Yrityksen hyöty hanketoimintaan osallistumisesta: parempikatteinen yritystoiminta, asiakasymmärrys ja digitaalisten toimintaympäristöjen hyödyntäminen

Tavoitteet

1. Kymenlaakson yrittäjyyden uudistaminen

2. Kilpailukyvyn kasvattaminen ja uuden yritystoiminnan synnyttäminen

3. Kehittää selkeä törmäyttämismalli ja arvoverkosto monialaiseen yrittäjyyden kasvuun

TOIMENPITEET

Työpajakonsepti, sisältönä:

1. Asiakkaan palvelupolut =>

2. Oman bisneksen tuotteistaminen =>

3. Yrityksen digitaalinen tarinallistaminen =>

4. Myyntiosaaminen verkossa ja H2H =>

5. Yhteiskokeilut eri toimintaympäristöissä

3 Työpajasarjaa vuonna 2019

TULOKSET

Parempikatteinen yritystoiminta

Asiakasymmärryksen lisääntyminen

Digitaalisten toimintaympäristöjen hyödyntäminen

Lisätietoja

Projektipäällikkö
Riku Happonen
044 702 8238
riku.happonen@xamk.fi

Faktat

Luova Yritysgeneraattori

01.10.2018 - 31.05.2020

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy, Xamk

Painoalat: Luovat alat

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 235 206 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Hämeen ELY-keskus, yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus

Jaa sivu