Yrityksen hyöty hanketoimintaan osallistumisesta: parempikatteinen yritystoiminta, asiakasymmärrys ja digitaalisten toimintaympäristöjen hyödyntäminen

Tavoitteet

1. Kymenlaakson yrittäjyyden uudistaminen

2. Kilpailukyvyn kasvattaminen ja uuden yritystoiminnan synnyttäminen

3. Kehittää selkeä törmäyttämismalli ja arvoverkosto monialaiseen yrittäjyyden kasvuun

TOIMENPITEET

Työpajakonsepti, sisältönä:

1. Asiakkaan palvelupolut =>

2. Oman bisneksen tuotteistaminen =>

3. Yrityksen digitaalinen tarinallistaminen =>

4. Myyntiosaaminen verkossa ja H2H =>

5. Yhteiskokeilut eri toimintaympäristöissä

3 Työpajasarjaa vuonna 2019

TULOKSET

Parempikatteinen yritystoiminta

Asiakasymmärryksen lisääntyminen

Digitaalisten toimintaympäristöjen hyödyntäminen

Lisätietoja

Projektipäällikkö
Riku Happonen
044 702 8238
riku.happonen@xamk.fi

Mitä Luova yritysgeneraattori -hankkeessa tehtiin?

Teimme loppujulkaisun toimenpiteistä ja tuloksista. Julkaisu antaa tietoa hankemuotoisen aluekehittämisen kanssa tekemisissä oleville henkilöille, mutta julkaisusta hyötyvät yhtä lailla myös luovista liiketoiminnan kehittämismenetelmistä ja palvelumuotoilusta kiinnostuneet tahot. Luova yritysgeneraattori -hanke oli erittäin tuottoisa, ja tämän julkaisun avulla pääset mukaan vauhdikkaalle matkalle näkemään, miksi hankkeesta muotoutui juuri sellainen ja mitä oleellista tästä jää elämään. Hanke keskittyi erityisesti luovien alojen yrittäjyyden kehittämiseen eri toimintaympäristöissä. Se kokosi monialaisia yrittäjäjoukkoja seudullisten isojen kehitysaihioiden äärelle yhdistäen heitä kehitysjoukoiksi palvelumuotoilun menetelmien avulla – ja työpajoissa päästiin myös konkretiaan.

Tutustu julkaisuumme!

XENTRE-MOBIILISOVELLUS VERKOSTOITUMISEEN YLI TOIMIALARAJOJEN

Xentre B2B App -mobiilisovellus on viestintäkanava yrittäjältä yrittäjälle Kymenlaakson maakunnassa. Luova Yritysgeneraattori – EAKR hankkeemme tavoitteena on luoda maakunnallinen törmäyttämismalli yrittäjille yli toimiala- ja kaupunkirajojen. Sovelluksessa voi viestitellä tai soitella profiilista toiseen pelkästään sähköpostikirjautumisella. Sovellus on käyttäjille ilmainen. Päätavoite on madaltaa yrittäjien yhteydenottoa toiseen yli toimialarajojen ja vähentää sähköpostin määrää. Sovelluksen voi ladata Google Playsta ja App Storesta.

Lataa sovellus

Tuotekortti

Tuotteistamisen työkalu liiketoiminnan kehittämiseen palvelumuotoilun teemoilla

Avaa PDF-tiedosto

Moottoriurheiluturistin asiakasprofiilit

Tutkimuksista, kyselyistä ja haastatteluista kerätyn tiedon analysoinnin tuloksena syntyi 6 erilaista moottoriurheiluturistin asiakasprofiilia

Avaa PDF-tiedosto

MOTOGP Sachsenring Aluetutkimus –Marraskuu 2017

Avaa PDF-tiedosto

Selvityksiä venäläisten matkailutrendeistä kesä 2019

Research results of Russian citizens travel interest to Finland

Questions for Luova Yritysgeneraattori RDI project to interview Russian citizens in Kymenlaakso & St.Petersburgh in May and June 2019.

Results of Russian Tourism VKontakte research - XAMK and Visit Suomi Oy collaboration

Questions for Luova Yritysgeneraattori RDI project to interview Russian citizens via an online questionnaire in VKontakte group - Summer 2019

Faktat

Luova Yritysgeneraattori

01.10.2018 – 31.05.2020

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy, Xamk

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 235 206 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Hämeen ELY-keskus, yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus