Tavoitteena turvata ja lisätä tasa-arvoisia mahdollisuuksia mm. tutkimus- ja kehittämistehtävissä, jotka liittyvät digitaalisuuteen.

KOODI-hanke edistää digitalisoituvien työ- ja koulutusurien tasavertaisuutta ja kehittää työelämävalmiuksia. Hankkeessa toteutetaan monialaisia Hackathon -tapahtumia, joissa ratkaistaan ongelmia kokeilukulttuurin menetelmillä yhdessä työelämän yhteistyökumppanien kanssa.

Hackathon-tapahtumat toimivat kokeilualustoina. Tavoitteena on parantaa osallisuutta, ymmärtää digitalisaatiota ja tunnistaa omia mahdollisuuksia. Kohdealoina on mm. IT-, matkailu-, ravitsemus-, sosiaali- ja terveysala. Hankkeen kesto on 1.8.2016-31.7.2017. Mikkelin ammattikorkeakoulun hanketta rahoittaa Etelä-Savon ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta.

TAVOITTEET

1) Edistää digitalisoituvien työ- ja koulutusurien tasavertaisuutta ja vähentää sukupuolten mukaista eriytymistä.
2) Kehittää kokeilukulttuuria menetelmänä kohti tasa-arvoista ja sukupuolisensitiivistä mahdollistamista.

TOIMENPITEET

1) Soveltava tutkimus keskittyy hackathon-menetelmään, sen kehitystarpeiden tunnistamiseen sekä menetelmän kehittämiseen. Tiedonhankinta ja tiedon soveltaminen on keskeistä hankkeen onnistumisen kannalta, koska tutkittua tietoa on saatavilla vähän ja aihe on tuore.
2) Kokeilukulttuurin kehittämisellä tähdätään laaja-alaiseen toimintatapojen uudistamiseen ja hackathon-menetelmän soveltamiseen työelämän, TKI:n ja koulutuksen rajapinnoissa. Menetelmän kehittämiseen sovelletaan kokeilemisen periaatteita ja sitä kehitetään hankkeen tavoitteiden näkökulmasta.
3) Hankkeessa toteutetaan kolme monialaista hackathon-tapahtumaa yhdessä kohderyhmien kanssa. Tapahtumille valitaan hankkeen aikana kumppanit joko työelämän tai TKI:n kautta. Tapahtumat tuottavat suoraa hyötyä osallistujille ja menetelmän kehittämiseen tarvittavia kokemuksia ja tietoa.

TULOKSET

Hankkeen tuloksena kokeilukulttuuri osataan jalkauttaa työ- ja koulutusurien tasa-arvoisuuden lisäämiseksi digitalisoituvassa työelämässä ja yhteiskunnassa. Tuloksien avulla voidaan parantaa naisvaltaisten alojen valmiuksia tulevaisuuden työelämässä. Hankkeessa varmistetaan myös hackathon-menetelmän hyödyntäminen alueellisesti.

Hanke tuottaa uutta tietoa kokeilukulttuurista ja hackathon-menetelmästä. Perinteisen tutkimusjulkaisun lisäksi tuotetaan avointa verkkosisältöä. Tiedon avulla kokeilut jalostetaan toimintamalliksi, joka on työelämän, koulutuksen ja TKI-toimintojen käytettävissä.

SEURAA HANKKEEN ETENEMISTÄ

Löydät meidät Facebookista: www.facebook.com/xamkhack tai seuraamalla aihetunnistetta #KoodiX

Lisätietoja

Pekka Pulkkinen
projektipäällikkö
040 6300 341
pekka.pulkkinen(at)xamk.fi

Faktat

Koodi - Kokeilukulttuurilla kohti digiajan tasavertaisuutta

01.08.2016 – 31.07.2017

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 86 728 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta

Asiasanat