Juvenia on mukana keväällä 2020 aloittaneessa kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskuksessa.

TAVOITTEENA NUORISOTYÖN TUNNETTUUDEN JA LAADUN EDISTÄMINEN

Osaamiskeskus palvelee, tutkii ja kehittää nuorisotyötä kunnissa yhteenliittymänä. Keskeisinä tehtävinä on vahvistaa nuorisotyöntekijöiden osaamista ja verkostoyhteistyötä, tuottaa ja jakaa tietoa kunnallisesta nuorisotyöstä sekä kehittää ja mallintaa kunnallisen nuorisotyön laadun arviointia.

JUVENIA tuottaa tietoa 

Juvenia tarkastelee asukasmäärältään pienten kuntien nuorisotyötä nuorisopoliittisessa viitekehyksessä. Tutkimusaiheet nousevat nuorisotyön ajankohtaisista ilmiöistä, joihin pyritään reagoimaan nopeasti ennakoivan tiedontuotannon keinoin. Tavoitteena on tuottaa tietoa, joka tukee nuorisotyön tiedolla johtamista ja vahvistaa nuorisotyön tunnettuuttaTietoa tuotetaan ensisijaisesti koulutuksen ja päätöksenteon tueksi. 

OSAAMISKESKUKSESSA KUUSI ORGANISAATIOTA

Juvenia on kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskuksen osatoteuttaja. Lahden kaupungin Kanuunan hallinnoiman osaamiskeskuksen muut organisaatiot ovat Nuorisotutkimusseura ry, Oulun kaupungin Koordinaatti, MIELI Suomen Mielenterveys ry ja Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry.

Kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskuksen rahoituksesta ja tehtävänannosta vastaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

lue tuloksista

Moisala, M. (toim.) 2023. Nuorisotyö pienissä kunnissa. Näkökulmia tehtävistä ja tulevaisuuksista. Xamk kehittää 223. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. Saatavissa: https://www.theseus.fi/handle/10024/810961

Moisala, M. 2023. Lapin pienten kuntien nuorisotyön yhteiskunnallinen tehtävä monialaisessa yhteistyössä. Aluehallintovirastojen julkaisuja 223/2023. Saatavissa: https://avi.fi/documents/25266232/147850625/Julkaisu-223+AVI_Lappi_nuorisotyo%CC%88-2023-12.pdf/c9d0fd68-f3d0-e003-be4a-85c925a44562/Julkaisu-223+AVI_Lappi_nuorisotyo%CC%88-2023-12.pdf?t=1702285556580

Helin, E. & Moisala, M. 2023. Nuorisotyön merkitys ja rooli tulevaisuuden pienissä kunnissa. Teoksessa Haapala, A. (toim.) Kestävää hyvinvointia kehittämässä 2023. Hyvinvointi ja tulevaisuus. Xamk kehittää 219, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. Saatavissa: https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-531-4.

Moisala, M. 2022. Toimenpidesuositukset: Lapin pienten kuntien nuorisotyö valtakunnallisessa nuorisopolitiikassa. Blogi. Saatavissa: https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitystoiminnan-blogi/toimenpidesuositukset-pienten-kuntien-nuorisotyo-nuorisopolitiikassa/

Helin, E. 2022. Kenen vastuulla ovat julkisen tilan nuoret? Blogi. Saatavissa: https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitystoiminnan-blogi/kenen-vastuulla-ovat-julkisen-tilan-nuoret/

Helin, E., Moisala, M. & Uustalo, K. 2022. Ok, boomer. Ilmiöitä nuorisotyön kentältä. Nuorisotyö 2/2022.  Saatavissa: https://nuorisotyolehti.fi/ok-boomer-ilmioita-nuorisotyon-kentalta/

Moisala, M. 2021. NUPS tuo tekemisen rinnalle yhteistä pohdintaa. Blogi. Saatavissa: https://medium.com/kyn%C3%A4ily%C3%A4-kunnallisesta-nuorisoty%C3%B6st%C3%A4/nups-tuo-tekemisen-rinnalle-yhteist%C3%A4-pohdintaa-bcf61483a097

Helin, E. & Moisala, M. 2021. Nuorisotyön ympäristöt muutoksessa – miten reagoimme? Blogi. Saatavissa: https://www.verke.org/blogit/nuorisotyon-ymparistot-muutoksessa-miten-reagoimme/

Helin, E. & Moisala, M. 2021. Nuorisotyön yhden yön digiloikka. Blogi. Saatavissa: https://medium.com/kyn%C3%A4ily%C3%A4-kunnallisesta-nuorisoty%C3%B6st%C3%A4/nuorisoty%C3%B6n-yhden-y%C3%B6n-digiloikka-549de7600ac2

Helin, E. & Moisala, M. 2020. Nopeasti muuttuva maailma tarvitsee nopeaa tietoa. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, READ nro 3/2020. Saatavissa: https://read.xamk.fi/2020/kestava-hyvinvointi/nopeasti-muuttuva-maailma-tarvitsee-nopeaa-tietoa/

Lisätietoja

Jussi Ronkainen
tutkimusyksikön johtaja
p. +358 50 312 4983
jussi.ronkainen@xamk.fi
____________________
Essi Helin
projektitutkija
p. +358 40 541 5096
essi.helin@xamk.fi
____________________
Marja Moisala
projektitutkija
p. +358 40 482 7178
marja.moisala@xamk.fi
____________________

Ajankohtaista

Toimenpidesuositukset: Lapin pienten kuntien nuorisotyö valtakunnallisessa nuorisopolitiikassa

Lapin asukasluvultaan pienten kuntien nuorten kasvu- ja elinoloja sävyttävät pitkät välimatkat, julkisen liikenteen harvat yhteydet tai puuttuminen kokonaan sekä kapeat ammatillisen koulutuksen valintamahdollisuudet. Nuorisotyön rooliksi voi muodostua nuoren kokonaisvaltainen kannattelu, kun muut palvelut puuttuvat. Nuorisotyö on kunnan ainoa palvelu, jonka tehtävät kohdistuvat koko nuorisopolitiikan laaja-alaisiin tavoitteisiin. Suomen nuorisopoliittiset tavoitteet ja toimenpiteet niiden saavuttamiseksi määritellään Valtakunnallisessa...

Kenen vastuulla ovat julkisen tilan nuoret?

Mikä on nuorisotyön tehtävä asukasluvultaan pienissä kunnissa silloin, kun nuoret käyttäytyvät vapaa-ajallaan julkisessa tilassa häiriötilanteita aiheuttaen? Kenen vastuulle nuoret kuuluvat? Viikonloppuna näin erään kaupunginjohtajan jakaman videon Twitterissä. Osa kaupungin nuorista oli aiheuttanut häiriöitä nuorisotilan läheisyydessä. Kaupunginjohtaja osoitti viestinsä vanhemmille ja toivoi vanhempien puuttuvan lastensa tekemisiin. Video oli kannustava, mutta siinä ei otettu, eikä ollut ehkä...

Faktat

Kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskus

01.04.2020 – 31.03.2024

Toteuttajat

Hallinnoija: Lahden kaupunki, Kanuuna

Osatoteuttajat: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Nuorisotutkimusseura ry, Oulun kaupungin Koordinaatti, MIELI Suomen Mielenterveys ry, Ehkäisevä Päihdetyö EHYT ry

Tutkimuskeskus: Juvenia