Luomu lentoon Kaakkois-Suomessa -hanke aktivoi luomualan ja lähialojen toimijoita entistä tiiviimpään yhteistyöhön luomun kehittämiseksi.

Luomun käyttö, viljely ja jalostus on kasvanut tasaisesti viime vuosien aikana. Kaakkois-Suomi on vahvaa luomun viljelyaluetta, ja alkutuotannon tuotteet löytävät tiensä myös pääkaupunkiseudulle ja vientiin asti.

Luomu lentoon Kaakkois-Suomessa -hanke aktivoi luomualan ja lähialojen toimijoita entistä tiiviimpään yhteistyöhön. Hankkeessa kootaan verkosto, joka laatii alueelle luomun kehittämissuunnitelman luonnonmukaisen tuotannon monipuolistamiseksi, luomutuotteiden jalostusasteen nostamiseksi sekä luomu- ja lähiruoan säännöllisen käytön lisäämiseksi.

Hankkeessa selvitetään luomun käytön nykytilaa, keskeisempiä kehittämistarpeita ja tarvittavia toimenpiteitä. Konkreettisen etenemissuunnitelman avulla sitoutetaan alueen toimijoita luomualan kehittämiseen ja tuetaan kehittämis- ja yritysryhmähankkeiden käynnistämistä.

Hankkeessa vahvistetaan myös alueen luomuviljaosaamista kansallisesti ja tuodaan luomusiementuotannon mahdollisuudet esiin.

Lisätietoja

 

Projektipäällikkö Anne Hytönen
040 527 8307
anne.hytonen@xamk.fi

Ajankohtaista

Uteliaan projektipäällikön pohdintoja

Elokuun alussa bongasin uutisvirrasta artikkelin Pelkkä älli ei riitä – uteliaisuus tekee sinusta menestyjän. Otsikko herätti minut pohtimaan työtäni kehittämishankkeen projektipäällikkönä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa. Tilastokeskuksen määritelmän mukaan tutkimus- ja kehittämistoiminnalla tarkoitetaan systemaattista toimintaa tiedon lisäämiseksi ja tiedon käyttämistä uusien sovellusten löytämiseksi. Kehittämistyön hienous onkin mielestäni siinä, että tutkimus, kehittäminen ja käytäntö kulkevat käsi kädessä. Niiden avulla...

Kaakkois-Suomen kauppiaat tahtovat myyntiin lisää paikallista luomua

Luomutuotanto on Kaakkois-Suomessa kasvussa etenkin viljanviljelyssä, mutta myös luomuvihanneksia ja -marjoja tarvitaan lisää jalostukseen ja myyntiin. Kuluttajat haluavat ostaa luomua koko ajan enemmän. Vuonna 2018 luomutuotteiden myynti kasvoi valtakunnallisesti 9 prosenttia. Myös Kaakkois-Suomessa luomun kulutus on kasvussa. Uusia keinoja luomun kehittämiseen etsitään Luomu lentoon Kaakkois-Suomessa-hankkeen kautta. – Alueen kauppiaat toivoisivat saavansa myyntiin yhä enemmän paikallisia...

Teija Rautiainen ja Anne Hytönen Xamkista sekä Marja-Riitta Kottila Pro Luomusta haluavat siivittää luomun lentoon Kaakkois-Suomessa.

Tule siivittämään luomu lentoon!

Tule siivittämään luomu lentoon Kaakkois-Suomessa! Kaakkois-Suomessa haetaan luomutuotannon ja -kulutuksen kasvua yhteistyön ja tulevaisuuteen tähtäävän kehittämissuunnitelman avulla. Luomutuotteita kulutetaan Suomessa yhä enemmän. Vuonna 2018 luomutuotteiden myynti kasvoi 9 %. Kaakkois-Suomessa luomutuotanto on kasvussa. Vuoden 2018 tietojen perusteella luomuviljellyn pellon osuus koko peltoalasta on 14,2 %. Kasvua pinta-alassa on jopa 19 %, eniten ELY-keskusten valtakunnallisessa vertailussa....

Faktat

Luomu lentoon Kaakkois-Suomessa

01.02.2019 - 30.09.2020

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy

Osatoteuttajat: Pro Luomu ry

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 202 185 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 121 486 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto / Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Jaa sivu