Luomu lentoon Kaakkois-Suomessa hanke päättyi 30.9.2020.

Yhdessä kaakkoissuomalaisten luomutoimijoiden kanssa teimme Kaakkois-Suomen luomun toimintasuunnitelman, joka sisältää vision, tavoitteet ja toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi.

Hankkeessa vahvistettiin myös alueen luomuviljaosaamista kansallisesti ja tuotiin esiin luomusiementuotannon mahdollisuuksia.

Työn pohjaksi selvitimme kaakkoissuomalaisen luomun käytön nykytilaa, keskeisempiä kehittämistarpeita ja tarvittavia toimenpiteitä luomun nostamiseksi lentoon.

Kaakkoissuomalaista luomua esittelee myös seuraava video:

Videon kuvat: Juuso Joona, Hanna Koikkalainen, Liisa Mattila, Tommi Mattila, Ari Piiroinen, Marko Suutari, Anne Hytönen. 

Tältä sivulta löydät kaikki hankkeessa tuotetut materiaalit: Kaakkois-Suomen luomun toimintasuunnitelman, Luomusiementuotannon fokusryhmän raportin, katsauksia alueen luomutuotantoon ja -kulutukseen sekä artikkelit, työpajojen materiaalit ja blogikirjoitukset.

Ollaan ylpeitä kaakkoissuomalaisesta luomusta!

Lisätietoja

 

Tutkimuspäällikkö Teija Rautiainen
0400 872 759
teija.rautiainen@xamk.fi

Projektipäällikkö Anne Hytönen
040 527 8307
anne.hytonen@xamk.fi

Julkaisut

HANKKEEN JULKAISUJA

Kaakkois-Suomen luomun toimintasuunnitelma (pdf)

 • Suuntaviivat Kaakkois-Suomen luomun kehittämiselle

Luomu Kaakkois-Suomessa (video, mp4)

 • Videon kuvat: Juuso Joona, Hanna Koikkalainen, Liisa Mattila, Tommi Mattila, Ari Piiroinen, Marko Suutari, Anne Hytönen

Kaakkois-Suomen luomu (pdf)

 • Tulostettava esite, jossa perustiedot (8/2020)

Lisää luomusiementuotantoa (pdf)

 • Raportti luomusiementuotannon fokusryhmän työstä.

Luomun toimintasuunnitelman linjat (pdf)

 •  Kehittäjäryhmien työn ja Delphi-tutkimuksen pohjalta luonnostellut luomun toimintasuunnitelman linjaukset.

eDelphi-kyselyn tulokset (pdf)

 • Delphi-tutkimuksessa kartoitettiin Kaakkois-Suomen luomun vision, tavoitteiden ja toimenpiteiden tärkeyttä ja toteutettavuutta.

Luomu Kaakkois-Suomessa -kooste (pdf)

 • päivitetty 1.9.2020

Mikä tekee ruoasta luomua / Kaakkois-Suomen luomu -esite (pdf)

 • kaksipuoleinen esite, jossa toisella puolella Pro Luomun infograafi, toisella puolella tietoa Kaakkois-Suomen luomusta

Luomun käyttö maakunnittain (pdf)

 • Luomubarometri 2019 -tutkimusta täydentävä Kantarin Mind -kuluttajatietopankin analyysi.

Luomu lentoon Kaakkois-Suomessa -hankkeen loppuraportti (pdf)

Artikkelit

Lähteekö luomu lentoon Kaakkois-Suomessa?

 • Xamkin READ-verkkojulkaisu 4/2020

Luomusta Kaakkois-Suomen menestystekijä

 • Luomulehti 5/2020 (sivut 34-35)

Makumarjan brändi rakentuu luomulle

 • Luomulehti 4/2020 (sivut 36-37)

Hiiliviljelystä näkökulmaa luomuviljelyyn

 • Luomulehti 3/2020 (sivut 22-24)

Luomun ja juuren maukas liitto

 • Elintarvike ja Terveys -lehti 2:2020

Vaikutuksista vaikuttavuuteen

 • Xamkin READ-verkkojulkaisu 1/2020

Usko omaan tekemiseen vie Kuorttisen luomukanalaa eteenpäin

 • Luomulehti 6/2019 (sivut 26-28)

Luomu lentoon Kaakkois-Suomessa!

 • Luomulehti 5/2019 (sivut 50-51)

Luomu on loistava mahdollisuus

 •  Xamkin READ-verkkojulkaisu 8.10.2019

 

TYÖPAJAT

Kaakkois-Suomen Luomubuumi – lisää luomutuotteita -työpaja, Kannuskoski 12.8.2020

Kymenlaaksolainen ruokamatkailu nousuun, Kouvola 30.1.2020

SEMINAARIESITYKSET

Lähteekö luomu lentoon? Hankkeen loppuseminaari 16.9.2020

Monimuotoinen luomutuotanto -seminaari 25.3.2020

Luomu lentoon Kaakkois-Suomessa -miniseminaari, Kouvola 19.9.2019

Luomu lentoon Kaakkois-Suomessa miniseminaari, Lappeenranta 18.9.2019

 

AIHEESEEN LIITTYVÄÄ

Ammattikeittiöt 2020 -tutkimus

 •  Ammattikeittiöille tammi-helmikuussa 2020 suunnattu kysely kotimaisten, lähellä tuotettujen ja luomuraaka-aineiden käytön määristä tuotteittain (pdf, Maa- ja metsätalousministeriö).

Luomu Suomessa 2019

 • Kooste luomun tuotannon ja kulutuksen kehityksen keskeisistä tilastoista (pdf, Pro Luomu ry).

Luomun kuluttajabarometri 2019

 •  Luomun kuluttajabarometri (pdf, Pro Luomu ry).

Infograafeja luomutuotannosta

 • Pro Luomun sivulla kokoelma infograafeja (pdf ja jpg), jotka kertovat, mikä tekee ruoasta luomua myös tuotantoaloittain.

Luomu Suomessa 2018

 •  Kooste luomun tuotannon ja kulutuksen kehityksen keskeisistä tilastoista (pdf, Pro Luomu ry).

Ajankohtaista

Kuvassa Metson luomutilan navettarakennus, joka palvelee nyt maatilamatkailuyrityksen majoitustilana.

Hankkeista on hyötyä verkostoitumiselle

Hanketoiminta johtaa yritysten verkostoitumiseen ja toiminnan kehittämiseen. Näin osoittaa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelija Anne Bergin matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutusohjelman opinnäytetyö. Verkostoitumista tukevat yhteinen tavoite, asiakaslähtöinen yhteistyömalli sekä siitä saatava hyöty jokaiselle verkostoon liittyvälle. Opinnäytetyössä verkostoitui kolme haminalaista maaseutuyrittäjää, jotka kehittivät itselleen uuden palvelukonseptin, Kylästä kylään, palvelumuotoiluprosessin avulla. Työn toimeksiantajana oli Luomu lentoon Kaakkois-Suomessa -hanke, ja yhteistyötä...

Kuvassa PuotiMaalla-puodin yrittäjä Liisa Mattila järjestää myymälän hyllyjä, jotka ovat täynnä erilaisia tuotteita. Kuvan on ottanut Tommi Mattila.

Hanke päättyy, mutta työ jatkuu!

Tässä Luomu lentoon Kaakkois-Suomessa -hankkeen blogissa kerromme, miten työ jatkuu hankkeen nyt päättyessä, ja mitä kaikkea nettisivuiltamme löytyy – kiitoksia unohtamatta.   Luomusta yksi Kaakkois-Suomen menestystekijä – toimeenpanoryhmä jatkaa työtä Kaakkois-Suomen luomun toimintasuunnitelma julkistettiin hankkeen loppuseminaarissa 16.9.2020. Toimintasuunnitelma linjaa luomun kehittämisen tavoitteet ja toimenpiteet, joilla yhteiseen visioon päästään. Työn etenemisestä vastaa toimeenpanoryhmä, joka rohkaisee alueen...

Kuvassa mustikoita.

Kaakkois-Suomi sai kesällä ensimmäiset luomukeruualueensa

Kaakkois-Suomen sertifioitu luomukeruuala kasvoi kesän aikana nollasta lähes 300 hehtaariin. Jo ensimmäisenä kesänä luomukeruualueilta on korjattu muun muassa kuusenkerkkiä. Luomuluonnontuotteiden kysyntä lisääntyy Suomessa ja maailmalla. Kaakkois-Suomen luomukeruualueet sijaitsevat Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymän ja kahden yksityisen maanomistajan mailla. Myös Lappeenrannan kaupunki ja seurakuntayhtymä ovat sitoutuneet sertifioimaan osan talousmetsistään luomukeruualueeksi. Luomusertifikaatilla on suuri merkitys luonnontuotealalla, sillä luomun kysyntä lisääntyy...

Luomusta leivotaan Kaakkois-Suomeen uutta menestystekijää

Luomulla on edellytyksiä nousta Kaakkois-Suomessa alueelliseksi menestystekijäksi, jota myös matkailu voi hyödyntää nykyistä enemmän. Tuore toimintasuunnitelma esittää muun muassa jatkojalostuksen kehittämistä ja alueellisen yhteistyön syventämistä. Kaakkoissuomalaiset ruoka-alan toimijat haluavat vauhdittaa alueellista luomuliiketoimintaa ja nostaa luomutuotteiden arvostusta kuluttajien keskuudessa. Luomun tavoitteellisen kehittämisen nähdään tuovan uutta elinvoimaa sekä alueen elintarvike- että matkailubisnekseen. Alan toimijoiden yhdessä laatiman Kaakkois-Suomen...

Lähteekö luomu lentoon?

Webinaarissamme 16.9. julkistetaan Kaakkois-Suomen luomun toimintasuunnitelma ja keskustellaan, miten suunnitelman tavoitteisiin päästään. Webinaari on samalla hankkeemme loppuseminaari, ja onkin aika kerätä palautetta hankkeen toiminnasta. Luomuliiton Vuoden luomutuote -kilpailuun voi ilmoittautua mukaan 11.9. asti, ja Digiriihi-hankkeella on 1.10. kaikille avoin webinaari alustataloudesta.   Lähteekö luomu lentoon? -webinaari 16.9. klo 9 – 11 Luomu lentoon Kaakkois-Suomessa -hankkeen...

Faktat

Luomu lentoon Kaakkois-Suomessa

01.02.2019 – 30.09.2020

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy

Osatoteuttajat: Pro Luomu ry

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 202 185 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 121 486 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto / Kaakkois-Suomen ELY-keskus