Maakuntaan luodaan yhteistyöverkosto, johon kuuluvat alueen oppilaitokset (Xamk, KSAO, Ekami)  ja droneteknologiasta kiinnostuneet yritykset.

Yhteistyöverkoston pohjaksi projektikumppanit selvittävät nykyhetken ja lähitulevaisuuden osaamistarpeita maakunnan yrityksissä sekä muodostavat käsityksen koulutuksen osaamistavoitteista.

Alueen oppilaitosten opettajille tarjotaan mahdollisuus saada ajantasaista koulutusta dronen operoinnista, aihepiiriin liittyvistä teknologioista sekä lainsäädännöstä.

Kumppanit tekevät suunnitelman droneteknologian koulutusvastuiden jakamisesta alueen oppilaitosten kesken ja luovat yhteiset dronekoulutusten aihiot oppilaitoskohtaisen opetussuunnittelun tueksi.

Nämä opetussisällöt edistävät opiskelijoiden työelämään siirtymistä ja yritysten mahdollisuutta löytää tarvitsemiaan osaajia.

 

Webinaaritallenne: Dronet ja niiden mahdollisuudet

Lisätietoja

Projektipäällikkö Toomas Lybeck
NELI – North European Logistics Institute
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
toomas.lybeck@xamk.fi
040 487 5443

Faktat

Kymenlaakson dronekoulutusverkosto

05.01.2021 – 30.04.2022

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Ekami, Kouvolan seudun ammattiopisto

Tutkimuskeskus: NELI

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 206 462 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 84 469 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Kymenlaakson liitto, MOKRA-rahoitus