Hanke edistää matkailun vastuullisuutta Etelä-Savossa.

Tarkoituksena on edistää matkailun vastuullisuutta Etelä-Savossa ja kehittää vastuullisuusviestintää niin, että siitä saadaan kilpailuetua. Hanke myös edistää matkailuyrittäjien ja matkailun sidosryhmien verkostoitumista kansainvälisten vastuullisen matkailun toimijoiden kanssa.

VASTUULLISUUTTA ARVIOITAVA JA KEHITETTÄVÄ

Alueen matkailun tulevaisuuden kannalta on välttämätöntä hahmottaa, millaisia ekologisia, taloudellisia ja sosiokulttuurisia vaikutuksia matkailulla voi olla. Jotta voitaisiin minimoida kielteiset vaikutukset ja maksimoida hyödyt, tarvitaan vaikutuksia kuvaavia indikaattoreita ja yhteisesti sovittuja linjauksia vastuullisuuden edistämisestä.

Ilmastonmuutos on tämänhetkisistä maapallon ympäristöriskeistä suurin ja aiheuttaa jo nyt myös taloudellisia ja sosiokulttuurisia ongelmia. Kansainvälisen matkailun nopean kasvun myötä matkailun hiilijalanjälki on kasvamassa. Myös matkailussa on kannettava vastuuta ilmastonmuutoksesta, alueellista näkökulmaa laajemmin.

VASTUULLISUUDESTA KILPAILUETUA

Vastuullisuuden painoarvon asiakkaiden ostopäätöksissä ennakoidaan kasvavan. Yritykset saavat vastuullisuudesta kilpailuetua parhaiten, kun vastuullisuudesta osataan viestiä asiakaskeskeisesti.
Mitä enemmän vastuullisuus näkyy, sitä enemmät matkailijat myös kiinnittävät siihen huomiota. Tiedon lisäksi matkailijalle on tarjottava mahdollisuus sitoutua vastuullisuuteen tunnetasolla, elämyksen kautta.

YHTEISTYÖLLÄ KOHTI VASTUULLISTA MATKAILUA

Päätökset vastuullisuuden ja vastuullisuusviestinnän kehittämisestä tehdään yrityksissä ja alueiden matkailuorganisaatioissa. Hanke tuo matkailun vastuullisuustyöhön askelmerkkejä ja lisäresursseja.
Hankkeessa määritellään Etelä-Savon vastuullisen matkailun indikaattorit/kriteerit ja suositukset matkailun sertifikaateista sekä laaditaan suunnitelma niiden jalkauttamiseksi. Matkailun hiilijalanjäljen pienentämiseksi lasketaan Etelä-Savon matkailun hiilijalanjälki ja tuotetaan ehdotus sen seurantajärjestelmäksi.

Hankkeessa tutkitaan, testataan ja kehitetään matkailuyritysten ja alueellisten matkailuportaalien vastuullisuuteen liittyvän digitaalisen markkinointiviestinnän sisältöjä. Lisäksi selvitetään ja tehdään ehdotuksia vastuullisuuden esille tuomisesta erilaisissa jakelukanavissa ja mediassa.

Osallistuvat yritykset toimivat hankkeessa testiympäristöinä. Niissä lasketaan yritys- ja tuotekohtaista hiilijalanjälkeä ja testataan ja kehitetään vastuullisuusviestintää. Niiden avulla arvioidaan myös vastuullisuuden alueellisia linjauksia yritysnäkökulmasta.

Tiivistä yhteistyötä tehdään muidenkin matkailuyritysten sekä VisitMikkelin ja VisitSavonlinnan kanssa. Näin hanke kyteytyy myös ja VisitSaimaa-yhteistyöhön ja Saimaa-brändin kehittämiseen.
Hankkeen tavoitteita viedään eteenpäin osallistumalla matkailun kehittämistyöhön erilaisilla foorumeilla ja järjestämällä kaikille avoimia tilaisuuksia. Työpajoissa työstetään yhteisiä linjauksia ja syksyllä 2018 järjestetään vastuullisen matkailun seminaari.

Verkostoitumista kansainvälisten vastuullisten toimijoiden kanssa edistetään mm. matkanjärjestäjä- ja mediavierailujen kautta sekä järjestämällä kaikille sidosryhmille kiinnostuneille avoin benchmarkkausmatka syksyllä 2017 ja 2018.

Lisätietoja

Eeva Koivula
lehtori, projektipäällikkö
p. 040 772 3365
eeva.koivula(at)xamk.fi

Ajankohtaista

Irlannin opintomatka: vastuullisen matkailun kilpailuetu syntyy yritysverkostojen kautta

Hankkeemme opintomatka Irlantiin viime syksynä antoi paljon ajattelemisen aihetta. Heti tuoreeltaan ja edelleenkin, pitkän pohdinnan ja taustatyön jälkeen, vastuullisen matkailun kehittämisen keskiöön nousevat yhteistyö ja yritysverkostot. Kävi myös selväksi, että profiloituminen vastuulliseen matkailuun vaatii selkeitä yhteisiä periaatteita ja toimintamalleja sekä pitkäjännitteistä työtä ja sille resursseja. Opintomatkamme pääkohteena oli Burrenin alue Irlannin länsirannikolla Wild Atlantic Way -reitin varrella. Tutustuimme Burren & Cliffs...

Kaidan Kiho sai kansainvälisen Green Key -sertifikaatin

Hankeyrityksemme Kaidan Kiho on kolmantena eteläsavolaisena matkailuyrityksenä saanut Green Key -sertifikaatin. Sertifikaatin kautta työ vastuullisuuden eteen tulee asiakkaille entistä näkyvämmäksi ja tuottaa näin yritykselle kilpailuetua. Kohti vastuullista matkailua -hankkeen myötä yrityksessä on viime vuosina panostettu erityisesti hiilijalanjäljen laskemiseen ja vastuullisuudesta kertomiseen siten, että näkökulmana on hyöty asiakkaalle.     – Ekologisuus on ollut jo pitkään toiminnan ytimessä Kaidan Kiho...

Suomalaiset matkailijat kiinnostuneita vastuullisuudesta

Matka2018 –messuilla toteutetun minikyselyn mukaan suomalaiset matkailijat ovat kiinnostuneita vastuullisesta matkailusta ja etsivät siitä omien sanojensa mukaan tietoa matkustuspäätöstä tehdessään. Suomalaiset matkailijat ovat kohtalaisen hyvin perillä siitä, mitä vastuullisella matkailulla tarkoitetaan. He yhdistävät vastuulliseen matkailuun erityisesti ekologisen vastuullisuuden, mutta ymmärtävät vastuullisuuden sisältävän muitakin osa-alueita, kuten paikallisväestön huomioon ottamisen, eettisyyden ja moraalisuuden sekä taloudellisen kestävyyden. Matkailijat liittävät...

Itävallan opintomatkan (10.-13.4.) tarkennettu ohjelma; tutustu ja varmista paikkasi 8.3. mennessä!

Opintomatkamme ohjelma on nyt tarkentunut. Ohjelmamme alussa miniseminaarissa saamme hyvän orientaation alueen matkailuun, luomutuotantoon sekä niiden synergiaetuihin, joita Itävallassa on kehitetty ja osattu hyvin hyödyntää. Sen jälkeen vierailemme yrityksissä ja Hohe Tauernin kansallispuistossa. Myös majoitus- ja ruokailupaikoissamme olemme sopineet yritysesittelyistä. Matkasta tietoa myös täällä. Jatkoimme hiukan ilmoittautumisaikaa: 8.3. mennessä. Opintomatkan ohjelma Miniseminaarin ohjelma        ...

Matkailuyrityksen vastuullisuus on tekoja

Juvalla 21.2. järjestämässämme tilaisuudessa pohdittiin, miksi yrityksen kannattaa panostaa vastuullisuuteen ja mitä vastuullisuus käytännössä tarkoittaa. Alustusten jälkeen käytiin vilkasta keskustelua siitä, mitä mukana olleissa yrityksissä jo on tehty ja mitkä voisivat olla seuraavia askelia vastuullisuuden/kestävyyden parantamiseksi. Kestävyyttä voi parantaa ilman sertifikaattiakin, hyödyntäen esimerkiksi Green Keyn ohjeita ja mittareita. Sertifikaatin avulla yritys saa kuitenkin vahvemman tuen kehitystyöhönsä, uskottavuutta vastuullisuusviestintäänsä sekä näkyvyyttä...

Voisit olla kiinnostunut myös näistä

Kohti vähähiilistä matkailua Etelä-Savossa...

Hanke tuotti ehdotuksia matkailun hiilijalanjäljen pientämiseksi Etelä-Savossa.

LUOTUO - luonnon hyvinvointi-...

Hankkeessa kehitettiin uusia, luonnon hyvinvointivaikutuksiin perustuvia matkailupalveluita.

Ruokamatkailuideoita Saimaan seudulle

Hanke edisti ruokamatkailua Saimaan seudulla etsimällä uusia ideoita asiakaslähtöisesti.

Eteläsavolaisen ruokamatkailun kehittämishanke

Tavoitteena ruokamatkailuun ja sen kehittämiseen liittyvän tiedon levittäminen.

Faktat

Kohti vastuullista matkailua

01.01.2017 - 31.12.2018

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Helsingin ylipiston Ruralia-instituutti, Itä-Suomen yliopiston matkailun tutkimus- ja koulutuslaitos

Muut kumppanit: Härkäniemen tuvat, Kaidan Kiho, Majoitus B&B Hepokatti, Tynkkylän Lomaniemi, Suur-Savon Osuuskauppa, Mikkelin Ravirata

Budjetti

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon maakuntaliitto Euroopan aluekehitysrahastosta

Jaa sivu