Hankkeessa tavoitellaan ihmisten tietoisuuden lisäämistä kestävästä liikkumisesta ja julkisten liikennevälineiden tarjoamista mahdollisuuksista

TAVOITTEET

Hankkeen tavoitteena on löytää kokeilun avulla uudenlaisia toimintamalleja, ratkaisuja ja innovaatioita, jotka tekisivät junayhteyden käyttämisen houkuttelevammaksi kuin oman auton käyttäminen. Kaikki toimenpiteet tavoittelevat ihmisten tietoisuuden lisäämistä kestävästä liikkumisesta ja julkisten liikennevälineiden tarjoamista mahdollisuuksista.

TOIMENPITEET JA TULOKSET

Hankkeen aikana pilotoidaan matkaketjukokeilua Kouvola-Kotka-Kouvola -henkilörautatieliikenteen yhteyteen. Hankkeessa laaditaan kyselytutkimus yhteysvälin julkisen liikenteen käytettävyydestä ja palvelutasosta, kootaan tulokset ja analysoidaan niitä. Lisäksi toteutetaan hac-tapahtuma sekä markkinointitempaus.

Lisätietoja

Projektipäällikkö​
Petri Kähärä
044 702 8963
petri.kahara@xamk.fi

Faktat

Kotka – Kouvola yhteysvälin kehittäminen

01.09.2018 - 30.04.2019

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Xamk

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 71 428 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Kymenlaakson liiton Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) -rahoitus

Jaa sivu