Hankkeessa rakennetaan ja luodaan teollisen kunnossapitokeskittymän malli, testataan ja pilotoidaan se sekä varmistetaan sen toimivuus ja kannattavuus

tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on uuden liiketoiminnan kehittäminen, uusien teknologioiden hyödyntäminen sekä tutkimuksen, koulutuksen ja yritysyhteistyön ja osaamisen kehittäminen. Hankkeessa luodaan perusta asiakastarpeiden pohjalta toimivalle osaamiskeskukselle, rakennetaan ja luodaan teollisen kunnossapitokeskittymän malli, testataan ja pilotoidaan se sekä varmistetaan sen toimivuus ja kannattavuus.

Huom! Hankkeen toteutuksesta vastaavat Cursor (koordinaattori) ja Xamk, kumpikin osapuoli totetuttaa itsenäisesti oman osionsa

toimenpiteet

Xamk vastaa seuraavista toimenpiteistä:
– tuottaa palvelu- ja asiakasyritysten tarpeiden mukaan räätälöidyt koulutussuunnitelmat
– järjestää suunnitelmien mukaiset koulutukset ja työpajat
– omien valmiuksien kehittäminen kunnossapitoliiketoiminnan tarpeisiin; teollisen internetin, automaation, robotiikan ja analytiikan osaamisen kehittäminen oppilaitoksissa

tulokset

– Asiakastarpeiden pohjalta toimiva osaamiskeskus
– Teollisen kunnossapitokeskittymän malli
– Palvelu- ja asiakasyritysten tarpeiden mukaan räätälöidyt koulutussuunnitelmat
– Omat valmiudet kehitetty kunnossapitoliiketoiminnan tarpeisiin (teollinen internet, automaatio, robotiikka ja analytiikka -osaamisen kehittäminen oppilaitoksissa)

 

Lisätietoja

Projektipäällikkö Kari Stenman, 044 702 8478, kari.stenman@xamk.fi

Faktat

Kunnossapidon Osaamiskeskus

20.05.2015 – 31.03.2017

Toteuttajat

Hallinnoija: Cursor

Osatoteuttajat: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk)

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 255 566 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 59 600 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Hämeen ELY-keskus, Euroopan sosiaalirahasto (ESR)