Kriisit haltuun! Hanke lisää hyvinvointialan yrittäjien, yritysten ja yhteisöjen johdon osaamista kriisijohtamisessa ja riskien tunnistamisessa.

Hankkeen tavoitteena on lisätä hyvinvointialan yrittäjien, yritysten ja yhteisöjen johdon osaamista kriisijohtamisessa sekä riskien tunnistamisessa ja käynnistää osallistuvissa yrityksissä ja yhteisöissä varautumissuunnitelman laadinta.

Hanke lisää yritysten ennakointiosaamista ja resilienssiä. Ennakointiosaaminen vaikuttaa niin työvoiman saatavuuden paranemiseen kuin pandemioihin ja muihin ulkoisiin uhkiin varautumisessa.

Toimenpiteet tukevat yrityksen johdon osaamista kriisien hallinnassa ja sitä kautta parantavat joustavuutta sekä tuotteistamisessa että palvelutuotannossa ja lisäävät henkilöstön työhyvinvointia.

Hankkeen tuloksena ja konkreettisena tuotoksena ovat sähköinen opas varautumissuunnitelmien laatimiseen  sekä  sähköiset kriisijohtamisen toimintakortit hyvinvointialan yrityksille ja yhteisöille. Nämä tuotokset syntyvät hankkeessa tehtävän  yhteiskehittämisen tuloksena.

 

Lisätietoja

Projektipäällikkö Heli Peltola

p. 040 594 0151

heli.peltola@xamk.fi

 

TKI-asiantuntija Anja Härkönen

p. 044 702 8273

anja.harkonen@xamk.fi

Ajankohtaista

Työpaja 3, 25.8.2022: Ennakointi ei ole rakettitiedettä!

Kriisitietoisuus voimavaraksi eteläsavolaisissa hyvinvointialan yrityksissä- hankkeen kolmannessa työpajassa teemana oli ennakointi. Ennakoinnilla tarkoitetaan nimenomaisesti tulevaisuutta käsittelevää organisoitua työtä, joka tuottaa tietoa ja jaettua ymmärrystä vaihtoehtoisista tulevaisuuksista, ja näin vahvistaa organisaation tai hallinnollisen alueen nykyhetken päätöksentekoa. Ennakointi on yritysten näkökulmasta yhä merkityksellisempää nykyisin, sillä yritysten toimintaympäristön muutostahti on erittäin nopea. Ennakointityöhön kuuluu olennaisesti hiljaisten signaalien, eli niiden asioiden, jotka ovat...

Riskit hallintaan!

Kesäkuun toisessa työpajassa teemoina olivat jatkuvuuden hallinnan prosessit ja riskienhallinta. Aluksi vaihdettiin kuulumisia, ja sen jälkeen perehdyttiin lyhyesti jatkuvuuden hallinnan määritelmään. Jatkuvuuden hallinnan tärkeänä tavoitteena on säilyttää organisaation toimintakyky sekä minimoida häiriötilanteiden negatiiviset vaikutukset. (Vuorinen, 2019.) Riskienhallintaprosessi lukeutuu jatkuvuuden hallinnan prosesseihin talouden ja toiminnan suunnitteluprosessin, investointiprosessin ja hankinta- ja sopimusprosessin ohella. Heli johdatteli osallistujat riskienhallinnan...

Työpaja 1, 2.6.2022: Valmiussuunnittelun perusteita

Kriisitietoisuus voimavaraksi eteläsavolaisissa hyvinvointialan yrityksissä-hankkeen ensimmäinen työpaja pidettiin 2.6 Teamsilla. Työpajassa keskityttiin varautumissuunitelman perusteisiin, jotta kaikilla osallistujilla olisi sama lähtötilanne ja tieto siitä, miksi sen työstämiseen kannattaa nyt panostaa ja varata siihen riittävästi aikaa. Käytämme hankkeen kaikessa viestinnässä nimeä ”varautumissuunnitelma”, mutta kyse on siis ”valmiussuunnitelmasta”, joka toki terminä vakiintuneempi ja tutumpi. Työpajassa asiantuntijavieraana aiheesta oli...

Kick off-tilaisuus 3.5.2022

Kriisitietoisuus voimavaraksi eteläsavolaisissa hyvinvointialan yrityksissä-hanke aloitettiin hybridimuotoisella aloitustilaisuudella tiistaina 3.5.2022. Tilaisuudessa hankehenkilöstö sekä osallistujat esittäytyivät ja keskusteltiin kokemuksista kriisien johtamisesta ja tarpeista hankkeelle. Projektipäällikkö Heli Peltola kertoi hankkeen taustoista, tavoitteista ja tulevasta toiminnasta   . Aloitustilaisuudessa keskustelu oli vireää, ja esille nousi monia tärkeitä jo nyt varautumissuunnitelmassa huomioitavia asioita. Keskustelun perusteella vaikuttaa, että hankkeelle on...

Faktat

Kriisitietoisuus voimavaraksi eteläsavolaisissa hyvinvointialan yrityksissä

01.04.2022 – 31.03.2023

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Tutkimuskeskus: Active Life Lab

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 85 993 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon ELY-keskus, Euroopan sosiaalirahasto, toimintalinja 9.: REACT-EU:n ESR-toimenpiteet