Kriisit haltuun! Hanke lisää hyvinvointialan yrittäjien, yritysten ja yhteisöjen johdon osaamista kriisijohtamisessa ja riskien tunnistamisessa.

Hankkeen tavoitteena on lisätä hyvinvointialan yrittäjien, yritysten ja yhteisöjen johdon osaamista kriisijohtamisessa sekä riskien tunnistamisessa ja käynnistää osallistuvissa yrityksissä ja yhteisöissä varautumissuunnitelman laadinta.

Hanke lisää yritysten ennakointiosaamista ja resilienssiä. Ennakointiosaaminen vaikuttaa niin työvoiman saatavuuden paranemiseen kuin pandemioihin ja muihin ulkoisiin uhkiin varautumisessa.

Toimenpiteet tukevat yrityksen johdon osaamista kriisien hallinnassa ja sitä kautta parantavat joustavuutta sekä tuotteistamisessa että palvelutuotannossa ja lisäävät henkilöstön työhyvinvointia.

Hankkeen tuloksena ja konkreettisena tuotoksena ovat sähköinen opas varautumissuunnitelmien laatimiseen  sekä  sähköiset kriisijohtamisen toimintakortit hyvinvointialan yrityksille ja yhteisöille. Nämä tuotokset syntyvät hankkeessa tehtävän  yhteiskehittämisen tuloksena.

 

Lisätietoja

Projektipäällikkö Heli Peltola
p. 040 594 0151
heli.peltola@xamk.fi

 

TKI-asiantuntija Anja Härkönen
p. 044 702 8273
anja.harkonen@xamk.fi

Hankkeen tuotokset

Hankkeen tuotokset ovat valmistuneet ! Askeleen edellä– opasta voit käyttää apunasi varautumissuunnitelmaa laatiessasi ja Tilanne hallinnassa- opas vinkkaa, kuinka voit tehdä yrityksellesi tai organisaatiollesi toimintakortit häiriötilanteisiin. Oppaat ovat saatavissa tältä sivulta viikolla 13.

 

 

 

Tietosuojaseloste

Ajankohtaista

Varautuminen on osa kokonaisturvallisuutta

Valmiussuunnitelmaprosessi julkishallinnossa, huoltovarmuus ja alueellinen varautumisyhteistyö olivat teemoina hankkeen järjestämässä webinaarissa 15.2.2023. Mielenkiintoisista ja tärkeistä teemoista alustivat yliopettaja Petri Huttunen Pelastusopistosta ja Johtava varautumisasiantuntija Ville Anttila Huoltovarmuuskeskuksesta.     Yliopettaja Petri Huttunen korosti omassa osuudessaan, että varautumisen ja valmiussuunnittelun perustana ovat riskiarviot. Aihe on hyvin ajankohtainen, sillä tällä viikolla on julkaistu kansallinen riskiarvio 2023 ,...

Työpaja 5, 22.11.2022: Toimintakortit valmiiksi ja käyttöön

Marraskuun työpajassa keskityimme toimintakortteihin ja käytännön esimerkkeihin. Malleja juuri oman organisaation käyttöön löytyy paljon. Savonlinnan toimintakeskus esitteli meille prosessin, kuinka he ovat alkaneet työstämään yhdessä henkilöstön kanssa toimintakortteja. Toimintakortit ohjeistavat ja helpottavat toimintaa, kun häiriötilanne on tapahtunut. Toimintakortit ovat häiriötilanteessa käyttöön otettavia, etukäteen laadittuja, tiiviitä muistilistoja yhteisesti sovituista toimenpiteistä häiriötilanteen hoitamiseksi. Korttiin kirjataan kunkin yksikön kannalta...

Webinaari kriisijohtamisesta ja -viestinnästä 2.11.2022

Seniorikonsultti Samuli Romppainen johdatteli kriisijohtamisen ja viestinnän maailmaan webinaarissa 2.11. 2022.  Aiheesta kiinnostuneita ja aktiivisia osallistujia oli linjoilla reilut parikymmentä. Varautumisen kivijalka on Romppaisen mukaan johdon valmius tunnistaa potentiaalisia riskejä, uhkia, kriisejä sekä mahdollisuuksia ja parantaa valmiutta niiden kohtaamiseen. Webinaari on katsottavissa kokonaisuudessaan hankkeen Open Learn- alustalla, Xamk Open Learn, opintojaksolla  ”Kriisitietoisuus voimavaraksi eteläsavolaisissa hyvinvointialan...

Onko radiossasi patterit?

Kriisitietoisuus voimavaraksi eteläsavolaisissa hyvinvointialan yrityksissä- hankkeessa on ehditty jo neljänteen työpajaan. Viime torstaina, 22.9.2022, tapasimme jälleen, ja aiheena oli johtaminen ja häiriönhallinta.   Häiriötilanteessa on aina huolehdittava jatkuvasta tilanneseurannasta, työnjaon varmistamisesta sekä sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä. Näillä toimenpiteillä vahvistetaan erityisesti päätöksentekoa häiriötilanteissa. Henkilökunnan toimintakyvyn huomioiminen on äärimmäisen tärkeää, ja työpajassa Heli muistuttikin huomioimaan henkilöstön sekä häiriötilanteen...

Työpaja 3, 25.8.2022: Ennakointi ei ole rakettitiedettä!

Kriisitietoisuus voimavaraksi eteläsavolaisissa hyvinvointialan yrityksissä- hankkeen kolmannessa työpajassa teemana oli ennakointi. Ennakoinnilla tarkoitetaan nimenomaisesti tulevaisuutta käsittelevää organisoitua työtä, joka tuottaa tietoa ja jaettua ymmärrystä vaihtoehtoisista tulevaisuuksista, ja näin vahvistaa organisaation tai hallinnollisen alueen nykyhetken päätöksentekoa. Ennakointi on yritysten näkökulmasta yhä merkityksellisempää nykyisin, sillä yritysten toimintaympäristön muutostahti on erittäin nopea. Ennakointityöhön kuuluu olennaisesti hiljaisten signaalien, eli niiden asioiden, jotka ovat...

Faktat

Kriisitietoisuus voimavaraksi eteläsavolaisissa hyvinvointialan yrityksissä

01.04.2022 – 31.03.2023

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Tutkimuskeskus: Active Life Lab

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 85 993 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon ELY-keskus, Euroopan sosiaalirahasto, toimintalinja 9.: REACT-EU:n ESR-toimenpiteet