Kohti Kymenlaaksolaista startup- ja yrittäjyysekosysteemiä

Kymenlaakson startup- ja kasvuyritysekosysteemin vahvistamiseksi luodaan verkostomainen toimijamalli, jossa turvataan yrityksille sekä opiskelijayrityksille kiihdyttämöpalvelut koko maakunnan alueella.

Hanke toteutetaan Kymenlaakson liiton myöntämän AKKE-rahoituksen turvin yhteistyössä Kouvolan yrityspalvelutalo Oy:n kanssa ja toteutusalueena on koko Kymenlaakson alue.

KYMI ACCEleratorin keskeisimmät tavoitteet ovat:

1) Nykyisen palvelutarjonnan kartoitus startup- ja kasvuyrittäjyyskentässä Kymenlaaksossa ja sen kokoaminen yhteen.

2) Kiihdyttämöpalvelujen rakentaminen yhteistyössä opiskelijoiden ohjelmien ja yritysten kiihdytysohjelmien sujuvaksi kokonaisuudeksi Kymenlaakson alueella.

3) Kymenlaaksolaisen kiihdyttämömallin kehittäminen ja pilotointi sekä käynnistäminen.

4) Startup ja kasvuyritysekosysteemin vahvistaminen, verkoston kokoaminen ja yhtenäistäminen Kymenlaaksossa saavutettavuuden näkökulmasta.

5) Selvittää edellytykset alueellisen pääomarahaston perustamiseksi ja selvittää myös muut mahdolliset sijoittajaverkostot, joita alueella voidaan hyödyntää.

Lisätietoja

Projektipäällikkö Erna Gronow
erna.gronow@xamk.fi
040 688 6919

TKI-asiantuntija Jani Kiviranta
jani.kiviranta@xamk.fi
040 722 8722

 

Kymi Accelerator kiihdytysohjelma

Kymi Accelerator toteuttaa kaksi kiihdyttämökierrosta 2023-2024 Kymenlaaksolaisille PK-yrittäjille. Ilmainen ohjelma toteutetaan sekä etelä- että pohjoiskymenlaaksossa. Asiantuntijoiden avulla kasvua yrittäjille, työpajoja, sparrausta, verkostoitumista tapahtumia. Yrittäjä, tervetuloa mukaan!

Lisätietoja ja ilmoittautuminen

Road to Ship opiskelijakiihdyttämö

Tule mukaan Road to Ship opiskelijakiihdyttämöön, avoinna myös Kymi Accelerator-yrityskiihdyttämän PK-yrityksille. Verkkototeutuksena pitching-painotteinen tehopläjäys! Maalis-huhtikuussa 2024. Tietoa, sparrailua, harjoituksia. Täysin ilmainen, mahdollista myös saada livenä sparrailua Kotkassa ja Kouvolassa.

Ilmoittaudu jo mukaan

Faktat

KYMI ACCElerator - Kohti kymenlaaksolaista startup- ja kasvuyrittäjyysekosysteemiä

01.09.2022 – 31.08.2024

Toteuttajat

Hallinnoija: Xamk Digitaalinen talous

Osatoteuttajat: Kouvolan yrityspalvelutalo - Kohoa synergiakeskus

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 327320 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 98105 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Kymenlaakson liitto