Tavoitteena välittää on luovan ja osallistavan alan tietoa ja listätä hanketoiminnan vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta.

tavoitteet

Hankkeen välittömänä tavoitteena on varmistaa, että ohjelmakaudella 2014-2020 toteutettavien ”Luovaa osaamista” sekä ”Osallistamalla osaamista” -toimenpidekokonaisuuksiin liittyvien hankkeiden:
– sekä valtakunnallinen, kansainvälinen että toiminnallinen vaikuttavuus on laajaa
– käytössä on sellaista tietoa ja toimintamalleja, jotka luovat vahvaa pohjaa innovatiiviselle sisällölliselle kehittämiselle
– käytössä on toiminnan kannalta monialaisia, laajoja ja kattavia sekä valtakunnallisia että kansainvälisiä verkostoja, jotka tukevat kehittämistyötä ja tuovat selvän lisäarvon hankkeiden toteutukseen.

Hankkeen tavoitteena on niin ikään synnyttää vahva, alueellisen ja monipuolisen toteuttajaverkoston sekä hankkeeseen osallistuvien toimijoiden yhteistyönä uusia monistuskelpoisia, kestäviä ja arvoa tuottavia ratkaisuja, jotka rakentuvat uudenlaiselle monialaiselle yhteistyölle.

toimenpiteet

Toimenpiteet on jaettavissa seuraaviin osakokonaisuuksiin:
1. Toimialojen, toimijaverkostojen ja hankkeiden uudet yhteistyömallit
– Laajemmat verkostotapahtumat
– Erimuotoisten Hub-verkostojen kokoaminen ja verkostotoiminnan kehittäminen
– Hanketoiminnan ja –kehittämisen aktivointi
– Yhteistyö muiden koordinaatiohankkeiden kanssa sekä valtakunnallisten ja kansainvälisten verkostojen kanssa.

2. Viestintä ja tiedontuotanto

tulokset

Toimialojen, toimijaverkostojen ja hankkeiden uudet yhteistyömallit. Toimenpiteiden tuloksena syntyy uusia tulevaisuuden tarpeita vastaavia, kestäviä toimintamalleja ja uusia verkostomaisen kehittämisen käytäntöjä, joilla edistetään elinvoimaisia ja osallistavia kaupunkeja, kulttuuripalveluja, kulttuurin tavoitettavuutta sekä vahvistetaan kulttuuripalveluiden laadukasta, kustannustehokasta ja kestävää toteuttamista. Hankkeen puitteissa luodaan uusia koulutusorganisaatioiden ja eri toimialojen yhteistyönä syntyviä kehittämistyön toimintamalleja ja koulutuksellisia ratkaisuja, joilla parannetaan työelämän laatua, työhyvinvointia ja työn tuottavuutta sekä kehitetään erityisesti nuorten ja lasten osallisuutta yhteiskunnassa syrjäytymisen ennaltaehkäisemiseksi. Hanke antaa työvälineitä eri alojen rajapinnoille syntyville toimintamalleille.

Lisätietoja

Silja Suntola
projektipäällikkö
050 4390 518
silja.suntola(at)xamk.fi

Faktat

Luova ja osallistava Suomi

01.04.2015 – 31.12.2017

Toteuttajat

Hallinnoija: Taideyliopisto

Osatoteuttajat: Helsingin kaupunki, Metropolia amk, Aalto-yliopisto, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Luckan ry

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 1 502 328 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 190 433 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Hämeen ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta