Juvenia on mukana keväällä 2020 aloittaneessa kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskuksessa.

TAVOITTEENA NUORISOTYÖN TUNNETTUUDEN JA LAADUN EDISTÄMINEN

Osaamiskeskus palvelee, tutkii ja kehittää nuorisotyötä kunnissa yhteenliittymänä. Keskeisinä tehtävinä on vahvistaa nuorisotyöntekijöiden osaamista ja verkostoyhteistyötä, tuottaa ja jakaa tietoa kunnallisesta nuorisotyöstä sekä kehittää ja mallintaa kunnallisen nuorisotyön laadun arviointia.

JUVENIA tuottaa tietoa 

Juvenia tarkastelee asukasmäärältään pienten kuntien nuorisotyötä nuorisopoliittisessa viitekehyksessä. Tutkimusaiheet nousevat nuorisotyön ajankohtaisista ilmiöistä, joihin pyritään reagoimaan nopeasti ennakoivan tiedontuotannon keinoin. Tavoitteena on tuottaa tietoa, joka tukee nuorisotyön tiedolla johtamista ja vahvistaa nuorisotyön tunnettuuttaTietoa tuotetaan ensisijaisesti koulutuksen ja päätöksenteon tueksi. 

OSAAMISKESKUKSESSA KUUSI ORGANISAATIOTA

Juvenia on kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskuksen osatoteuttaja. Lahden kaupungin Kanuunan hallinnoiman osaamiskeskuksen muut organisaatiot ovat Nuorisotutkimusseura ry, Oulun kaupungin Koordinaatti, MIELI Suomen Mielenterveys ry ja Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry.

Kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskuksen rahoituksesta ja tehtävänannosta vastaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

lue tuloksista

Moisala, M. 2021. NUPS tuo tekemisen rinnalle yhteistä pohdintaa. Blogi. Saatavissa: https://medium.com/kyn%C3%A4ily%C3%A4-kunnallisesta-nuorisoty%C3%B6st%C3%A4/nups-tuo-tekemisen-rinnalle-yhteist%C3%A4-pohdintaa-bcf61483a097

Helin, E. & Moisala, M. 2021. Nuorisotyön ympäristöt muutoksessa – miten reagoimme? Blogi. Saatavissa: https://www.verke.org/blogit/nuorisotyon-ymparistot-muutoksessa-miten-reagoimme/

Helin, E. & Moisala, M. 2021. Nuorisotyön yhden yön digiloikka. Blogi. Saatavissa: https://medium.com/kyn%C3%A4ily%C3%A4-kunnallisesta-nuorisoty%C3%B6st%C3%A4/nuorisoty%C3%B6n-yhden-y%C3%B6n-digiloikka-549de7600ac2

Helin, E. & Moisala, M. 2020. Nopeasti muuttuva maailma tarvitsee nopeaa tietoa. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, READ nro 3/2020. Saatavissa: https://read.xamk.fi/2020/kestava-hyvinvointi/nopeasti-muuttuva-maailma-tarvitsee-nopeaa-tietoa/

Lisätietoja

Jussi Ronkainen
tutkimusyksikön johtaja
p. +358 50 312 4983
jussi.ronkainen@xamk.fi
____________________
Essi Helin
projektitutkija
p. +358 40 541 5096
essi.helin@xamk.fi
____________________
Marja Moisala
projektitutkija
p. +358 40 482 7178
marja.moisala@xamk.fi
____________________

Faktat

Kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskus

01.04.2020 – 31.03.2024

Toteuttajat

Hallinnoija: Lahden kaupunki, Kanuuna

Osatoteuttajat: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Nuorisotutkimusseura ry, Oulun kaupungin Koordinaatti, MIELI Suomen Mielenterveys ry, Ehkäisevä Päihdetyö EHYT ry

Tutkimuskeskus: Juvenia