Hankkeessa pilotoidaan poistotekstiilien keräystä ja lajittelua sekä innovoidaan uusia tapoja kierrätysmateriaalin tehokkaampaan hyödyntämiseen.

Tekstiilien kierrätys Euroopassa on tehostumassa ja Suomessa kuntien tulee järjestää tekstiilijätteen alueellinen vastaanotto jo 1.1.2023 alkaen. Poistotekstiilien kustannustehokkaat keräys- ja lajitteluprosessit sekä kerätyn materiaalin monipuolinen hyödyntäminen ovat avainasemassa onnistuneen tekstiilikiertotalouden aikaansaamiseksi. Poistotekstiilikeräys on kuitenkin vielä uutta niin kuluttajille kuin muillekin toimijoille. Tehokas tekstiilien kiertotalous vaatii kattavaa viestintää ja ohjausta.

Pilotointeja ja uusia avauksia

Mekstiili-hankkeen tavoitteena on luoda Etelä-Savoon soveltuvimmat poistotekstiilin lajittelu-, keräys- ja käsittelymenetelmien toimintamallit. Tavoitteena on pilotoida parhaimpia käytäntöjä ja edistää Etelä-Savon aluetta tekstiilikiertotalouteen siirtymisessä sekä kasvattaa materiaalien kierrätysastetta. Lisäksi tavoitteena on luoda uusia innovatiivisia tuoteaihioita ja -avauksia yhteistyössä yritysten kanssa vahvistamaan alueen kilpailukykyä.

Hankkeessa tehdään laajaa yhteistyötä alueen yritysten, yhdistysten, järjestöjen ja oppilaitosten kanssa. Kuluttajia osallistetaan jo suunnitteluvaiheessa ja kerättyä palautetta hyödynnetään myös toiminnan kehittämisessä. Kuluttajaohjeistuksella ja muulla viestinnällä vaikutetaan kerätyn poistotekstiilin laatuun ja määrään.

Mekstiilin tOimenpiteet 

Mekstiili-hankkeen toimenpiteet jakaantuvat viiteen työpakettiin (TP1–TP5):

  • TP 1. Tehokas keräysmalli poistotekstiileille   
  • TP 2. Poistotekstiilien innovatiiviset lajittelumallit – demonstraatioilla kohti käytäntöä  
  • TP 3. Uudet avaukset – kerätyn poistotekstiilin tuoteinnovaatiot  
  • TP 4. Liiketoiminnan kehittäminen poistotekstiilimateriaalin hyödyntämiseksi   
  • TP 5. Viestintä ja tiedottaminen 

 

Tekstiilien kierrätyksen uusia toimintamalleja

Tekstiilikiertotalouteen sisältyy vielä paljon hyödyntämättömiä mahdollisuuksia, joilla voidaan edistää kiertotalousliiketoimintaa ja luonnonvarojen kestävämpää käyttöä. Hankkeen avulla luodaan tehokkaita ja monistettavia tekstiilien kierrätyksen toimintamalleja, joilla voidaan nostaa tekstiilien kierrätysastetta. Mekstiili-hanke tukee Etelä-Savon alueen yritysten vihreää siirtymää, edistää yritysten kannattavuutta ja elinvoimaa ja luo maakunnalle mahdollisuuden profiloitua tekstiilikiertotaloudessa vahvana kansallisena osaajana sekä yhteistyökumppanina.

Mekstiili on Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun, Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n, Metsäsairila Oy:n ja ViaDia Mikkeli ry:n yhteinen ryhmähanke. Hanketta rahoittaa Etelä-Savon maakuntaliitto Euroopan aluekehitysrahastosta.

Osallistu ja vaikuta

Oikeassa sivupalkissa on hankkeen yhteyshenkilöt eri organisaatioissa. Ota rohkeasti yhteyttä, jos haluat olla mukana kehittämässä tekstiilikiertotaloutta Etelä-Savossa. Voit myös jättää oman ideasi ja/tai yhteydenottopyynnön tämän lomakkeen kautta.

Lisätietoja

Xamk
Kati Jordan

projektipäällikkö
+358 50 357 9395
kati.jordan(at)xamk.fi

Hanne Soininen
tutkimuspäällikkö
+358 400 869 952
hanne.soininen(at)xamk.fi

Miia Sourander
tutkimusinsinööri
miia.sourander(at)xamk.fi
+358 50 466 6880

Lotta Pirinen
projektitutkija
lotta.pirinen(at)xamk.fi
+358 40 526 2977

Metsäsairila Oy
Soili Maunula
jätehuoltoinsinööri
+35844 755 8207
soili.maunula(at)metsasairila.fi

Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy
Johanna Järvinen
kiertotalousasiantuntija
+358 50 465 5320
johanna.jarvinen(at)mikseimikkeli.fi

ViaDia Mikkeli ry
Erno Gynther
hanketyöntekijä
erno.gynther(at)viadia.fi

Tietosuojaseloste

Faktat

Mekstiili - Tehokasta tekstiilikiertotaloutta Etelä-Savoon

01.11.2022 – 31.10.2024

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Osatoteuttajat: Metsäsairila Oy, ViaDia Mikkeli ry, Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 482 190 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 200 328 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon maakuntaliitto Euroopan aluekehitysrahastosta