Hankkeessa luodaan valmius monialaisen logistiikka-alan osaamiskeskuksen perustamiselle Kymenlaaksoon.

Hankkeessa luodaan valmius monialaisen logistiikka-alan osaamiskeskuksen perustamiselle Kymenlaaksoon: osaamis- ja asiantuntijaverkosto, osaamiskeskuksen toimintakonsepti sekä keskuksen fyysisen sijainnin vaihtoehdot.

Osaamiskeskuksessa tutkitaan ja testataan teknologisia haasteita ja ratkaisuja logistiikalle ja tilaus-toimitusketjulle ja näiden kyberturvallisuudelle. Lisäksi tutkitaan ja kehitetään viranomaisten keskinäisiä ja yhteiskunnassa olevia logistisia rajapintoja.

Osaamiskeskuksessa järjestään koulutusta ja logistiikan harjoituksia, jossa testataan erilaisia konsepteja, toimintamalleja ja osallistujien esiin tuomia skenaarioita.

Siten hanke kehittää yhteiskunnan huoltovarmuutta, logistiikkaa ja logistiikan kokonaisturvallisuutta.

Toimenpiteet

1. Osaamiskeskuksen toimintakonseptin perusteiden kerääminen ja konseptin valmistelu.
2. Olemassa olevien asiantuntijatahojen kartoittaminen, fokusointi ja kontaktointi.
3. Osaamiskeskuksen fyysisen sijainnin kartoittaminen. Tilojen reunaehtojen määrittely ja osaamiskeskukselle soveltuvan sijoituspaikan kartoitus.
4. Kokonaisuuden viestiminen valtiollisille päätöksentekotahoille.

Lisätietoja

Timo Kakkola

Erityisasiantuntija
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Kenraaliluutnantti evp

timo.kakkola@xamk.fi
+358 50 4384224

Tiivistelmä

Lisätietoja hankkeesta ja osaamiskeskuksesta löydät tästä tiivistelmästä.

Lue lisätietoa tästä

Faktat

Kymen logistiikan osaamiskeskuksen valmistelu

01.11.2023 – 30.06.2024

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 68 303 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Kymenlaakson liitto, AKKE – Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen määräraha