JÄTEVESILIETE KRIITTISTEN RAAKA-AINEIDEN LÄHTEENÄ

Lietteen roolin vahvistaminen kiertotaloudessa – innovatiivinen hyötykäyttö vedenkäsittelyssä, akkumateriaaleissa ja 3D-tulostuksessa -hankkeessa keskitytään  jätevesilietteen mahdollisuuksiin kriittisten raaka-aineiden lähteenä. Tutkimus koostuu uuden lietteenkäsittelymenetelmän kehittämisestä, ravinteiden, epäorgaanisten komponenttien ja orgaanisen jakeen tehokkaasta erottamisesta ja hiilen jalostamisesta korkean asteen jalostustuotteiksi.  

HANKKEEN TOIMENPITEET

 1. Lietteen käsittely epäorgaanisten ja orgaanisten komponenttien erottamiseksi neste- ja kuivajakeeseen
 2. Arvoaineiden talteenotto nestejakeesta
  • Ravinteiden ja metallien kemiallinen talteenotto saostamalla
  • Ravinteiden ja metallien sähkökemiallinen talteenotto
 3. Hiilijakeen jalostus ja hyödyntäminen
  • Akkumateriaalit ja muut elektrodit
  • 3D-tulostus
  • Suodatinmateriaalit
 4. Pilot-kokeiden suunnittelu ja toteutus
 5. Yritysyhteistyö ja viestintä

 

TULOKSENA KOKONAISVALTAINEN LIETTEENKÄSITTELYMENETELMÄ 

Hankkeen tuloksena saadaan uusi kokonaisvaltainen lietteenkäsittelymenetelmä ja tuotteistamiskonsepti, jossa lietteestä otetaan talteen ravinteet, metallit sekä hiili. Hiilestä jalostetaan korkealaatuisia hiilimateriaaleja akkuihin, vedenkäsittelyyn sekä 3D-tulostukseen.  Lisäksi tuloksena odotetaan menetelmän laajempaa hyväksymistä erilaisten orgaanisten sivuvirtojen käsittelyyn.

Hankkeen toteuttajat ovat LUT-yliopisto ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. Hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä Blue Economy Mikkeli (BEM) -klusterin kanssa.

Lisätietoja

Vuokko Malk
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
TKI-asiantuntija
p. 040 647 4809
vuokko.malk(at)xamk.fi

Janne Junninen
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Tutkimusapulainen
p. 050 478 1588
janne.junninen(at)xamk.fi

Hanne Soininen
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Tutkimusryhmäpäällikkö
p. 0400 86 9952
hanne.soininen(at)xamk.fi

Hanke LUT-yliopiston sivuilla

Hankkeen tietosuojaseloste

Faktat

Lietteen roolin vahvistaminen kiertotaloudessa – innovatiivinen hyötykäyttö vedenkäsittelyssä, akkumateriaaleissa ja 3D-tulostuksessa

01.03.2022 – 31.12.2023

Toteuttajat

Hallinnoija: Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto (LUT)

Osatoteuttajat: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk)

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 356 264 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 100 544 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon maakuntaliitto Euroopan aluekehitysrahastosta