Kaupungit ja kunnat miettivät rakentavatko kokonaan uuden rakennuksen vai saneeraavatko vanhan rakennuksen. Toisaalta myös vasta valmistuneissa uusissa kouluissa ja päiväkodeissa on jo todettu mm. sisäilmaongelmia ja rakenteellisia puutoksia, koska rakennusvaiheessa rakenteisiin on päässyt kosteutta, on tapahtunut laiminlyöntejä ja osaltaan rakennusvalvonta on pettänyt. Saneerauksen ajan koululaiset käyvät koulua väistötiloissa kuten esimerkiksi piha-alueen väistötiloissa, koulurakennuksen muissa osissa tai muissa kouluissa tai tiloissa.

Julkisten tilojen saneeraukset aiheuttavat aina poikkeustilanteita ja esimerkiksi paikoitus ja piha-alueet voivat olla varattuina rakennustyömaan käyttöön. Saattoliikennettä ja koululaisten liikkumista on aiemmin tutkittu, mutta koululaisten liikkumista vastaavanlaisissa erityistilanteissa ei ole aiemmin tutkittu.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on tutkia, millaisia vaikutuksia koulujen saneerauksella on koulumatkojen turvallisuuteen ja sujuvuuteen Etelä-Kymenlaakson alueella.

Saneerattavat koulut ja piha-alueet tarvitsevat erikoisjärjestelyjä liikenteeseen ja liikkumiseen. Poikkeavat liikennejärjestelyt koskevat niin kävely -ja pyöräilyreittejä kuin autoliikennettä. Mitä asioita on otettava huomioon koululaisten liikkumisessa, koska saneeraus voi kestää useamman lukukauden. Tilapäiset liikennejärjestelyt vaativat paljon etukäteissuunnittelua, mutta pienten koululaisten ja muiden kulkijoiden liikkuminen voi olla haasteellista ja vaatia erikoistoimenpiteitä.

Lisäksi tavoitteena on tarkemmin havainnoida ja kartoittaa erilaisten koulujen työmaiden liikennejärjestelyjä Kymenlaakson alueella ja arvioida niiden vaikutusta koulumatkojen turvallisuuteen ja sujuvuuteen. Koulu vastaa koululaisten liikkumisesta koulun ja kodin välillä, mutta velvollisuuksia on myös rakennustyömailla.

Hankkeen kohderyhmänä ovat koululaiset, vanhemmat, koulujen henkilökunta, julkisen liikenteen operaattorit sekä kaupunkien ja/tai kuntien sivistys- ja liikennöinneistä vastaavat tahot.

Hanke on osana laajempaa suunniteltua kaupunkilogistiikan kehittämis- ja tutkimuskokonaisuutta, joten saatuja tutkimustuloksia käytetään osana isompaa kokonaisuutta.

Hankkeessa saatavien tulosten avulla on mahdollista:
  • saada selvyys saneerattavien koulujen vaikutuksesta koululiikenteeseen
  • lisätä koululaisten turvallisuutta piha-aluilla ja koulumatkoilla
  • tuoda uusia näkemyksiä tilapäisiin liikennejärjestelyihin
  • tuoda toimenpiteitä ja uudelleen järjestelyjä kaupunkien ja kuntien liikenne- ja maankäytön suunnitteluun.
  • edistää tutkimuksella rahoituksen teemoja liikenneturvallisuudesta mm. uudenlaiset toimintatavat, liikennejärjestelmän soveltavaa tutkimusta

Lisätietoja

Jukka Hietapakka
Projektipäällikkö

jukka.hietapakka@xamk.fi
040 144 7137

Faktat

Koulumatka turvalliseksi

19.11.2018 – 30.04.2019

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy, Xamk

Tutkimuskeskus: NELI

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 34000 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 4000 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Traficom