Agroekologisen symbioositoiminnan kautta pyritään luomaan uusia alku- ja elintarviketuotannon liiketoimintamalleja, tehokkaampaa materiaalivirtojen hyötykäyttöä sekä vähentämään maataloussektorin päästöjä sivuvirtojen hyötykäytön ja uusiutuvan energian edistämisen yhdistämisellä. Toiminnan keskeisenä hyötynä on yrityksen ympäristöystävällisyyden ja taloudellisen tehokkuuden kasvattaminen hyödyntämällä muiden lähialueen yritysten toimintaa.

Kymenlaakson agroekologinen symbioosi -hankkeessa kartoitettiin Kymenlaakson toimijoiden mahdollisuudet erilaisille maaseudulla tapahtuville symbiooseille. Hankkeen aikana tehtiin kiertotalouden esiselvitystä ja yhteistyömahdollisuuksien kartoitusta, jotta löydettäisiin biomassakeskittymät ja logistisesti järkevän matkan päässä toisistaan olevat toimijat ja tilat, jotka ovat edellytys kannattavalle symbioositoiminnalle.

* * * * * * * * * *

AJANKOHTAISTA  (päiv. 1.9.2021)

Hanke on päättynyt, mutta työ jatkuu. Kiitos kaikille kumppaneille tähänastisesta yhteistyöstä!

Kymenlaakson agroekologinen symbioosi- hankkeen loppujulkaisu on julkaistu.

Huurtomaa, S., Tallinen, K., Kari, M. & Hiitelä, J. 2021. Kymenlaakson agroekologinen symbioosi. Hankkeen loppujulkaisu.  Xamk kehittää 166. Julkaisu on luettavissa verkko-osoitteessa: http://www.urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-373-0.

Pääset loppujulkaisun pariin myös klikkaamalla tästä: Loppujulkaisu

* * * * * *
Artikkeli Kymenlaakson esiselvityksen tuloksista on julkaistu 2.6.2021, READ 2/2021: Yhteistyön voimaa maaseudulla
Biokaasuyhteistyöhön löytyi eniten kiinnostusta, mutta muitakin aiheita nousi esiin. Loppujulkaisussa (ilmestyy syksyllä) selvityksen tuloksista tarkemmin!

* * * * *
Kun joku ao. webinaarien teemoista kiinnostaa, ja haluat olla jatkokehittämisessä mukana mahdollisena kymenlaaksolaisena/lähialueen hyödynsaajana esim. kehittämishankkeessa, ota suoraan yhteyttä Kirsi Talliseen (yhteystiedot sivussa).

(Tietojen käsittelyssä toimitaan Xamkin tietosuojailmoituksen mukaisesti, linkki ilmoitukseen: Xamkin tietosuojailmoitus )

Lisätietoja

Kirsi Tallinen
Tutkimuspäällikkö

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk)
Metsä, ympäristö ja energia
Pääskysentie 1, 48220 Kotka
Puh. 044 702 8420, kirsi.tallinen@xamk.fi

www.xamk.fi

www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitystoiminta/metsa-ymparisto-ja-energia

To 1.4. Kiertotalouden symbioosimahdollisuudet Kymenlaaksossa
klo Teema Alustaja
9.00 – 9.15 Kiertotalouden esiselvitys Kymenlaaksossa: maaseutuyrittäjyys, mahdollisuuksia maailmalta Satu Huurtomaa,  Xamk
9.15 – 9.30 Maaseutuyrittäjän puheenvuoro Kimmo Jokiranta
9.30 – 9.50 Viljelijä kiertotalouden ytimessä, miten MTK auttaa? Marko Mäki-Hakola, MTK
9.50 – 10.10 Yrittäjyyttä ja lisätuloja luonnontuotteista Marko Ämmälä, Metsäkeskus
10.10 – 10.30 Matkailupalvelut, elintarvikejalostus, uutta toimintaa maaseudulla – miten lähteä liikkeelle? Eija Harju, Kaakkois-Suomen ELY-keskus
10.30 – 11.00 Keskustelu jatkotoimista

Kiertotalouden symbioosimahdollisuudet Kymenlaaksossa (22.3.2021 KT, päiv. 1.4., 22.4.)

Viimeisessä työpajassa (1.4.) aiheena oli kiertotalouden symbioosimahdollisuudet Kymenlaaksossa. Alustusten aiheina oli tuoreita maaseutuyrittäjyyden ideoita meiltä ja maailmalta.

Kiitos osanottajille!

To 18.3.
Biokaasu markkinoilla ja maatilalla
klo Teema Alustaja
9.00 – 9.10 Kiertotalouden esiselvitys Kymenlaaksossa: biokaasu Kirsi Tallinen, Xamk
9.10 – 9.25 Biokaasun tuotanto maatilalla Juha Hiitelä, ProAgria Etelä-Suomi
9.25 – 9.40 Energia- ja ravinnetalouden yhdistäminen biokaasun tuotannossa Maarit Kari, ProAgria Keskusten liitto
9.40 – 10.10 Kestävyysvaatimukset biokaasulle ja miksi niitä tarvitaan Anna Virolainen-Hynnä, SBB
10.10 -10.30 Energiayhtiö yhteistyökumppanina biokaasun tuotannossa Ari Suomilammi, Gasum
10.30 – 11.00 Keskustelu jatkotoimista

Biokaasu markkinoilla ja maatilalla (KT 5.3.2021, päiv. 22.3.)
Sarjan kolmas osa (18.3.) käsitteli biokaasun tuotantoa maatiloilla. Työpajassa käsiteltiin biokaasulaitoksen energia- ja ravinnetaloutta, kestävyysvaatimuksia ja kaasumarkkinoita.

Kiitos osanottajille!

To 4.3.  Aurinkoenergia ja sähkömarkkinat
klo  Teema    
Alustaja
9.00 – 9.10 Kiertotalouden esiselvitys Kymenlaaksossa: aurinkoenergia Kirsi Tallinen, Xamk
9.10 – 10.10 Aurinkoenergiaratkaisut maatilalla Timo Jodat, Jodat Ympäristöenergia
10.10 – 10.30 Sähkön myynti verkkoon, kulutusjousto ja varttitase Heikki Rantula, Kymenlaakson Sähkö
10.30 – 11.00  Keskustelu jatkotoimista

Aurinkoenergia ja sähkömarkkinat (KT 19.2.2021, päiv. 5.3.)
Sarjan toinen osa 4.3. käsitteli suosittua aihetta, aurinkoenergian hyödyntämistä maatiloilla. Lisäksi kuulimme mm. uuden sähkömarkkinalain mukanaan tuomista muutoksista mittaustapoihin.

Kiitos osanottajille!

To 18.2. Kiertotaloudesta liiketoimintaa
klo Teema Alustaja
9.00 – 9.10 Kiertotalouden esiselvitys Kymenlaaksossa Kirsi Tallinen, Xamk
9.10 – 9.25 Kymenlaakson erityispiirteet bio- ja kiertotaloudessa Maarit Kari, ProAgria Keskusten liitto
9.25 – 9.55 Kiertotalouden mukainen ruokajärjestelmä Kari Koppelmäki, Helsingin Yliopisto
9.55 – 10.15 Myllykosken kiertotalouskeskus ja Voikkaan yrityspuisto Janne Harjunpää, Redeve/BBE
10.15 – 10.30 Yritysidea tai kehittämisajatus – mistä rahoitusta? Jukka Penttilä, Kaakkois-Suomen ELY-keskus
10.30 – 11.00 Keskustelu jatkotoimista

Kiertotalouden tulevaisuus Kymenlaakson maaseudulla – alustuksia kehitystyölle etäyhteyksin! (KT 5.2.2021, päiv. 19.2.)

Sarjan ensimmäinen osa 18.2. käsitteli Kymenlaakson erityispiirteitä ja mahdollisuuksia muodostaa kiertotaloudesta liiketoimintaa.

Kiitos osanottajille!

Kiertotalouden tulevaisuus Kymenlaakson maaseudulla – alustuksia kehitystyölle etäyhteyksin

Sarjan toinen osa (4.3.)  käsittelee suosittua aihetta, aurinkoenergian hyödyntämistä maatiloilla. Lisäksi kuulemme mm. uuden sähkömarkkinalain mukanaan tuomista muutoksista mittaustapoihin.
Teemat:
*Kiertotalouden esiselvitys Kymenlaaksossa: aurinkoenergia
*Aurinkoenergiaratkaisut maatilalla
*Sähkön myynti verkkoon, kulutusjousto ja varttitase

Sarjan kolmas osa (18.3.) käsittelee biokaasun tuotantoa maatiloilla. Työpajassa käsitellään biokaasulaitoksen energia- ja ravinnetaloutta, kestävyysvaatimuksia ja kaasumarkkinoita.
Teemat:
*Kiertotalouden esiselvitys Kymenlaaksossa: biokaasu
*Biokaasun tuotanto maatilalla
*Energia- ja ravinnetalouden yhdistäminen biokaasun tuotannossa
*Kestävyysvaatimukset biokaasulle ja miksi niitä tarvitaan
*Energiayhtiö yhteistyökumppanina biokaasun tuotannossa

Viimeisessä työpajassa (1.4.)  aiheena on kiertotalouden symbioosimahdollisuudet Kymenlaaksossa. Alustusten aiheina on tuoreita maaseutuyrittäjyyden ideoita meiltä ja maailmalta.
Teemat:
*Kiertotalouden esiselvitys Kymenlaaksossa: maaseutuyrittäjyys, mahdollisuuksia maailmalta
*Maaseutuyrittäjän puheenvuoro
*Viljelijä kiertotalouden ytimessä, miten MTK auttaa?
*Yrittäjyyttä ja lisätuloja luonnontuotteista
*Matkailupalvelut, elintarvikejalostus, uutta toimintaa maaseudulla – miten lähteä liikkeelle?

Työpaja-aikataulu (teams-etäyhteydellä, ei ennakkoilmoittautumista, maksuton: linkit noin viikkoa ennen tilaisuutta tällä sivustolla) (KT 29.1.2021, päiv. 5.2., 4.3., 22.4.)

To 18.2. klo 9-11 Kiertotaloudesta liiketoimintaa
To 4.3. klo 9-11 Aurinkoenergia ja sähkömarkkinat
To 18.3. klo 9-11 Biokaasu markkinoilla ja maatilalla
To 1.4. klo 9-11 Kiertotalouden symbioosimahdollisuudet Kymenlaaksossa

Tervetuloa mukaan, etenkin kymenlaaksolaiset maaseutuyrittäjät ja lähialueenkin yritykset, jotka ovat kiinnostuneet yhteistyöstä maaseudun kehittämisen näkökulmasta!

Kun joku teemoista kiinnostaa, ja haluat olla jatkokehittämisessä mukana mahdollisena kymenlaaksolaisena/lähialueen hyödynsaajana esim. kehittämishankkeessa, ota yhteyttä viimeistään toukokuun aikana, niin kutsumme Sinut keskustelemaan aiheesta ja juuri Sinun tarpeistasi: kirsi.tallinen@xamk.fi; p. 044 7028420 tai/ja juha.hiitela@proagria.fi; p. 045 6767340.

Kiertotalouden tulevaisuus Kymenlaakson maaseudulla – alustuksia kehitystyölle etäyhteyksin! (KT 29.1.2021)

Syksyllä 2020 toteutettiin verkkokysely, jossa tavoitteena oli löytää Kymenlaaksosta kehityshaluisia maaseututoimijoita. Useita löytyikin, ja kehityskohteet olivat monipuoliset. Verkkokyselyn tuloksien perusteella järjestetään nyt työpajasarja, jossa käsiteltävinä aiheina ovat esiin nousseet kiinnostuksen kohteet, ja alustetaan aiheita sekä keskustellaan kunkin aihepiirin jatkokehittämismahdollisuuksista Kymenlaaksossa eri toimijoita hyödyttävänä yhteistyönä.

Työpajat toteutetaan joka toinen torstai klo 9-11, alkaen to 18.2.2021 Teams-etäyhteydellä.

ProAgria ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk) toimivat yhteistyössä tilaisuuksien järjestäjänä.

Aluetyöpajat verkkoyhteyksillä alkaen helmikuussa! (KT 22.1.2021)

Kyselyn vastaukset on koottu, ja vastanneiden kontaktointi on meneillään.

Syksyn verkkokyselyn tulosten pohjalta toteutetaan aluetyöpajat koronatilanteesta johtuen verkkoyhteyksin. Myös henkilöitä, jotka eivät vastanneet syksyn kyselyyn, mutta ovat maatalouden yhteiskehittämisestä kiinnostuneita kymenlaaksolaisia, toivotaan mukaan tilaisuuksiin.

Lisätietoa ja aikataulut tulossa mm. tälle sivustolle lähiviikkona!

Kiertotalouden esiselvitys - kysely Kymenlaaksossa

Kiertotalouden esiselvitys Kymenlaaksossa: verkkokysely lähdössä liikkeelle lokakuun lopussa (KT 21.10.2020)

Hankkeen aikana tehdään kiertotalouden esiselvitystä ja yhteistyömahdollisuuksien kartoitusta, jotta löydetään biomassakeskittymät ja logistisesti järkevän matkan päässä toisistaan olevat toimijat ja tilat, jotka ovat edellytys kannattavalle symbioositoiminnalle. Tavoitteena on, että saadaan esille toimijoita, jotka ovat kiinnostuneita yhdessä kehittämään uutta symbioosimaista toimintatapaa, ja joita voidaan auttaa suunnitelmassa eteenpäin.

Yhteistyötä tehdään mm. maatalouden vahvan aluetoimijan ProAgria Etelä-Suomen kanssa, joka lokakuussa aloittaa verkkokyselyllä selvittämään maatalousyrittäjien kiinnostusta lisätä Kymenlaakson alueen omien ravinne- ja biomateriaalivirtojen käyttöä.Toimintaa jatketaan tämän jälkeen suorilla yhteydenotoilla sekä aluetyöpajoissa.

Kysely on suljettu, kiitos vastaajille!

Verkkokysely on suljettu (KT 17.12.2020)
Maatalousyrittäjille suunnattu kysely on suljettu, ja ProAgria koostaa tietoja.

Kiitämme kaikkia vastanneita, ja jatkamme koosteen tekemistä ja toimijoiden kontaktointia sekä keskittymien etsimistä.

Faktat

01.08.2020 – 31.08.2021

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 65 468 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Kaakkois-Suomen ELY-keskus Euroopan maatalousrahastosta (100%)