Kymvake tuo näkyväksi Kymenlaakson koulutus- ja tutkimusorganisaatioiden, yritysten ja 3. sektorin roolit alueen varautumisyhteistyössä.

Tavoitteet

KymVake – Kymenlaakson alueellisen varautumisyhteistyön kehittäminen -hankkeessa tehdään toimenpiteitä alueellisen ja paikallisen varautumisyhteistyön kehittämiseksi yritysten, koulutus- ja tutkimusorganisaatioiden, kuntatoimijoiden, 3. sektorin toimijoiden ja viranomaisten yhteistyönä. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa alueellista ja paikallista toimialarajat ylittävää varautumisyhteistyötä ja -osaamista Kymenlaaksossa, joka painottuu erityisesti varautumiseen tietoliikenteen ja tietojärjestelmien, logistiikan ja voimahuollon vakaviin häiriöihin. Hanke kehittää ja testaa työkalua, joka mahdollistaa digitaaisten ja interaktiivisten valmiusharjoitteiden rakentamisen ja toteuttamisen. Varautumiseen liittyvien digitaalisten harjoitusten tavoite on helpottaa yritysten, vapaaehtoisjärjestöjen, oppilaitosten ja viranomaisten valmius- ja varautumistyötä.

TOIMenpiteet

Hankkeen toimenpiteillä vahvistetaan Kymenlaakson alueen pk-yritysten kyberturvallisuusosaamista ja kyberuhkiin varautumista, selvitetään voimahuollon varautumisen mahdollisuuksia sähköenergian tuotannossa, jakelussa ja varastoinnissa, sekä kehitetään digitaalisia harjoituksia fyysisen turvallisuus- ja  valmiusharjoittelun tueksi.

Kyberturvallisuusosaamisen ja yhteistyön vahvistaminen Kymenlaason alueen yrityksissä 

  • Alueen yritysten osaamistarpeita selvitetään haastatteluiden ja työpajan avulla
  • Selvityksen perusteella tuotetaan yritysten tarpeita vastaavia kyberturvaharjoitteita ja tietoiskuja
  • Tarpeiden pohjalta tarjotaan myös mahdollisuutta laajemmalle tietoturvan kehittämisen kokeilulle

Sähköntuotannon-, varastoinnin ja jakelun simulaatiomalli

  • Selvitys pilottialueen (Kantasatama) voimahuollon varautumisen mahdollisuuksista sähköenergian tuotannon, jakelun ja varastoinnin osalta.

Digitaaliset turvallisuus- ja valmiusharjoitukset

  • Maksuttomat harjoitussisällöt Kymenlaakson yrityksille, 3. sektorin toimijoille ja koulutusorganisaatioille.
  • Harjoitussisältöjen kehittäminen tehdään toimijoiden tarpeiden pohjalta. Xamk tuottaa ja rakentaa digitaaliset harjoitukset valitulle harjoitusalustalle

Monialainen valmiusharjoittelu

  • Toimijoina koulutus-ja tutkimusorganisaatiot, yritykset ja 3 sektorin toimijat.
  • Harjoiteltavat skenaariot valmistellaan toimijoiden yhteistyönä, esim. Kyberhyökkäys -> häiriöt tietoliikenneyhteyksissä -> logistiikan häiriöt.

 

Lisätietoja

Anni Lippo

Projektipäällikkö

+358 44 702 8213

 

Jaakko Haapamäki

Tutkimusinsinööri

+358 50 528 7030

 

Riku Heino

TKI-asiantuntija, IT

+358 50 471 0244

 

Janne Niinisaari

TKI-asiantuntija, kyberturvallisuus

+358 50 911 3320

 

Faktat

KymVake - Kymenlaakson alueellisen varautumisyhteistyön kehittäminen

01.11.2023 – 31.01.2026

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimusyhdistys ry

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 746 021 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 498 636 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Kymenlaakson liitto