Hankkeessa tavoitellaan ihmisten tietoisuuden lisäämistä kestävästä liikkumisesta ja julkisten liikennevälineiden tarjoamista mahdollisuuksista

TAVOITTEET

Hankkeen tavoitteena on löytää kokeilun avulla uudenlaisia toimintamalleja, ratkaisuja ja innovaatioita, jotka tekisivät junayhteyden käyttämisen houkuttelevammaksi kuin oman auton käyttäminen. Kaikki toimenpiteet tavoittelevat ihmisten tietoisuuden lisäämistä kestävästä liikkumisesta ja julkisten liikennevälineiden tarjoamista mahdollisuuksista.

TOIMENPITEET JA TULOKSET

Hankkeen aikana pilotoidaan matkaketjukokeilua Kouvola-Kotka-Kouvola -henkilörautatieliikenteen yhteyteen. Hankkeessa laaditaan kyselytutkimus yhteysvälin julkisen liikenteen käytettävyydestä ja palvelutasosta, kootaan tulokset ja analysoidaan niitä. Lisäksi toteutetaan hac-tapahtuma sekä markkinointitempaus.

 

Kotka-Kouvola yhteysvälin kehittämiskysely

Kysely Kotka-Kouvola yhteysvälin käytettävyydeksi ja palvelutason kehittämiseksi. Kysely sisältää kysymyksiä muun muassa junan käyttämisestä, asemien ja seisakkeiden palvelutasosta ja matkaketjusta. Kyselyllä on tarkoitus selvittää, onko henkilöjunaliikenteelle luotu uusi aikatauluehdotus sellainen, jota käyttäen yhä useampi pystyisi matkustamaan junalla Kotkan ja Kouvolan kaupunkien välillä. Lisäksi halutaan selvittää tärkeimmiksi koetut asemien ja seisakkeiden kehitystoimenpiteet.

Tämä kysely on kolmas ja viimeinen osa selvitystä, jota tehdään Xamkin ”Kotka-Kouvola yhteysvälin kehittäminen” -hankkeessa. Ensimmäinen osa oli joulukuussa 2018 tehty julkinen kysely, jossa kerättiin ehdotuksia uudeksi junan aikatauluksi sekä ajatuksia yhteysvälin kehittämiseksi. Kyselyn jälkeen haastateltiin Kymenlaakson suurimpia työnantajia sekä kulttuurin ja urheilun tuottajia tavoitteena selvittää kyselyn pohjalta luodun junien aikataululuonnoksen sopivuutta mm. työaikoihin ja yleistä ilmapiiriä kestävää liikkumista kohtaan.

Kyselyyn vastaaminen kestää noin 10-15 minuuttia. Kysymyksen perässä oleva merkki * ilmoittaa että vastaaminen on erittäin tärkeää. Kyselyyn vastanneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan 3 kpl 50 € taksikortteja. Ilman erillistä suostumusta henkilötietojen käyttöön, tämä kysely on täysin anonyymi. Kysely on avoinna 4-17.3.2019.

Kyselyyn pääset vastaamaan klikkaamalla TÄSTÄ.

 

Lisätietoja

Projektipäällikkö​
Petri Kähärä
044 702 8963
petri.kahara@xamk.fi

YHTEYSVÄLI-KYSELY

Faktat

Kotka – Kouvola yhteysvälin kehittäminen

01.09.2018 – 30.04.2019

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Xamk

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 71 428 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Kymenlaakson liiton Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) -rahoitus