Hankkeessa keskitytään Hurissalon kyläyhteisön palvelutarjonnan rikastamiseen.

Hankkeessa tuetaan koko kyläyhteisön pohdintaa palvelutarpeista ja tuetaan uusien palveluideoiden (sekä fyysisten, että digitaalisten) muotoilua. Hankkeen työtavat dokumentoidaan ja jalostetaan menetelmäksi, jota noudattaen voidaan tukea kyläyhteisöjen palvelukehitystä myös muualla. Tukemalla palvelukehitystä kyläyhteisössä voidaan luoda monistettava konsepti rikastaa kyläyhteisöjä ja kääntää kasvuskeskuslähtöinen ajattelutapa päälaelleen.

Tavoitteet

  • Integroida monipaikkaisuus osaksi maakunnan kehittämistä kestävästi luomalla toistettava konsepti kyläyhteisöjen palvelutarjonnan rikastamiseksi
  • Lisätä tieto- ja kokemuspohjaa kestävästä monipaikkaisuudesta ja sen merkityksestä alueen kehityksessä pilotoimalla uusia yhteiskehittämisen tapoja yhdessä kyläyhteisössä
  • Vahvistaa ja rakentaa yhteistyöverkostoja ja osallisuutta kyläyhteisössä
  • Kehittää monipaikkaisuutta tukevia palveluita

 

Toimenpiteet

Työpaketti 1: Yhteiskehittäminen kyläyhteisössä (15.6.2022-31.8.2022)
Työpaketin tarkoituksena on tunnistaa kyläyhteisön palvelutarpeita ja ideoida niihin ratkaisuja. Tätä varten työpaketissa kartoitetaan palvelutarpeita haastattelujen ja verkkokyselyn keinoin, sekä osallistetaan kyläyhteisön asukkaita ja alueella toimivia yrityksiä yhteiskehittämisen tilaisuuksiin pohtimaan yhdessä palvelutarpeita ja ideoimaan niihin ratkaisuja.

Työpaketti 2: Palvelumuotoiluklinikka (1.9.2022- 31.3.2023)
Tunnistetuista palveluaihioista valitaan lupaavimmat ideat ja niiden kehitystä lähdetään tukemaan palvelumuotoilun keinoin. Jokaiselle tunnistetulle palveluaihiolle tarjotaan yrityskohtaista tukea idean jalostamiseksi houkuttelevaksi (digitaaliseksi) toteutukseksi. Yrityksille tarjotaan myös mahdollisuus antaa vertaistukea toisillensa hankkeessa järjestettävissä sparraustilaisuuksissa.

Työpaketti 3: Kyläyhteisön kehittämismenetelmän konseptointi (1.4.2023- 31.12.2023)
Hankkeen kokemukset kerätään ja arvioidaan. Tulosten perusteella pyritään integroimaan monipaikkaisuus osaksi maakunnan kehittämistä kestävästi luomalla toistettava konsepti kyläyhteisöjen palvelutarjonnan rikastamiseksi.

Lisätietoja

Helena Merikoski
Projektipäällikkö
p. 040 648 6617
helena.merikoski(at)xamk.fi

Suvi Ripatti
Palvelumuotoilija
p. 050 569 3115
suvi(at)mindhive.fi

Tietosuojaseloste

TAUSTAA

Palveluverkosto kylistä on kuihtunut ja viihtyvyys kärsinyt. Julkista ja poliittista päätöksentekoa on ohjannut mentaalimalli kasvukeskuksista, missä palveluita keskitetään yhä suurempiin yksiköihin. Ajan eetos on ollut uskoa keskittämiseen ja suuruuden ekonomiaan. Tämä on johtanut merkittävään palveluverkoston kuihduttamiseen alueilla, missä vapaa-ajan asukkaat ja tätä kautta monipaikkaisen asumisen potentiaaliset uudet asukkaat majailevat. Vapaa-ajan asukkailla on yhteisöllisyyden kaipuuta ja halua osallistua kylien kehittämiseen.

Monipaikkaisiin asukkaisiin kohdistetussa tutkimuksissa on havaittu, että mökkipaikkakuntien elinvoimaa haluttaisiin säilyttää ja että vapaa-ajan asukkaat haluaisivat hankkia palveluita paikallisesti. Paikallisten palveluiden online-näkyvyydessä on kuitenkin parantamisen varaa, jotta palveluita löydettäisiin ja ostettaisiin. Alueen palveluita hankitaan pääasiassa puskaradion ja suositusten perusteella. Lisäksi moni on kokenut että netin välityksellä tietoa palveluista löytyy vähän tai se on hajallaan esimerkiksi Facebookissa. Fyysisten ja digitaalisten palveluiden yhdistäminen uudenlaisiksi palveluiksi voisi luoda ratkaisuja haja-asutusalueiden kausittain vaihtelevaan kysyntään. Tukemalla palvelukehitystä kyläyhteisössä voidaan luoda monistettava konsepti rikastaa kyläyhteisöjä ja kääntää kasvuskeskuslähtöinen ajattelutapa päälaelleen.

Hankkeessa keskitytään Hurissalon kyläyhteisön palvelutarjonnan rikastamiseen. Hankkeessa tuetaan koko kyläyhteisön pohdintaa palvelutarpeista ja tuetaan uusien palveluideoiden (sekä fyysisten, että digitaalisten) muotoilua. Hankkeen työtavat dokumentoidaan ja jalostetaan menetelmäksi, jota noudattaen voidaan tukea kyläyhteisöjen palvelukehitystä myös muualla. Tukemalla palvelukehitystä kyläyhteisössä voidaan luoda monistettava konsepti rikastaa kyläyhteisöjä ja kääntää kasvuskeskuslähtöinen ajattelutapa päälaelleen.

Faktat

Kohti palvelurikkaita kyläyhteisöjä

15.06.2022 – 31.12.2023

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Mindhive Oy

Muut kumppanit: Hurissalon kyläyhdistys Ry, Suur-Savon Sähkö Oy

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 125 909 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 69 441 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon maakuntaliitto. Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen määräraha (AKKE 2022)