Kohti Kymenlaaksolaista startup- ja yrittäjyysekosysteemiä

Kymenlaakson startup- ja kasvuyritysekosysteemin vahvistamiseksi luodaan verkostomainen toimijamalli, jossa turvataan yrityksille sekä opiskelijayrityksille kiihdyttämöpalvelut koko maakunnan alueella.

Hanke toteutetaan Kymenlaakson liiton myöntämän AKKE-rahoituksen turvin yhteistyössä Kouvolan yrityspalvelutalo Oy:n kanssa ja toteutusalueena on koko Kymenlaakson alue.

KYMI ACCEleratorin keskeisimmät tavoitteet ovat:

1) Nykyisen palvelutarjonnan kartoitus startup- ja kasvuyrittäjyyskentässä Kymenlaaksossa ja sen kokoaminen yhteen.

2) Kiihdyttämöpalvelujen rakentaminen yhteistyössä opiskelijoiden ohjelmien ja yritysten kiihdytysohjelmien sujuvaksi kokonaisuudeksi Kymenlaakson alueella.

3) Kymenlaaksolaisen kiihdyttämömallin kehittäminen ja pilotointi sekä käynnistäminen.

4) Startup ja kasvuyritysekosysteemin vahvistaminen, verkoston kokoaminen ja yhtenäistäminen Kymenlaaksossa saavutettavuuden näkökulmasta.

5) Selvittää edellytykset alueellisen pääomarahaston perustamiseksi ja selvittää myös muut mahdolliset sijoittajaverkostot, joita alueella voidaan hyödyntää.

Lisätietoja

Projektipäällikkö Erna Gronow
erna.gronow@xamk.fi
040 688 6919

Faktat

KYMI ACCElerator - Kohti kymenlaaksolaista startup- ja kasvuyrittäjyysekosysteemiä

01.09.2022 – 31.08.2024

Toteuttajat

Hallinnoija: Xamk Digitaalinen talous

Osatoteuttajat: Kouvolan yrityspalvelutalo

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 327320 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 98105 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Kymenlaakson liitto