ARVOHIILI -hankkeessa pyritään löytämään korkeamman jalostusasteen ja suuremman lisäarvon esimerkkejä biohiilipohjaisille tuotteille.

Korkeamman lisäarvon biohiili ja sen arvoketjut – ARVOHIILI -hankkeessa etsitään uusia raaka-ainevirtoja biohiilen tuotantoon, nostetaan biohiilen jalostusastetta, haetaan uusia käyttösovelluksia biohiilelle ja luodaan markkinaa biohiilituotteille. Biohiilen valmistuksen standardointi ja laadunvarmistusohjeistuksen luominen mahdollistavat tasalaatuisen tuotannon ja siten biohiilen ympärille syntyvän liiketoiminnan onnistumisen ja kannattavuuden.

Biohiilen ominaisuuksiin vaikuttavat muun muassa käytettävä raaka-aine, sen esikäsittely, pyrolysointiprosessi ja jälkikäsittely. Tästä syystä optimaalisen biohiilen valmistuksessa on selvitettävä useita tekijöitä. Samasta syystä myös biohiilen potentiaaliset käyttökohteet ovat todella monipuoliset, sillä biohiilen ominaisuuksia voidaan muokata sovelluskohteiden asettamien tarpeiden mukaisesti. Hankkeessa tutkittavia biohiilen potentiaalisia sovelluskohteita ovat mm.

  • ilmanpuhdistus
  • akustiikka
  • kiertotalouspohjaiset kasvualustat ja lannoitteet
  • fossiilisten polttoaineiden korvaaminen

 

ARVOHIILI-hankkeen tavoitteena on aluetalouden monipuolistaminen ja vahvistaminen luomalla uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja työpaikkoja. Hankkeessa kehitettävillä biohiilen tuotantoon ja käyttöön liittyvillä innovaatioratkaisuilla luodaan liiketoimintamahdollisuuksia sekä alueella jo sijaitseville yrityksille että yrityksille, jotka harkitsevat alueelle sijoittumista.

Hankkeen päärahoittajana toimii Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (JTF) Kymenlaakson liiton koordinoimana. Myös Andritz Oy, Carbofex Oy, Easmar Logistics Oy, European Cellulose Insulation Association ja GRK Suomi Oy tukevat tutkimusta suorilla rahallisilla panostuksilla.

Lisätietoja

Satu Huurtomaa

projektipäällikkö

p. 050 563 1334

satu.huurtomaa@xamk.fi

 

Jaana Kokkonen

tutkimusinsinööri

jaana.kokkonen@xamk.fi

 

Timo Loikala

tutkimusinsinööri

p. 050 470 7058

timo.loikala@xamk.fi

Faktat

Korkeamman lisäarvon biohiili ja sen arvoketjut – ARVOHIILI

01.10.2023 – 30.06.2026

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk)

Tutkimuskeskus: BioSampo

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 974 027 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Kymenlaakson liitto / Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (JTF)