Tiedotetaan lämmön kulutusjouston mahdollisuuksista energia- ja kustannussäästöissä edistäen Kymenlaakson vähähiilisyyttä ja hiilineutraaliutta

Kuluma-hanke päättyi elokuussa 2022. Tulokset julkaistaan myöhemmin.

Kuluma-hankkeessa kartoitetaan kuluttajien valmiuksia lämmön kulutusjoustoon liittyen ja tehdään lämmön kulutusjouston kokeiluja lämmityskauden 2021-2022 aikana.

 

Kuluttajien valmiudet lämmön kulutusjoustoon

Kartoitetaan kuluttajien valmiuksia lämmön kulutusjoustoon mielipidekyselyn avulla. Kyselyn kohderyhmänä ovat Kymenlaakson alueen kaukolämpöverkkojen asiakkaat. Toteutuksen ajankohta on lämmityskausi 2021-2022 ja toteutustapa pääosin verkkokysely.

Mielipidekysely toteutettiin onnistuneesti, vastauksia tuli yhteensä 148. Vastaajien kesken arvottiin kolme S-ryhmän lahjakorttia, voittajille on ilmoitettu henkilökohtaisesta. Mielipidekyselyn yhteenveto julkaistaan hankkeen toteutuksen aikana.

 

Kulutusjouston pilotit

Lämmityskauden 2021-2022 aikana toteutetaan 1-2 kohteessa lämmön kulutusjouston kokeiluja. Kokeiluihin pyritään löytämään kaksi eri tyyppistä kohdetta, yksi asuinkerrostalo ja yksi toimitilarakennus. Tarkempi sisältö ja ajankohta kokeiluiden toteutukselle sovitaan yhteistyössä kohteiden, paikallisten energiayhtiöiden ja hankkeen yhteistyöyrityksen eGainin kanssa. Kokeilujakson aikana kerätään kokemuksia sisäilman olosuhteista kokeilussa mukana olevien kohteiden kiinteistön käyttäjiltä.

 

Tulokset

Lämmön kulutusjouston mahdollisuudet

Kyselytutkimus – Kaukolämpöasiakkaiden mielipiteet ja valmiudet lämmön kulutusjoustoon_lyhyt 

 

Työryhmän Muut hankkeet

Step to Ecosupport

Ecool – Energiatehokkuutta vaativiin kohteisiin 

Resurssitehokkaat teolliset symbioosit

ETKOT – Energiatehokkuuden kehittäminen optimoimalla toimintaa

Hukkaveks – Hukkalämmön verkostot ja hyödyntämismahdollisuudet Kymenlaaksossa

VAU – Virtuaalivoimalaitoksen avulla uusiutuva energia hallitusti hyötykäyttöön

 

 

tietosuojaseloste_KULUMA

Lisätietoja

Erja Tuliniemi

projektipäällikkö

p. 044 702 8469

erja.tuliniemi(at)xamk.fi

 

Tuija Korpela

tutkimusinsinööri

p. 044 702 8446

tuija.korpela(at)xamk.fi

 

Paulus Kiviranta

tutkimusinsinööri

p. 050 569 8066

paulus.kiviranta(at)xamk.fi

Faktat

Kulutusjouston mahdollisuudet -KULUMA

01.05.2021 – 31.08.2022

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 111 176 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 111 176 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Kymenlaakson liitto, Euroopan aluekehitysrahasto

Asiasanat