Juvenia on mukana keväällä 2020 aloittaneessa kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskuksessa.

TAVOITTEENA NUORISOTYÖN TUNNETTUUDEN JA LAADUN EDISTÄMINEN

Osaamiskeskus palvelee, tutkii ja kehittää nuorisotyötä kunnissa yhteenliittymänä. Keskeisinä tehtävinä on vahvistaa nuorisotyöntekijöiden osaamista ja verkostoyhteistyötä, tuottaa ja jakaa tietoa kunnallisesta nuorisotyöstä sekä kehittää ja mallintaa kunnallisen nuorisotyön laadun arviointia.

JUVENIA tuottaa tietoa 

Juvenia edistää nuorisotyön verkostojen toimintaa ja tuottaa tietoa nuorisotyön ajankohtaisista ilmiöistä. Tuotettu tieto palautetaan nopeasti koulutusten kehittämiseksi ja päätöksenteon tueksi. Tavoitteena on vahvistaa kunnallisen nuorisotyön tunnettuutta ja laatua ennakoivan tiedontuotannon keinoin.

OSAAMISKESKUKSESSA KUUSI ORGANISAATIOTA

Juvenia on kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskuksen osatoteuttaja. Lahden kaupungin Kanuunan hallinnoiman osaamiskeskuksen muut organisaatiot ovat Nuorisotutkimusseura ry, Oulun kaupungin Koordinaatti, MIELI Suomen Mielenterveys ry ja Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry.

Kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskuksen rahoituksesta ja tehtävänannosta vastaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

____________________________________

kuntien verkkonuorisotyön tilannetta selvitettiin nopean tiedontuotannon keinoin

Suuri kiitos kaikille tiedontuotannon prosessiin osallistuneille! Ensimmäiset tulokset julkaistiin 8.1. Kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskus Kanuunan blogissa otsikolla Nuorisotyön yhden yön digiloikka. 15.3. julkaistiin Verken blogissa lisää tuloksia otsikolla Nuorisotyön ympäristöt muutoksessa – miten reagoimme?

Nuorisotyön yhden yön digiloikka – Nuorisotyöntekijöiden, kuten koko maailman, piti koronan myötä omaksua lyhyessä ajassa uusia tapoja toteuttaa työtään. Suuri osa työstä siirtyi verkkoon eri alustoille. Mitä hyviä käytänteitä verkkoon siirtyminen on nuorisotyölle tuonut?
Nuorisotyön ympäristöt muutoksessa – miten reagoimme? – Verkkonuorisotyö tuli vauhdilla kasvokkain kohtaavan työn rinnalle. Nuorisotyö tasapainottelee edelleen hybridimallissa verkon ja kasvokkaisen kohtaamisen välillä. Muuttunut toimintaympäristö on tuonut mukanaan uusia tuen tarpeita nuorisotyöntekijöille. Miten muutokseen tulisi reagoida ja onko nuorisotyö tarpeen organisoida tulevaisuudessa toisin?

Mihin tietoa tuotetTiin?

Tiedonkeruussa tarkasteltiin verkkonuorisotyötä kunnissa. Viime kevät käynnisti nuorisotyön siirtymisen verkkoon. Useissa kunnissa kesän aikana päästiin jo palaamaan osin vanhoihin rutiineihin, mutta syksyn tullen mahdollisuudet nuorten kasvokkaiseen kohtaamiseen vaihtelevat alueittain suurestikin.

Tiedonkeruussa selvitettiin, mitkä ovat nuorisotyöntekijöiden mahdollisuudet toteuttaa verkossa tehtävää nuorisotyötä ja mitä hyviä käytänteitä kevään poikkeustila on jättänyt nuorisotyöhön pysyvästi.

Kerättyä tietoa hyödynnetään Digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskuksen koulutusten kehittämisessä sekä Kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskuksen tiedontuotannon ja nuorisotyön kehittämisen tehtävissä.

Miten tietoa tuotettiin?

Nopea tiedonkeruu tapahtui kolmessa eri vaiheessa. Eri vaihteista oli mahdollista valita itseään kiinnostavin tapa liittyä mukaan tuottamaan tietoa. Prosessi koostui seuraavista tiedonkeruun palasista:

  1. Top 6 -kysely verkkonuorisotyön toteuttamisen mahdollisuuksista kunnissa
  2. Teams-keskustelut, joissa tarkasteltiin ja tulkittiin yhdessä kyselyn tuloksia ja syvennettiin tietoa verkkonuorisotyöstä
  3. Padlet-alusta, johon kerättiin verkkonuorisotyön tekemiseen liittyviä haasteita ja hyviä käytänteitä

Lue lisää nuorisotyön nopeasta tiedontuottamisesta Essin ja Marjan kirjoittamasta artikkelista Nopeasti muuttuva maailma tarvitsee nopeaa tietoa.

 

Lisätietoja

Jussi Ronkainen
tutkimusyksikön johtaja
p. +358 50 312 4983
jussi.ronkanen@xamk.fi
____________________
Essi Helin
projektitutkija
p. +358 40 541 5096
essi.helin@xamk.fi
____________________
Marja Moisala
projektitutkija
p. +358 40 482 7178
marja.moisala@xamk.fi

Faktat

Kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskus

01.04.2020 – 31.03.2024

Toteuttajat

Hallinnoija: Lahden kaupunki, Kanuuna

Osatoteuttajat: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Nuorisotutkimusseura ry, Oulun kaupungin Koordinaatti, MIELI Suomen Mielenterveys ry, Ehkäisevä Päihdetyö EHYT ry

Tutkimuskeskus: Juvenia