Hankkeessa keskitytään Hurissalon kyläyhteisön palvelutarjonnan rikastamiseen.

Hankkeessa tuetaan koko kyläyhteisön pohdintaa palvelutarpeista ja tuetaan uusien palveluideoiden (sekä fyysisten, että digitaalisten) muotoilua. Hankkeen työtavat dokumentoidaan ja jalostetaan menetelmäksi, jota noudattaen voidaan tukea kyläyhteisöjen palvelukehitystä myös muualla. Tukemalla palvelukehitystä kyläyhteisössä voidaan luoda monistettava konsepti rikastaa kyläyhteisöjä ja kääntää kasvuskeskuslähtöinen ajattelutapa päälaelleen.

Tavoitteet

  • Integroida monipaikkaisuus osaksi maakunnan kehittämistä kestävästi luomalla toistettava konsepti kyläyhteisöjen palvelutarjonnan rikastamiseksi
  • Lisätä tieto- ja kokemuspohjaa kestävästä monipaikkaisuudesta ja sen merkityksestä alueen kehityksessä pilotoimalla uusia yhteiskehittämisen tapoja yhdessä kyläyhteisössä
  • Vahvistaa ja rakentaa yhteistyöverkostoja ja osallisuutta kyläyhteisössä
  • Kehittää monipaikkaisuutta tukevia palveluita

Toimenpiteet

Työpaketti 1: Yhteiskehittäminen kyläyhteisössä
Työpaketin tarkoituksena on tunnistaa kyläyhteisön palvelutarpeita ja ideoida niihin ratkaisuja. Tätä varten työpaketissa kartoitetaan palvelutarpeita haastattelujen ja verkkokyselyn keinoin, sekä osallistetaan kyläyhteisön asukkaita ja alueella toimivia yrityksiä yhteiskehittämisen tilaisuuksiin pohtimaan yhdessä palvelutarpeita ja ideoimaan niihin ratkaisuja.

Työpaketti 2: Palvelumuotoiluklinikka
Tunnistetuista palveluaihioista valitaan lupaavimmat ideat ja niiden kehitystä lähdetään tukemaan palvelumuotoilun keinoin. Jokaiselle tunnistetulle palveluaihiolle tarjotaan yrityskohtaista tukea idean jalostamiseksi houkuttelevaksi (digitaaliseksi) toteutukseksi. Yrityksille tarjotaan myös mahdollisuus antaa vertaistukea toisillensa hankkeessa järjestettävissä sparraustilaisuuksissa.

Työpaketti 3: Kyläyhteisön kehittämismenetelmän konseptointi
Hankkeen kokemukset kerätään ja arvioidaan. Tulosten perusteella pyritään integroimaan monipaikkaisuus osaksi maakunnan kehittämistä kestävästi luomalla toistettava konsepti kyläyhteisöjen palvelutarjonnan rikastamiseksi.

Lisätietoja

Helena Merikoski
Projektipäällikkö
p. 040 648 6617
helena.merikoski(at)xamk.fi

Suvi Ripatti
Palvelumuotoilija
p. 050 569 3115
suvi(at)mindhive.fi

Tietosuojaseloste

Yrittäjä, lähde mukaan kehittämään uusia palveluita Hurissaloon!

Voisiko sinun yrityksesi tarjota monipaikkaisuutta tukevia tulevaisuuden palveluja? Onko sinulla idea fyysisestä tai digitaalisesta palvelusta, jonka kehittämiseen kaipaisit tukea?

Tule mukaan kehittämään sekä vakituisesti että osa-aikaisesti kylissä asuville suunnattuja palveluita. Pilottikylänämme on Hurissalo, jonka asukkaiden nykyisiä ja tulevaisuuden palvelutarpeita ja -toiveita on kartoitettu muun muassa kyselyillä ja tapahtumissa.

MITÄ?

Järjestämme syksyn 2023 aikana eteläsavolaisille yrityksille suunnattuja yrityskohtaisia palvelumuotoiluklinikoita, joissa syvennytään kehittämään palveluita, jotka tukevat erityisesti monipaikkaisen asumisen mahdollisuuksia Hurissalon kaltaisilla haja-asutusalueilla. Saat ideasi edistämiseen tukea monialaisen asiantuntijajoukkomme sparrauksessa! Klinikalla voimme esimerkiksi muotoilla ja testata palveluideaasi potentiaalisilla käyttäjillä, tunnistaa palvelun kannalta olennaisia kipupisteitä tai tunnistaa palvelusi eri kohderyhmiä ja heidän erityistarpeitaan. Klinikalla voimme yhdessä myös katsoa, miten voisit edetä idean työstämisen kanssa jatkossa. Klinikoiden tavoitteista, aikatauluista ja sisällöstä sovitaan yrityskohtaisesti. Klinikalle osallistuminen on yritykselle maksutonta (1000 € arvoista de minimis -tukea).

KENELLE?

Klinikat on suunnattu ensisijaisesti eteläsavolaisille eri alojen yrityksille, joilla on halu kehittää kylien palveluita. Mukaan mahtuu 10 yritystä. Klinikat soveltuvat parhaiten yrityksille, joilla on jo idea kehitettävästä palvelusta; voit tulla mukaan idearaakileen tai jo pidemmälle kypsyneemmän ajatuksen kanssa.

MIKSI?

Mökkipaikkakuntien ja kylien elinvoimaisuuden säilyttäminen on tärkeää. Monipaikkainen asuminen tuo yhä enemmän ympärivuotisia asukkaita kylille, joilla on erilaisia palvelutarpeita esimerkiksi etätyön tekemiseen ja lastenhoitoon liittyen. Vapaa-ajan asukkaat haluavat myös hankkia paikallisia palveluita, minkä vuoksi palveluiden saatavuutta on hyvä kehittää.

MITEN?

Mikäli olet kiinnostunut lähtemään mukaan hankkeeseen, ole yhteydessä projektipäällikkö Helena Merikoskeen, helena.merikoski@xamk.fi, p. 040 648 6617 ja varaa aika yhteiseen etätapaamiseen, jossa voimme tarkemmin keskustella ideastasi ja mahdollisesta palvelumuotoiluklinikan sisällöstä. Keskustelumme jälkeen voit tehdä päätöksen mukaan lähtemisestä.

AJANKOHTAISTA

27.10.2022

Nappaa kupillinen lempijuomaasi, istahda alas ja käytä 10 minuuttia vastaamalla muutamaan kysymykseen. Kyselyllä kartoitamme Hurissalon asukkaiden – niin monipaikkaisten kuin vakituisten – palvelutarpeita; mikä mahdollistaisi Hyvän Elämän Hurissalossa?

Kyselyyn pääset vastaamaan täältä. Vastausaikaa on 31.10.2022 saakka.

2.8.2022

Ensimmäinen työpaja pidetty sunnuntaina 31.7.2022. Katso yhteenveto tuloksista

18.7.2022

Ensimmäinen työpaja järjestetään sunnuntaina 31.7.2022 klo 14 teatteriesityksen jälkeen: Millainen on Sinun unelmien Hurissalo?

5.7.2022

Lähde mukaan ideoimaan ja kehittämään palveluita Hurissaloon! – ilmoittautumislinkki

11.4.2022

Hyvää elämää Etelä-Savossa – ytyä monipaikkaiseen asumiseen -webinaari – katso tallenne ja lataa selvitys!

Taustaa

Palveluverkosto kylistä on kuihtunut ja viihtyvyys kärsinyt. Julkista ja poliittista päätöksentekoa on ohjannut mentaalimalli kasvukeskuksista, missä palveluita keskitetään yhä suurempiin yksiköihin. Ajan eetos on ollut uskoa keskittämiseen ja suuruuden ekonomiaan. Tämä on johtanut merkittävään palveluverkoston kuihduttamiseen alueilla, missä vapaa-ajan asukkaat ja tätä kautta monipaikkaisen asumisen potentiaaliset uudet asukkaat majailevat. Vapaa-ajan asukkailla on yhteisöllisyyden kaipuuta ja halua osallistua kylien kehittämiseen.

Monipaikkaisiin asukkaisiin kohdistetussa tutkimuksissa on havaittu, että mökkipaikkakuntien elinvoimaa haluttaisiin säilyttää ja että vapaa-ajan asukkaat haluaisivat hankkia palveluita paikallisesti. Paikallisten palveluiden online-näkyvyydessä on kuitenkin parantamisen varaa, jotta palveluita löydettäisiin ja ostettaisiin. Alueen palveluita hankitaan pääasiassa puskaradion ja suositusten perusteella. Lisäksi moni on kokenut että netin välityksellä tietoa palveluista löytyy vähän tai se on hajallaan esimerkiksi Facebookissa. Fyysisten ja digitaalisten palveluiden yhdistäminen uudenlaisiksi palveluiksi voisi luoda ratkaisuja haja-asutusalueiden kausittain vaihtelevaan kysyntään. Tukemalla palvelukehitystä kyläyhteisössä voidaan luoda monistettava konsepti rikastaa kyläyhteisöjä ja kääntää kasvuskeskuslähtöinen ajattelutapa päälaelleen.

Hankkeessa keskitytään Hurissalon kyläyhteisön palvelutarjonnan rikastamiseen. Hankkeessa tuetaan koko kyläyhteisön pohdintaa palvelutarpeista ja tuetaan uusien palveluideoiden (sekä fyysisten, että digitaalisten) muotoilua. Hankkeen työtavat dokumentoidaan ja jalostetaan menetelmäksi, jota noudattaen voidaan tukea kyläyhteisöjen palvelukehitystä myös muualla. Tukemalla palvelukehitystä kyläyhteisössä voidaan luoda monistettava konsepti rikastaa kyläyhteisöjä ja kääntää kasvuskeskuslähtöinen ajattelutapa päälaelleen.

Faktat

Kohti palvelurikkaita kyläyhteisöjä

15.06.2022 – 31.12.2023

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Mindhive Oy

Muut kumppanit: Hurissalon kyläyhdistys Ry, Suur-Savon Sähkö Oy

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 125 909 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 69 441 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon maakuntaliitto. Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen määräraha (AKKE 2022)