Hankkeessa vahvistetaan startup-yrittäjyystoimintaympäristöä ja yrittäjyysyhteisötoimintaa mm. tuomalla yrittäjiä yhteen ja viestintää parantamalla

TAVOITTEET

Hankkeessa on tarkoitus kehittää ja kokeilla erilaisia toimintamalleja, kuten tapahtumia ja digitaalisia ratkaisuja, joilla vahvistetaan startup-yrittäjyystoimintaympäristöä ja yrittäjyysyhteisötoimintaa. Hankkeen tarkoitus on tuoda yrittäjiä yhteen, parantaa viestintää eri yrittäjyystoimijoiden välillä ja vahvistaa kaikkia yrittäjyyttä tukevia toimia paremmaksi kokonaisuudeksi:

1. COMMUNITY – Yrittäjyys- ja kasvuhenkisen yrittäjäyhteisön käynnistäminen Kymenlaaksossa.
2. NETWORKS – Kymenlaaksolaisten yritysten vahvempi kytkeminen osaksi paikallista yrittäjyysekosysteemiä, osallistamalla heitä paikallisiin aktiviteetteihin ja niiden kehittämiseen.
3. ENVIRONMENT – Tuoda yhteen alueen luovat yrittäjyystoimijat ja mallintaa Kymenlaakson yrittäjyystoimintaympäristö, joka tukee kasvuhakuisten yrittäjien kehittymistä.

TOIMENPITEET

  • Yrittäjyys- ja kasvuhenkisten nuorten kartoitusta, inspiroimista ja aktivoimista alueen yrittäjyysyhteisön rakentamiseen. Toimenpiteisiin kuuluu mm. uusien, yli Kymenlaakson kaupunkien rajojen välisien tapahtumien, kiihdyttämö- ja hautomomallien kokeilua sekä eri yrittäjyysorganisaatioiden yhdistämistä yhteiseen toimintaan Kymenlaaksossa ja kansallisesti.
  • Erilaisten aktiviteettien kokeiluja, joilla saadaan paikallisia yrityksiä ja yrittäjiä osaksi yhteisöä ja sen toimia. Toimenpiteet ovat mm. koulutuksia ja verkostoitumistilaisuuksia, jotka tukevat kansainvälistymistä ja kasvua.
  • Tavoitteena on kartoittaa kaikki Kymenlaaksossa toimivat startup-toimintaa ja kasvuhakuista yrittäjyyttä tukevat toiminnot kuten; hankkeet, yritykset, julkiset toimijat, yhdistykset, jotka tarjoavat palveluita,verkostoja, koulutusta tai vastaavaa yrittäjämäisen ajattelun kehittymiselle ja kasvuhakuisille yrityksille.

TULOKSET

  • Nuorten johtama Kymenlaakson kaupunkien rajat ylittävä yrittäjyysyhteisö -toiminta, jolla tavoitetaan
    niin toisen asteen kuin AMK:n opiskelijoita sekä paikallisia yrittäjiä. Aktivoida opiskelijayrittäjyysyhdistystoiminta (PatteriES) Kotkassa. Toimintaan osallistuu noin 500 osallistujaa vuositasolla.
  • Startup-tapahtuma joka palvelee kaikkia seudun yrittäjyystoimijoita ja yrittäjiä. Tapahtuman yhteydessä toimii yritysten osaamista tukevia koulutuksia, palveluita, verkostoitumis- ja sijoittaja tilaisuuksia. Palveluita ja kokeiluja voidaan hyödyntää muissa seudun kehitystoimissa; kuten Kotkan kampuksen masterplan.
  • Xamkin, Cursorin, Kinnon ja muiden palveluiden tuottajien aloittavan startup yrittäjän palvelut mallinnettu PatteriES:n/*shipin yhteyteen jatkuvasti päivitettäväksi malliksi. Luodaan selkeä mallinnus toimintaympäristöstä, jota voi helposti hyödyntää koulut, organisaatiot, yritykset, opiskelijat, yrittäjät ja yrittäjäksi haluavat.

Lisätietoja

Projektipäällikkö​
Kirsi Rouhiainen
044 702 8782
kirsi.rouhiainen@xamk.fi

Faktat

Kymenlaakso Startup Ecosystem

01.09.2018 - 30.11.2020

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Xamk

Osatoteuttajat: Patteri Entrepreneurship ry (Patteri ES)

Painoalat: Luovat alat

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 194 188 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 153 194 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Uudenmaan liitto, EAKR-rahoitus

Jaa sivu