ARVOHIILI, investoinnit -hankkeessa kehitetään TKI-laitekantaa korkean jalostusasteen biohiilipohjaisten tuotteiden tutkimiseksi.

Korkeamman lisäarvon biohiili ja sen arvoketjut – ARVOHIILI, investoinnit -hanke on Korkeamman lisäarvon biohiili ja sen arvoketjut – ARVOHIILI -kehityshankkeen rinnakkaishanke. Hanke keskittyy löytämään korkeamman jalostusasteen ja suuremman lisäarvon esimerkkejä biohiilipohjaisille tuotteille. Biohiilen valmistuksen standardointi ja laadunvarmistusohjeistuksen luominen mahdollistavat tasalaatuisen tuotannon ja siten biohiilen ympärille syntyvän liiketoiminnan onnistumisen ja kannattavuuden.

Investointihankkeessa toteutetaan ne laitehankinnat, jotka on tunnistettu välttämättömiksi kehityshankkeessa asetettujen tavoitteiden toteuttamiseksi. Hankittavat laitteet liittyvät raaka-aineiden ja sivuvirtojen esikäsittelyyn, pyrolyysiprosessin kehittämiseen uusille raaka-aineille ja tuotejakeille sopivaksi sekä biohiilen analysointiin.

Investointihankkeen tavoitteena on tukea kehityshankkeen tavoitteiden toteutumista ja tulosten saavuttamista kehittämällä TKI-laitekantaa tarpeita vastaavaksi. Kehityshankkeen tavoitteet ovat uuden liiketoiminnan, investointien ja työpaikkojen saaminen alueelle ja TKI-toiminnan ja -mahdollisuuksien kehittäminen.

Hankkeen päärahoittajana toimii Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (JTF) Kymenlaakson liiton koordinoimana.

Lisätietoja

Satu Huurtomaa

Projektipäällikkö, FM

satu.huurtomaa@xamk.fi
+358 50 5631334

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk

Metsä, ympäristö ja energia / BioSampo

Ankkapurhantie 10, 46910 Kouvola

Faktat

Korkeamman lisäarvon biohiili ja sen arvoketjut – ARVOHIILI, investoinnit

01.10.2023 – 30.06.2026

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu (Xamk)

Tutkimuskeskus: BioSampo

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 912 079 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 273 624 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Kymenlaakson liitto / Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (JTF)