Memoriaali-verkkopalvelu tuo kansalaisten yksityiset sotaa koskevat aineistot julkisten ja viranomaisaineistojen rinnalle.

Hankkeessa kehitettävä kansallinen verkkopalvelu kokoaa yhteen, jakaa ja tallentaa sotahistoriaan liittyviä aineistoja digitaaliseen arkistoon. Memoriaalissa syntyy suomalaisten sodan muisti. Memoriaalista kehitetään jokaisen saavutettavissa oleva helppokäyttöinen ja toimiva palvelu, johon muistot tallentuvat.

Hanke vahvistaa kokonaisvaltaisesti etenkin Mikkelin Memory Campuksen palvelu- ja tietojärjestelmäosaamista. Se vahvistaa myös Memory Campuksen toimijoiden asemaa valtakunnallisena pitkäaikaissäilytettävän tiedon säilytys-, digitointi- ja tutkimus- sekä koulutuskeskittymänä. Hanke tuo yritysten tiedonhallinnan palveluosaamisen osaksi Memory Campukseen uusia liiketoiminnan kehittämismahdollisuuksia. Hankkeessa kartoitetaan jo olemassa olevia digitaalisen aineiston vastaanottamiseen ja käytettävyyteen kehitettyjä toimintamalleja, järjestelmiä/työkaluja ja teknisiä ympäristöjä sekä testataan, hyödynnetään, modifioidaan ja jatkokehitetään niitä. Analogista aineistoa digitoidaan ja kehitetään tehokkaampia digitoinnin toimintatapoja. Samalla kehitetään aineiston vastaanottamiseen ja käytettävyyteen keskittyvien tuotteiden/palveluiden kaupallistamisen liiketoimintamalleja ja hyödynnetään verkostoitumista.

Hanke ja kehitettävä verkkopalvelu Memoriaali vahvistavat Memory Campusta ja sen toimijoiden osaamista, palveluita ja tuotteita ja samalla alueen elinvoimaisuutta sekä vetovoimaa. Hanke edistää digitaalisen osaamisen kehittämistä Memory Campuksessa, lisää seudun työllisyyttä ja palvelukonseptin muuttamista digitaaliseen suuntaan sekä kehittää digitaalisen aineiston vastaanottamista ja liiketoimintamahdollisuuksia.

Xamk toimii hankkeessa teknisenä asiantuntijana ja toteuttajana tuoden hankkeeseen teknistä osaamista. Hankkeessa hyödynnetään yhteistyötä muiden mikkeliläisten toimijoiden kanssa ja sen toteuttavat Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy, Elinkeinoelämän keskusarkisto ELKA, Sodan ja rauhan keskus Muisti ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu.

 

Kuva arkistosta: SA-kuva.

Lisätietoja

Kati Saltiola
Memory Campus -ohjelmakoordinaattori
kati.saltiola@xamk.fi
P. 050 5603174

Noora Talsi
Tutkimusjohtaja
noora.talsi@xamk.fi
P. 040 6485020

Faktat

Memoriaali – Aineistojen digitaalisen vastaanoton, käytettävyyden ja verkkopalvelun kehittäminen Memory Campuksessa

01.06.2020 – 30.06.2022

Toteuttajat

Hallinnoija: Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy

Osatoteuttajat: Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkisto sr., Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy ja Sodan ja Rauhan keskus Muistin tukisäätiö sr.

Tutkimuskeskus: Digitalia

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 522178 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 145140 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon maakuntaliitto, Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)