Ammattikorkeakoulujen verkostoyhteistyöllä maankäyttösektorin ilmasto-osaamisen vahvistamista

Hankkeessa tavoitteena on kestävään maataloustuotantoon liittyvien ammattikorkeakoulujen TKI-hankkeiden, erityisesti Hiilestä kiinni -kokonaisuudesta rahoitettujen hankkeiden tulosten koostaminen ja jalkautus sekä vieminen koordinoidusti AgriHubiin sekä muihin kohderyhmien käyttämiin viestintäkanaviin ja hyödyntäminen sieltä. Hankkeessa on erinomaiset edellytykset oppilaitosten ja tutkijoiden yhteistyölle, sillä mukana olevat ammattikorkeakoulut toteuttavat sekä luonnonvara-alan opetusta että TKI-toimintaa.

PÄÄTAVOITE
  • Maankäyttösektorin ilmasto-osaamisen vahvistuminen erityisesti seuraavissa kohderyhmissä: maa- ja metsätalousyrittäjät, neuvojat, opettajat, luonnonvara-alan opiskelijat ja muut teemasta kiinnostuneet kohderyhmät
ALATAVOITTEET
  • Maankäyttösektorin hankkeiden (Hiilestä kiinni -hankkeiden sekä muiden maa- ja metsätaloden maaperäkysymyksiin liittyvien TKI-hankkeiden) tulosten kokoaminen ja jalkautus laajemmalle joukolle maa- ja metsätalousyrittäjiä ja neuvojia sekä ammattikorkeakoulujen opetukseen
  • Maankäyttösektorin opintotarjonnan ajanmukaisuuden varmistaminen
  • Luonnonvara-alan korkeakouluyhteistyön vahvistaminen
  • Agrihubin roolin vahvistuminen tiedon jakamisessa erityisesti ammattikorkeakoulujen luonnonvara-alaan linkittyvien tki-toimijoiden, opetushenkilöstön ja opiskelijoiden keskuudessa.
  • Ammattikorkeakoulujen luonnonvara-alan profiloitumisen kirkastaminen
Hanke kooostuu viidestä työpaketista:

TP1 Tulosten kokoaminen (päävastuu SeAMK)
TP2 Hankekonsortion aktiivinen tiedonvaihto (päävastuu Lapin AMK)
TP3 Opetusmateriaalin laatiminen (päävastuu SeAMK)
TP4 Viestintä (päävastuu HAMK)
TP5 Verkostoyhteistyö (päävastuu SeAMK)

Hanke toteutetaan yhdeksän ammattikorkeakoulun yhteishankkeena. Hankkeen pääkoordinaattorina toimii Seinäjoen ammattikorkeakoulu (SeAMK) ja osatoteuttajina HAMK, JAMK, Karelia, Lapin AMK, Novia, OAMK, Savonia ja Xamk.

Hankkeen päätoteuttajan sivut

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote rahoituksen saaneista hankkeista

Tiedote hankkeesta

Xamk Read 1/2024 verkkojulkaisussa artikkeli. Dunderfelt, A., Itkonen, K. & Kontinen, K. Tuoreinta tutkittua tietoa käytäntöön – kohti ilmastoviisasta metsätaloutta

Xamkin hanketoimijat kirjoittivat blogin Agrihubin alustalle aiheesta Ilmastonmuutos ja metsätuhot: varautuminen ja seuranta 

Xamk järjesti teematreffit 22.2.2024 klo 13-14 Agrihubissa aiheesta Paikkatietoainestosta työkaluja metsätuhojen hallintaan

Tulossa Komio -hankkeen järjestämä Kolmen miljoonan (CO2e) konferenssiin 7.5. Seinäjoella. Voit osaalistua myös etänä. Yhden päivän erinomainen konferenssi maankäyttösektorin ilmasto-osaamisen taidoista ja menetelmistä, joiden pitäisi kiinnostaa useimpia maa- ja metsätalousyrittäjiä, neuvojia ja tulevaisuuden tekijöitä!

Ilmoittaudu jo mukaan tapahtumaan joko paikan päälle Seinäjoelle tai striimin seuraajaksi:

Tilaisuus on maksuton, Framilla osallistuville tarjotaan aamukahvit, lounas ja iltapäiväkahvit. Huom. Framilla rajoitettu osallistujamäärä.Ilmoittaudu mukaan tästä.

Ilmoittautuneet saavat tapahtumasta kalenterikutsun, johon myös päivän ohjelma ja muut tapahtumaan liittyvät tiedot päivittyvät.

Lisätietoja tapahtumasta:Marjastiina Teixeira, marjastiina.teixeira@seamk.fi ja Elina Iivari, elina.iivari@seamk.fi.

Lisätietoja

TKI-asiantuntija
Anna Dunderfelt
050 341 9805
anna.dunderfelt@xamk.fi

Asiantuntija, lehtori
Kati Kontinen
050 466 6656
kati.kontinen@xamk.fi

Tietosuojaseloste

Faktat

Maankäyttösektorin ilmasto-osaamisen koulutusyhteistyö (KOMIO)

01.08.2023 – 30.09.2024

Toteuttajat

Hallinnoija: Seinäjoen Ammattikorkeakoulu SeAMK

Osatoteuttajat: Lapin amk, Hämeen amk, Jyväskylän amk, Savonia, Karelia, Oulun amk ja Novia

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 651 556 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 73 605 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Maa- ja metsätalousministeriö Hiilestä kiinni