Agroekologisen symbioositoiminnan kautta pyritään luomaan uusia alku- ja elintarviketuotannon liiketoimintamalleja, tehokkaampaa materiaalivirtojen hyötykäyttöä sekä vähentämään maataloussektorin päästöjä sivuvirtojen hyötykäytön ja uusiutuvan energian edistämisen yhdistämisellä. Toiminnan keskeisenä hyötynä on yrityksen ympäristöystävällisyyden ja taloudellisen tehokkuuden kasvattaminen hyödyntämällä muiden lähialueen yritysten toimintaa.

Kymenlaakson agroekologinen symbioosi -hankkeessa kartoitetaan Kymenlaakson toimijoiden mahdollisuudet erilaisille maaseudulla tapahtuville symbiooseille. Hankkeen aikana tehdään kiertotalouden esiselvitystä ja yhteistyömahdollisuuksien kartoitusta, jotta löydetään biomassakeskittymät ja logistisesti järkevän matkan päässä toisistaan olevat toimijat ja tilat, jotka ovat edellytys kannattavalle symbioositoiminnalle.

Lisätietoja

Kirsi Tallinen
Tutkimuspäällikkö

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk)
Metsä, ympäristö ja energia
Pääskysentie 1, 48220 Kotka
Puh. 044 702 8420, kirsi.tallinen@xamk.fi

www.xamk.fi

www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitystoiminta/metsa-ymparisto-ja-energia

Faktat

01.08.2020 - 31.05.2021

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 65 468 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Kaakkois-Suomen ELY-keskus Euroopan maatalousrahastosta (100%)

Jaa sivu