KUITU-MOD (Sovellus) –Puukuidun tehokkaat teolliset modifiointimenetelmät ja KUITU-MOD (Laite) –Selluloosan modifioinnin tutkimusympäristö hankkeet

Ympäristö- ja energiatehokkaiden prosessien kehittäminen on nostamassa happi- ja otsonikäsittelyjen merkitystä selluloosan valmistuksessa. Xamk Kuitulaboratoriossa on tehty uraauurtavaa soveltavaa tutkimusta happikemikaalien käytön tehostamiseksi biotuotteiden valmistuksessa. Uusien biotuotteiden ja tehokkaiden prosessikonseptien tutkimus- ja kehitystyölle on teollisuudessa suuri tarve. Prosessien tehostamisen lisäksi tarve selluloosakuitujen modifioinnille on kasvamassa uusien erikoiskuitujen kehittämiseksi.

KUITU-MOD-sovellus -projektin tavoitteena on kehittää tehokkaita prosessitapoja puukuidun valmistusprosessin tehostamiseksi biotuotetehtaissa sekä kehittää korkeasakeusprosessia selluloosan modifioinniksi lisäarvotuotteiksi. Toimenpiteinä tehdään uusiin mittauksiin ja prosessidatan analyysiin liittyvää tehdastason tutkimusta biotuotetehtaan happidelignifioinnin tehostamiseksi, kehitetään ja laajennetaan tutkimustoimintaa otsonin käyttämiseksi selluloosan muokkaamiseksi kansallisen innovaatioverkoston tarpeisiin sekä käynnistetään selluloosan korkeasakeusmodifioinnin laboratoriotason tutkimus ja kehitystoiminta Xamk Kuitulaboratoriossa.

Sovellusprojektia tukee rinnalla oleva laiteprojekti, jonka tavoitteena on laajentaa Xamk Kuitulaboratorion tutkimuslaitteistoa teollisuus- ja tutkimusyhteistyön tarpeista ja mahdollistaa kuitutekniikan uusien prosessi- ja materiaali-innovaatioiden teollistamista laboratoriomittakaavasta. Näin vahvistetaan Etelä-Savon biotuotetekniikkaan keskittyvää innovaatioverkostoa alueellisesta kansalliseksi.

Faktat

KUITU-MOD (Sovellus) –Puukuidun tehokkaat teolliset modifiointimenetelmät ja KUITU-MOD (Laite) –Selluloosan modifioinnin tutkimusympäristö hankkeet

01.01.2019 – 31.12.2020

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Muut kumppanit: Andritz Oy, Janesko Oy ja Pixact Oy

Tutkimuskeskus: Kuitulaboratorio

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 800484 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon maakuntaliitto