Yhdessä toimien ja osallistaen LAKU -perhekuntoutuksessa tuetaan lapsen ja perheen arjen sujumista.

Kelan LAKU -perhekuntoutus -arviointitutkimushankkeen (LAKU 2021-2022) tarkoituksena on kuvata Kelan LAKU-perhekuntoutuksen nykytilaa ja kehittämistarpeita. Tavoitteena on tutkia eri toimijoiden, kuntoutuksen palveluntuottajien ja kuntoutukseen lähettävien tahojen sekä päivähoidon/koulun toimijoiden, käsityksiä ja kokemuksia LAKU-perhekuntoutuksesta ja siinä toteutuneesta yhteistyöstä ja sen toteutumisesta yhteistoiminnassa perheen kanssa.

Tutkimus toteutetaan monimenetelmällisesti keräämällä tietoa eri toimijoilta ja erilaisia menetelmiä käyttäen. Tietoa kerätään kuntoutusta toteuttavilta palveluntuottajilta, kuntoutukseen lähettäviltä tahoilta ja päivähoidon tai koulun edustajilta.

Tutkimuksessa tarkastellaan seuraavia teemoja:

  1. LAKU-perhekuntoutukseen ohjautumisen prosessia, oikea-aikaisuutta ja perheiden tarpeiden tunnistamista.
  2. Eri toimijoiden kokemuksia LAKU-perhekuntoutuksen asiakas- ja perhelähtöisyydestä sekä arkeen nivoutumisesta.
  3. Eri toimijoiden kokemuksia siitä, miten LAKU-perhekuntoutuksen nykyiset toteutustavat tukevat onnistunutta kuntoutumisprosessia.
  4. Miten eri toimijoiden yhteistoiminta on toteutunut LAKU-perhekuntoutuksen eri vaiheissa.

Tutkimuksen tuloksena saadaan tietoa neuropsykiatrisesti oireileville lapsille ja heidän perheilleen suunnatusta perhekuntoutuksesta erityisesti toteutuksen, osallisuuden, kuntoutusyhteistyön ja yhteistoimijuuden sekä kuntoutuksen arkeen nivoutumisen näkökulmista. Tutkimus tuottaa myös tietoa em. teemoihin liittyen edistävistä ja estävistä tekijöistä sekä hyvistä käytännöistä.

Tietoa voivat hyödyntää eri toimijat kuten Kela kuntoutusta järjestävänä tahona, palveluntuottajat kuntoutusta toteuttavana tahona ja sosiaali- ja terveydenhuollon eri toimijat kuntoutusta suunnittelevina tahoina. Myös koulutusjärjestelmä voi hyödyntää tietoa erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden monialaisen tuen suunnittelussa ja toteutuksessa.

LAKU-hanke kuuluu KELA:n Muutos III -hankekokokonaisuteen. Muutos III -hanke tutkii Kelan kuntoutuksessa tapahtuneita muutoksia ja uudistuksia. Hanke toteutetaan vuosina 2021–2024. Hankkeen sivuille tästä.

LAKU -perhekuntoutus -hankkeen tietosuojaselosteeseen pääset tästä linkistä.

Lisätietoja

Anu Kippola-Pääkkönen
vastuututkija, projektipäällikkö
Lapin ammattikorkeakoulu
anu.kippola-paakkonen(at)lapinamk.fi

Annastiina Vesterinen
tutkija
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
annastiina.vesterinen(at)xamk.fi

Tiina Lautamo
tutkija
Lapin ammattikorkeakoulu
tiina.lautamo(at)lapinamk.fi

Ajankohtaista

Onko oppilaallasi NEPSY piirteitä? Osallistuuko oppilaasi LAKU-perhekuntoutukseen?

Yksi NEPSY piirteitä omaavien lasten kuntoutumisen tavoitteista on mahdollistaa lapsen osallisuutta arjen ympäristöissä, erityisesti myös koulussa tai varhaiskasvatuksessa. Kartoitamme tässä Kelan rahoittamassa LAKU-perhekuntoutuksen arviointitutkimuksessa varhaiskasvatuksen/koulun ja kuntoutuksen toimijoiden yhteistoimintaa. Sinulla koulun/varhaiskasvatuksen toimijana on vastaamalla kyselyyn mahdollisuus vaikuttaa LAKU-perhekuntoutuksen sisältöjen ja erityisesti yhteistoiminnan edelleen kehittämistä. Kyselyyn pääset vastaamaan tästä linkistä. Vastaamiseen menee noin 15-20 minuuttia. Toivomme...

Faktat

01.08.2021 – 31.10.2022

Toteuttajat

Hallinnoija: Lapin ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Tutkimuskeskus: Juvenia

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 149 832 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 51 342 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: KELA