Kohti resurssiviisasta poistotekstiilien hyödyntämistä

EU-direktiivi velvoittaa jäsenmaita järjestämään poistotekstiilien erilliskeräyksen vuodesta 2025 lähtien. Poistotekstiili on omistajalleen tarpeetonta tekstiiliä, joka sisältää sekä tekstiilijätteet että käytetyt ja ehjät tekstiilit eli tekstiilituotteet. Suomen Valtioneuvosto on hyväksynyt jätelakiesityksen, jonka mukaan poistotekstiilin alueellinen vastaanotto alkaisi Suomessa jo vuoden 2023 alusta lähtien.

Uutta liiketoimintaa etelä-Savoon

Mekstiili suunnitteluhankkeessa kootaan laaja yhteistyöverkosto, jonka voimin innovoidaan uusia toimintatapoja poistotekstiilien keräykseen, lajitteluun ja monipuoliseen hyödyntämiseen. Suunnitteluhankkeen aikana kontaktoidaan lähialueen kuntia, jäteyhtiöitä sekä muita poistotekstiilin keräykseen ja kierrätykseen liittyviä sidosryhmiä, kuten yrityksiä, pienyrittäjiä, yhdistyksiä ja oppilaitoksia sekä potentiaalisia hankekumppaneita.

Tavoitteena on luoda Mikkelin ympärille alueellinen verkosto, joka mahdollistaa kunnille resurssiviisaan tavan vastata jätelakiesityksen velvoitteisiin. Lisäksi selvitetään potentiaalisia yhteistyökumppaneita laajemminkin valtakunnan tasolla. Tavoitteena on edistää uuden, kestävän liiketoiminnan syntymistä Etelä-Savon alueelle.

Mekstiili suunnitteluhankkeen työpaketit

  • TP 1: Keräystapojen kartoitus
  • TP 2: Selvitys lajittelun vaihtoehdoista
  • TP 3: Uudelleenkäyttöjärjestelmien innovointi
  • TP 4: Tekstiilinkierrätys työllistäjänä
  • TP 5: Viestintä ja kehittämissuunnitelmat

Lisätietoja

Kati Jordan
projektipäällikkö
puh. 050 357 9395
kati.jordan(at)xamk.fi

Miia Sourander
tutkimusinsinööri
puh. 050 466 6880
miia.sourander(at)xamk.fi

Hanne Soininen
tutkimuspäällikkö
puh. 0400 869 952
hanne.soininen(at)xamk.fi

Tietosuojaseloste

Faktat

Mekstiili suunnitteluhanke

01.06.2021 - 28.02.2022

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Muut kumppanit: Metsäsairila Oy, ViaDia Mikkeli ry, Mikkelin Toimintakeskus ry, Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 79 336 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 79 336 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon maakuntaliitto, maakunnan omaehtoisen kehittämisen määrärahasta