeluhyvinvoinnin lisäämiseksi ja oppimisvajeen tasoittamiseksi vuonna 2022. Näiden hankkeiden tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden lisäämiseksi sekä päällekkäisen työn vähentämiseksi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu ja Jyväskylän yliopisto saivat OKM:ltä rahoitusta myös korkeakoulujen opiskeluhyvinvointi- ja ohjaushankkeiden koordinaatiohankkeelle (KOHO).

Tavoitteet:

KOHO-hankkeen tavoitteena on fasilitoida koronapandemian vuoksi perustettujen opiskeluhyvinvoinnin ja ohjauksen hankkeiden yhteistyötä ja yhteistä kehittämistä sekä edistää viestinnän keinoin opiskeluhyvinvointiin ja opintojen etenemiseen liittyvien käytänteiden vaikuttavuutta valtakunnallisesti. Tavoitteena on myös koota hyvien käytänteiden tutkimusperustainen tietopankki. Lisäksi verkostoyhteistyöllä tavoitellaan päällekkäisen työn vähentämistä sekä sitä, että opiskeluhyvinvoinnin ja ohjauksen resurssit osataan jatkossa kohdentaa vaikuttavuudeltaan parhaalla tavalla. Kaiken toiminnan perimmäisenä tavoitteena on energinen, positiivinen, hyvinvoiva, osaava ja tavoiteajassa valmistuva korkeakouluopiskelija.

Toimenpiteet:

  • KOHO-verkoston rakentaminen ja fasilitointi
  • Verkostoyhteistyön koordinointi
  • Viestintä korkeakouluopiskelijoiden hyvinvoinnin ja ohjauksen teemoista sekä yhteistyöhankkeiden hyvistä käytänteistä
  • Hyvien käytänteiden tutkimusperustaisen tietopankin kokoaminen

 

Lisätietoa:
KOHO – opiskeluhyvinvoinnin parhaaksi korkeakouluissa — Jyväskylän yliopisto (jyu.fi)

Lisätietoja

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Heini Väisänen
Projektipäällikkö
heini.vaisanen@xamk.fi

Jyväskylän yliopisto
Leena Penttinen
Erityisasiantuntija
leena.m.penttinen@jyu.fi

Milja Manninen
Suunnittelija
milja.j.manninen@jyu.fi

koho tietosuojaseloste

Faktat

Korkeakoulujen opiskeluhyvinvointi- ja ohjaushankkeiden koordinaatiohanke

01.01.2022 – 31.12.2023

Toteuttajat

Hallinnoija: Jyväskylän yliopisto

Osatoteuttajat: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 320 000 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 160 000 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Opetus- ja kulttuuriministeriö