Hanke tukee ja kehittää Etelä-Savon yritysten resilienssiä ja muutoskyvykkyyttä, sekä johtajuutta muuttuneissa toimintaympäristöissä.

LIIKE – liiketoiminnan uudelleen suuntaamista ja digijohtamisen kehittämistä -hanke jakautuu kahteen teemaan, jossa kummankin kautta pyritään samaan päämäärään, yritysten resilienssin kehittämiseen. Maailmanlaajuinen pandemia nosti esille tärkeitä aiheita liiketoiminnan harjoittamisessa ja johtajuudessa. Vaikkei hankkeen tarkoitus ole korjata COVID-19 aiheuttamaa vahinkoa, pyritään sillä kehittämään yritysten valmiutta vastata ulkopuolelta tulevaan muutospaineeseen.

Teema 1: Liiketoiminnan uudelleensuuntaus -teeman päämäärä on kehittää mikroyritysten resilienssiä liiketoiminnan jatkuvuuden tai kasvun mahdollistamiseksi. Tavoitteeseen pyritään vahvistamalla yrittäjien kykyä johdonmukaisesti kehittää omaa liiketoimintaa, palveluntarjontaa ja saavutettavuutta.

Teema 2: Digijohtamisen kehitys -teema tarjoaa johtajuuden valmennusta ja konkreettisia keinoja parantaa johtajuutta digi- ja hybridiympäristöissä erityisesti toimihenkilöpainotteisille asiantuntijaorganisaatioille, näin vahvistaen yritysten resilienssiä.

Hankkeen toimenpiteet ja tavoitteet:

1. Hankkeeseen osallistuvat yritykset haastatellaan liiketoiminnan tilan, menettelytapojen, liiketoimintaosaamisen, tulevaisuuden suunnitelmien ja mahdollisten muiden operatiiviseen toimintaan vaikuttavien tekijöiden kartoittamiseksi.
2. Tehdyn kartoituksen pohjalta yritykset jaetaan pienryhmiin, joille hankitaan ostopalveluna valmennusta ryhmälle valikoituun aihealueeseen. Pienryhmätyöskentely mahdollistaa ja edistää yritysten verkostoitumista, tiedon ja kokemusten jakamista, sekä tarjoaa mahdollisuuden hakea neuvoa juuri itseään askarruttaviin kysymyksiin.
3. Teemoitetun pienryhmätyöskentelyn &/ -valmennuksen lisäksi osallistujille tarjotaan geneerisiä luentoja haastatteluissa esiinnousseista aihealueista. Nämä tilaisuudet mahdollistavat myös hankkeen kahden kattoteeman osallistujien kohtaamisen digitaalisessa ympäristössä.
4. Hankkeen aikana kootaan yhteen selviytymistarinoita niin maailman laajuisesta pandemiasta kuin muista ulkoisista haasteista selvinneistä yrityksistä. Selviytymistarinoita tullaan julkaisemaan eri foorumeilla tarkoituksena lisätä yrittäjien ja yritysjohtajien toiveikkuutta, innovatiivisuutta ja mahdollisuuksien maailman avaruutta menestyvän liiketoiminnan rakentamiseksi, kovaa työtä ja oikeita siirtoja unohtamatta.

Lisätietoja

Projektipäällikkö
Inka Vanhanen
inka.vanhanen@xamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilö
Tommi Kuukkanen
tommi.kuukkanen@xamk.fi

Ajankohtaista

Kotkalaisyrittäjät palasivat tutulle toimialalle

Vahvan uran puunjalostusteollisuudessa tehneet Milla ja Janne Lehiö viihtyivät vuosia puutarha-alan yrittäjinä Savonlinnassa ennen kuin muuttivat Kotkaan pyörittämään selluteollisuuden asennus- ja kunnossapitoyritystä. Aikanaan ympäristötekniikan insinööriksi Mikkelistä valmistunut Milla Lehiö erikoistui selluteollisuuden konesuunnitteluun, ja hänen miehensä Janne työskenteli selluteollisuudessa kunnossapito- ja asennuspitotehtävissä. Lasten ollessa pieniä pariskunta halusi enemmän aikaa perheelle ja osti vuonna 2009 savonlinnalaispuutarhan liiketoimintakaupalla....

Linkkumylly erikoistui luontomatkailuun

Kolme vesielementtiä – järvi, puro ja lampi – saivat Leila Jaskasen kiinnostumaan mäntyharjulaisen Linkkumyllyn myynti-ilmoituksesta. Vapaa-ajan viettopaikaksi hankitusta paikasta tulikin kuusi vuotta sitten ympärivuotinen koti ja matkailuyritys. Uuden kodin etsintä käynnistyi tilanteessa, kun aika jakautui Porvoossa sijainneen omakotitalon ja Pernajan mökki välillä. ”Mietimme, että miten voisimme yhdistää omakotiasumisen ja mökkeilyn. Kun Linkkumyllyn ilmoitus löytyi nettivirrasta,...

Edelläkävijä kehittää luontomatkailua

Saimaa, Suomen suuri vesi, olen ihminen pieni aalloillasi. Melan laineisiin Luonterin upotan vauhtia tuulen ja aaltojen siivittämää kohti Neitvuorta suunnistan. Salot, saaret mi kaukana häämöttää voin laineittes avulla saavuttaa. Minä toivon että olen arvoises, suuruutes edessä hiljennyn. . Tiina Leinonen .   Anttolalainen Tiina Leinonen teki ensimmäiset luonto-opastuksensa Saimaan maisemissa jo 30 vuotta sitten. Hän...

Genelecin sydän on tuotekehitys

”Yritykset syntyvät erilaisten polkujen kautta. Meidän ytimemme on aina ollut oma vahva tuotekehitys, jonka ansiosta olemme saavuttaneet asemamme kansainvälisillä markkinoilla”, toimitusjohtaja Siamäk Niaghian tiivistää Genelecin kasvutarinan. Maailman johtava tarkkailukaiutinten kehittäjä- ja valmistajayritys on toiminut Iisalmessa koko historiansa ajan eli vuodesta 1978. Tuotanto ja tuotekehitys on haluttu pitää alusta asti lähellä toisiaan. Tuotekehitys pohjaa äänen ymmärtämiseen...

Luomutila Siiriäinen löysi oman näköisen tavan toimia

Viitostien tuntumassa Hirvensalmen tien varressa laiduntaa ympäri vuoden vaalea charolois-karja, jonka hoidosta Anna Siiriäinen on kehittänyt itselleen elinkeinon. Sukupolvenvaihdoksen jälkeen Siiriäiset alkoivat testata, minkälaista luomuemolehmien kasvatusta he haluaisivat tilalla jatkaa. Alkuun lauman koko pidettiin pienenä. ”Lähdimme hakemaan tasapainoa eli tutkimme, mikä olisi meille sopiva eläinmäärä. Lauman kasvaessahan myös kulut kasvavat. Aloitimme noin kahdeksalla emolehmällä eli...

Faktat

LIIKE – LIIKETOIMINNAN UUDELLEEN SUUNTAAMISTA JA DIGIJOHTAMISEN KEHITTÄMISTÄ

01.12.2020 – 31.07.2022

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 171 223 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 34 245 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon elinkeino- liikenne ja ympäristökeskus Euroopan unionin sosiaalirahastosta