Hankkeessa vahvistetaan startup-yrittäjyystoimintaympäristöä ja yrittäjyysyhteisötoimintaa mm. tuomalla yrittäjiä yhteen ja viestintää parantamalla

TAVOITTEET

Hankkeessa on tarkoitus kehittää ja kokeilla erilaisia toimintamalleja, kuten tapahtumia ja digitaalisia ratkaisuja, joilla vahvistetaan startup-yrittäjyystoimintaympäristöä ja yrittäjyysyhteisötoimintaa. Hankkeen tarkoitus on tuoda yrittäjiä yhteen, parantaa viestintää eri yrittäjyystoimijoiden välillä ja vahvistaa kaikkia yrittäjyyttä tukevia toimia paremmaksi kokonaisuudeksi:

1. COMMUNITY – Yrittäjyys- ja kasvuhenkisen yrittäjäyhteisön käynnistäminen Kymenlaaksossa.
2. NETWORKS – Kymenlaaksolaisten yritysten vahvempi kytkeminen osaksi paikallista yrittäjyysekosysteemiä, osallistamalla heitä paikallisiin aktiviteetteihin ja niiden kehittämiseen.
3. ENVIRONMENT – Tuoda yhteen alueen luovat yrittäjyystoimijat ja mallintaa Kymenlaakson yrittäjyystoimintaympäristö, joka tukee kasvuhakuisten yrittäjien kehittymistä.

TOIMENPITEET

  • Yrittäjyys- ja kasvuhenkisten nuorten kartoitusta, inspiroimista ja aktivoimista alueen yrittäjyysyhteisön rakentamiseen. Toimenpiteisiin kuuluu mm. uusien, yli Kymenlaakson kaupunkien rajojen välisien tapahtumien, kiihdyttämö- ja hautomomallien kokeilua sekä eri yrittäjyysorganisaatioiden yhdistämistä yhteiseen toimintaan Kymenlaaksossa ja kansallisesti.
  • Erilaisten aktiviteettien kokeiluja, joilla saadaan paikallisia yrityksiä ja yrittäjiä osaksi yhteisöä ja sen toimia. Toimenpiteet ovat mm. koulutuksia ja verkostoitumistilaisuuksia, jotka tukevat kansainvälistymistä ja kasvua.
  • Tavoitteena on kartoittaa kaikki Kymenlaaksossa toimivat startup-toimintaa ja kasvuhakuista yrittäjyyttä tukevat toiminnot kuten; hankkeet, yritykset, julkiset toimijat, yhdistykset, jotka tarjoavat palveluita,verkostoja, koulutusta tai vastaavaa yrittäjämäisen ajattelun kehittymiselle ja kasvuhakuisille yrityksille.

TULOKSET

  • Nuorten johtama Kymenlaakson kaupunkien rajat ylittävä yrittäjyysyhteisö -toiminta, jolla tavoitetaan
    niin toisen asteen kuin AMK:n opiskelijoita sekä paikallisia yrittäjiä. Aktivoida opiskelijayrittäjyysyhdistystoiminta (PatteriES) Kotkassa. Toimintaan osallistuu noin 500 osallistujaa vuositasolla.
  • Startup-tapahtuma joka palvelee kaikkia seudun yrittäjyystoimijoita ja yrittäjiä. Tapahtuman yhteydessä toimii yritysten osaamista tukevia koulutuksia, palveluita, verkostoitumis- ja sijoittaja tilaisuuksia. Palveluita ja kokeiluja voidaan hyödyntää muissa seudun kehitystoimissa; kuten Kotkan kampuksen masterplan.
  • Xamkin, Cursorin, Kinnon ja muiden palveluiden tuottajien aloittavan startup yrittäjän palvelut mallinnettu PatteriES:n/*shipin yhteyteen jatkuvasti päivitettäväksi malliksi. Luodaan selkeä mallinnus toimintaympäristöstä, jota voi helposti hyödyntää koulut, organisaatiot, yritykset, opiskelijat, yrittäjät ja yrittäjäksi haluavat.

Lisätietoja

Projektipäällikkö​
Minna Lehesvuori
044 702 8512
minna.lehesvuori@xamk.fi

 

Ajankohtaista

Näin esität liikeideasi

Näin esität liikeideasi – Teijo Javanainen & Fodu valmisruoka-idea   Hyvä myyntipuhe tai oman idean selkeä esittäminen voi viedä jo hyvin pitkälle. Näin meille kävi kumppanini Nicole Kahilan kanssa, kun päätimme hakea palautetta liikeideallemme pitchaus-kilpailusta Mikkelissä viime syksynä. Olimme kehittäneet reseptejä ärtyvän suolen oireyhtymään sopivaan ruokavalioon ja pyöritelleet ideaa blogista tai vastaavasta nettisivusta, jonka kautta...

Me vastaan Korona

Hämmennys. Selviytyminen. Vastakkainasettelut. Koronan hiljentämässä Suomessa keskityttiin akuutissa vaiheessa selviytymiseen. Naapurin toimia saatettiin yllättäen tarkastella miettien, suunnataanko auton kanssa mökille. Samalla media paukuttaa toinen toistaan hurjempia tarinoita viruksen  runtelemista maista. Valmiuslaki toi voimaan tullessaan uudenlaisia haasteita normaaliin elämään. Koulut siirtyivät etäopetukseen ja ihmisten on tasapainoiltava perusasioiden järjestämisen kanssa. Poikkeustila palauttaa meidät hyvinvoinnin alkulähteille. On tarve...

Patteri Entrepreneurship Societyn toiminnan juurruttaminen Kotkassa

Kymenlaakso Startup Ecosystem (myöhemmin KSE) hankkeen tavoitteena on kehittää startup-ekosysteemiä ja aktivoida amk-opiskelijoita ja toisen asteen oppilaita mukaan yrittäjämäisiin aktiviteetteihin.   Toimintaa on aloitettu aktivoimalla Patteri Entrepreneurship Society yhdistystoimintaa Xamkin Kotkan kampuksella. PatteriES on opiskelijavetoinen yrittäjyysyhdistys, joka toimii Xamkin kampuksilla. Sen tavoitteena on edistää yrittäjyyskulttuuria Kymenlaakson alueella ja tukea yrittäjiksi haluavia opiskelijoita. PatteriES on KSE...

Kymenlaakso Startup Ecosystem -hanke vauhdittaa yrittäjyyttä ja kehittää verkostoja

    Hyppää kyytiin! Kymenlaakso odottaa…   Syksyllä 2018 käynnistyneessä Kymenlaakso Startup Ecosystem -hankkeessa luotiin ensimmäisen syksyn aikana pohjaa hankkeen eteenpäin viemiselle. ”Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty” – sanonnan paikkaansapitävyys on käväissyt mielessäni useamman kerran. Mutta ehkä suunnittelu joskus vie aikaa itse toteuttamiselta ja siltä haluaisin projektipäällikkönä välttyä. Haluaisin suunnittelun, byrokratian ja puuhastelun sijasta käyttää...

Faktat

Kymenlaakso Startup Ecosystem

01.09.2018 - 30.11.2020

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Xamk

Osatoteuttajat: Patteri Entrepreneurship ry (Patteri ES)

Painoalat: Luovat alat

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 194 188 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 153 194 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Uudenmaan liitto, EAKR-rahoitus

Jaa sivu