Hankkeessa modernisoidaan matkailuelinkeinon kannalta tärkeän Kuninkaantien ekosysteemi ja tarjotaan uusia digitaalisia ratkaisuja sen kehittämiseen.

Historiallinen Kuninkaantie yhdisti aikoinaan postireittinä Pohjoismaat ja Venäjän. Nyt reitin varrella sijaitsevat nähtävyydet ja niiden ympärillä olevat palveluverkostot Helsingistä Pietariin kootaan uudelle interaktiiviselle digitaaliselle alustalle, jossa niihin voi tutustua virtuaalisesti.

Kuninkaantie on Suomen ensimmäinen virallinen matkailutie. Sen varrella on runsaasti matkailijoiden kannalta merkittäviä kohteita, ja alueen historia on nähtävissä linnoina, linnoituksina, kartanoina, kaupunkeina, maamerkkeinä ja kirkkoina. Kuninkaantiellä on erityinen merkitys matkailuelinkeinon ja kumppanialueiden kilpailukyvyn tukemisen kannalta. Tämä historiallinen ekosysteemi Helsingistä Pietariin ulottuvalla osuudella modernisoidaan kaksivuotisessa kansainvälisessä hankkeessa.

Uusi, interaktiivinen digitaalinen alusta esittelee matkailijoille Kuninkaantietä ja sen kohteita VR/AR-teknologiaa hyödyntäen. Alusta palvelee Kuninkaantien varrella toimivia yrityksiä ja kohteita, joille se on näkyvyyspaikka ja tärkeä markkinointikanava.

Kuninkaantie on vanha postireitti, joka aikoinaan yhdisti Pohjoismaat ja Venäjän. Se alkaa Norjan Bergenistä ja kulkee Oslon ja Tukholman kautta Maarianhaminaan, edelleen Saaristomeren kautta Turkuun ja Etelä-Suomen halki Venäjälle Viipuriin ja Pietariin asti. Tien nimi perustuu sen historialliseen ja kuninkaalliseen postitien rooliin, jona se yhdisti Ruotsin suurvallan läntiset ja itäiset alueet toisiinsa.

Digitaalisten ratkaisujen ja modernin kansainvälisen yhteistyömallin avulla tämä yhteinen historiallinen perintö säilytetään, ja sen houkuttelevuutta matkailijoiden ja matkailutoimijoiden keskuudessa lisätään edistämällä samalla Kunninkaantien varrella sijaitsevien kuntien elinvoimaisuutta ja hyvinvointia.

Hanke tarjoaa myös työkalut tärkeän kansainvälisen yhteistyön parantamiseen Kuninkaantie-teeman ympärillä sekä reitin varrella olevien yritysten, kulttuurikohteiden, viranomaisten ja yhteiskuntien välisen yhteistyön tehostamiseen.

Lisätietoja

Projektipäällikkö
Katja Gorelkina
katja.gorelkina@xamk.fi
050 468 4626

Faktat

King's Road Renascence - New Dimension and Digital Tools

01.01.2021 - 30.11.2022

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (XAMK)

Osatoteuttajat: Metropolia AMK, Pietarin polytekninen yliopisto, EU-Venäjä Innovaatiopartneruus ry (ERIP)

Muut kumppanit: Kuninkaantie ry

Painoalat: Digitaalinen talous

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 573 877 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 197 024 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC 2014–2020