Hanke edistää matkailun vastuullisuutta Etelä-Savossa.

Tarkoituksena on edistää matkailun vastuullisuutta Etelä-Savossa ja kehittää vastuullisuusviestintää niin, että siitä saadaan kilpailuetua. Hanke myös edistää matkailuyrittäjien ja matkailun sidosryhmien verkostoitumista kansainvälisten vastuullisen matkailun toimijoiden kanssa.

VASTUULLISUUTTA ARVIOITAVA JA KEHITETTÄVÄ

Alueen matkailun tulevaisuuden kannalta on välttämätöntä hahmottaa, millaisia ekologisia, taloudellisia ja sosiokulttuurisia vaikutuksia matkailulla voi olla. Jotta voitaisiin minimoida kielteiset vaikutukset ja maksimoida hyödyt, tarvitaan vaikutuksia kuvaavia indikaattoreita ja yhteisesti sovittuja linjauksia vastuullisuuden edistämisestä.

Ilmastonmuutos on tämänhetkisistä maapallon ympäristöriskeistä suurin ja aiheuttaa jo nyt myös taloudellisia ja sosiokulttuurisia ongelmia. Kansainvälisen matkailun nopean kasvun myötä matkailun hiilijalanjälki on kasvamassa. Myös matkailussa on kannettava vastuuta ilmastonmuutoksesta, alueellista näkökulmaa laajemmin.

VASTUULLISUUDESTA KILPAILUETUA

Vastuullisuuden painoarvon asiakkaiden ostopäätöksissä ennakoidaan kasvavan. Yritykset saavat vastuullisuudesta kilpailuetua parhaiten, kun vastuullisuudesta osataan viestiä asiakaskeskeisesti.
Mitä enemmän vastuullisuus näkyy, sitä enemmät matkailijat myös kiinnittävät siihen huomiota. Tiedon lisäksi matkailijalle on tarjottava mahdollisuus sitoutua vastuullisuuteen tunnetasolla, elämyksen kautta.

YHTEISTYÖLLÄ KOHTI VASTUULLISTA MATKAILUA

Päätökset vastuullisuuden ja vastuullisuusviestinnän kehittämisestä tehdään yrityksissä ja alueiden matkailuorganisaatioissa. Hanke tuo matkailun vastuullisuustyöhön askelmerkkejä ja lisäresursseja.
Hankkeessa määritellään Etelä-Savon vastuullisen matkailun indikaattorit/kriteerit ja suositukset matkailun sertifikaateista sekä laaditaan suunnitelma niiden jalkauttamiseksi. Matkailun hiilijalanjäljen pienentämiseksi lasketaan Etelä-Savon matkailun hiilijalanjälki ja tuotetaan ehdotus sen seurantajärjestelmäksi.

Hankkeessa tutkitaan, testataan ja kehitetään matkailuyritysten ja alueellisten matkailuportaalien vastuullisuuteen liittyvän digitaalisen markkinointiviestinnän sisältöjä. Lisäksi selvitetään ja tehdään ehdotuksia vastuullisuuden esille tuomisesta erilaisissa jakelukanavissa ja mediassa.

Osallistuvat yritykset toimivat hankkeessa testiympäristöinä. Niissä lasketaan yritys- ja tuotekohtaista hiilijalanjälkeä ja testataan ja kehitetään vastuullisuusviestintää. Niiden avulla arvioidaan myös vastuullisuuden alueellisia linjauksia yritysnäkökulmasta.

Tiivistä yhteistyötä tehdään muidenkin matkailuyritysten sekä VisitMikkelin ja VisitSavonlinnan kanssa. Näin hanke kyteytyy myös ja VisitSaimaa-yhteistyöhön ja Saimaa-brändin kehittämiseen.
Hankkeen tavoitteita viedään eteenpäin osallistumalla matkailun kehittämistyöhön erilaisilla foorumeilla ja järjestämällä kaikille avoimia tilaisuuksia. Työpajoissa työstetään yhteisiä linjauksia ja syksyllä 2018 järjestetään vastuullisen matkailun seminaari.

Verkostoitumista kansainvälisten vastuullisten toimijoiden kanssa edistetään mm. matkanjärjestäjä- ja mediavierailujen kautta sekä järjestämällä kaikille sidosryhmille kiinnostuneille avoin benchmarkkausmatka syksyllä 2017 ja 2018.

Lisätietoja

Eeva Koivula
lehtori, projektipäällikkö
p. 040 772 3365
eeva.koivula(at)xamk.fi

Ajankohtaista

Opintomatka ITB Berlin -messuille 5.-9.3.2019

Kohti vastuullista matkailua -hankkeen kolmannen opintomatkan kohde on maailman johtava matkailualan messutapahtuma ITB Berlin. Ammattilaispäivien aikana keskiviikosta lauantaihin tapahtumaan sisältyy laaja seminaariohjelma sekä paljon muitakin puheenvuoroja eri puolilla messuja. Tapahtumassa on nyt neljä pääteemaa: ekologinen kestävyys, mobiili tulevaisuus, liikamatkailu ja matkailijoiden kuluttajakäyttäytymisen kolme suurta muutosta. Messutarjontaan tutustutaan ja seminaariesityksiä kuunnellaan oman mielenkiinnon mukaan.  Matka on avoin kaikille Etelä-Savon matkailun toimijoille ja mukaan pääsee ilmoittautumisjärjestyksessä. Messuilla on mahdollisuus...

Itävalta on luomun suurvalta matkailussakin

Itävalta on luomun suurvalta, jossa myös luomutuotannon ja matkailun synergiaedut on ymmärretty ja osattu hyödyntää. Maan matkailumarkkinoinnissa luomulla on keskeinen asema ja siitä hyötyvät niin luomuelintarvikkeiden tuottajat, jalostajat kuin luomuun sitoutuneet hotellit ja ravintolat. Matkailijan on helppo löytää luomutilat joilla vierailla, paikat joissa nauttia luomutuotteita sekä jakelukanavat, joista ostaa tuotteita. Hankkeemme toinen opintomatka 9.-13.4.2018 suuntautui...

Paikallisuus vastuullisuusviestinnän keskiöön

Suomalaisia ja venäläisiä matkailijoita kiinnostavat matkailuyritysten kestävyyden ja vastuullisuuden markkinointiviestinnässä hyvin samansuuntaiset asiat, joista keskeisimpänä ovat paikallisuuteen liittyvät teemat. Tämä selviää Kohti vastuullista matkailua -hankkeen vastuullisuusviestinnän tutkimuksesta, jota varten kerättiin laaja tutkimusaineisto talvella 2018 suomalaisten ja pietarilaisten kuluttajien keskuudessa.     Kestävyydestä ja vastuullisuudesta viestiminen parantaa mielikuvaa tuotteen laadusta Aiemman tutkimuksen pohjalta tiedetään, että vastuullisuusviestinnän...

Irlannin opintomatka: vastuullisen matkailun kilpailuetu syntyy yritysverkostojen kautta

Hankkeemme opintomatka Irlantiin viime syksynä antoi paljon ajattelemisen aihetta. Heti tuoreeltaan ja edelleenkin, pitkän pohdinnan ja taustatyön jälkeen, vastuullisen matkailun kehittämisen keskiöön nousevat yhteistyö ja yritysverkostot. Kävi myös selväksi, että profiloituminen vastuulliseen matkailuun vaatii selkeitä yhteisiä periaatteita ja toimintamalleja sekä pitkäjännitteistä työtä ja sille resursseja. Opintomatkamme pääkohteena oli Burrenin alue Irlannin länsirannikolla Wild Atlantic Way -reitin varrella. Tutustuimme Burren & Cliffs...

Kaidan Kiho sai kansainvälisen Green Key -sertifikaatin

Hankeyrityksemme Kaidan Kiho on kolmantena eteläsavolaisena matkailuyrityksenä saanut Green Key -sertifikaatin. Sertifikaatin kautta työ vastuullisuuden eteen tulee asiakkaille entistä näkyvämmäksi ja tuottaa näin yritykselle kilpailuetua. Kohti vastuullista matkailua -hankkeen myötä yrityksessä on viime vuosina panostettu erityisesti hiilijalanjäljen laskemiseen ja vastuullisuudesta kertomiseen siten, että näkökulmana on hyöty asiakkaalle.     – Ekologisuus on ollut jo pitkään toiminnan ytimessä Kaidan Kiho...

Voisit olla kiinnostunut myös näistä

Kohti vähähiilistä matkailua Etelä-Savossa...

Hanke tuotti ehdotuksia matkailun hiilijalanjäljen pientämiseksi Etelä-Savossa.

LUOTUO - luonnon hyvinvointi-...

Hankkeessa kehitettiin uusia, luonnon hyvinvointivaikutuksiin perustuvia matkailupalveluita.

Ruokamatkailuideoita Saimaan seudulle

Hanke edisti ruokamatkailua Saimaan seudulla etsimällä uusia ideoita asiakaslähtöisesti.

Eteläsavolaisen ruokamatkailun kehittämishanke

Tavoitteena ruokamatkailuun ja sen kehittämiseen liittyvän tiedon levittäminen.

Faktat

Kohti vastuullista matkailua

01.01.2017 - 31.05.2019

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Helsingin ylipiston Ruralia-instituutti, Itä-Suomen yliopiston matkailun tutkimus- ja koulutuslaitos

Muut kumppanit: Härkäniemen tuvat, Kaidan Kiho, Majoitus B&B Hepokatti, Tynkkylän Lomaniemi, Suur-Savon Osuuskauppa, Mikkelin Ravirata

Budjetti

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon maakuntaliitto Euroopan aluekehitysrahastosta

Jaa sivu