Memoriaali-palvelu on kansalaisten ja yritysten digitaalisten aineistojen vastaanoton verkkopalvelu.

Memoriaali on verkkopalvelu, joka kokoaa yhteen, jakaa ja tallentaa sähköisiä aineistoja digitaaliseen arkistoon. Memoriaalista kehitetään jokaisen saavutettavissa oleva helppokäyttöinen ja toimiva palvelu, johon muistot tallentuvat.

Memoriaali-verkkopalvelun kehittämishanke toteutettiin 2020-2022. Hankkeen tavoitteena oli vahvistaa Memory Campuksen palvelu- ja tietojärjestelmäosaamista. Sen tavoitteena oli myös vahvistaa myös Memory Campuksen toimijoiden asemaa valtakunnallisena pitkäaikaissäilytettävän tiedon säilytys-, digitointi- ja tutkimus- sekä koulutuskeskittymänä. Hanke toi yritysten tiedonhallinnan palveluosaamisen osaksi Memory Campukseen uusia liiketoiminnan kehittämismahdollisuuksia. Hankkeessa kartoitettiin jo olemassa olevia digitaalisen aineiston vastaanottamiseen ja käytettävyyteen kehitettyjä toimintamalleja, järjestelmiä/työkaluja ja teknisiä ympäristöjä sekä testattiin, hyödynnettiin ja jatkokehitettiin niitä Memoriaali-verkkopalvelua kehitettäessä. Hankkeessa digitoitiin myös analogista aineistoa ja kehitettiin tehokkaampia digitoinnin toimintatapoja. Samalla kehitettiin aineiston vastaanottamiseen ja käytettävyyteen keskittyvien tuotteiden/palveluiden kaupallistamisen liiketoimintamalleja.

Memoriaalin kehittämistä on jatkettu yhteistyössä hanketoimijoiden kesken hankkeen jälkeen. Kehitettävä verkkopalvelu Memoriaali vahvistaa Memory Campusta ja sen toimijoiden osaamista, palveluita ja tuotteita ja samalla alueen elinvoimaisuutta sekä vetovoimaa. Hanke on myös edistänyt digitaalisen osaamisen kehittämistä Memory Campuksessa, lisää seudun työllisyyttä ja palvelukonseptin muuttamista digitaaliseen suuntaan sekä kehittää digitaalisen aineiston vastaanottamista ja liiketoimintamahdollisuuksia.

Xamk toimi hankkeessa teknisenä asiantuntijana ja toteuttajana tuoden hankkeeseen teknistä osaamista. Hankkeessa hyödynnettiin yhteistyötä muiden mikkeliläisten toimijoiden kanssa ja sen toteuttivat Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy, Elinkeinoelämän keskusarkisto ELKA, Sodan ja rauhan keskus Muisti ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu.

Kuva arkistosta: SA-kuva.

Lue lisää Memoriaalista: https://memoriaali.fi

Haluatko testata Memoriaalia?

Pääset testaamaan Memoriaali-verkkopalvelua osoitteessa https://memoriaali.xamk.fi

Huomioithan, että Memoriaali on vielä kehitysvaiheessa ja kyseessä on Memoriaalin demoversio. Pääset testaamaan Memoriaalin toiminnallisuuksia rekisteröitymällä palveluun ja luomalla omat tunnukset.

Lisätietoja

Kati Saltiola
Memory Campus -ohjelmakoordinaattori
kati.saltiola@xamk.fi
P. 050 5603174

Stina Westman
Digitalia-tutkimusyksikön johtaja
stina.westman@xamk.fi
P. 050 524 8599

Faktat

Memoriaali – Aineistojen digitaalisen vastaanoton, käytettävyyden ja verkkopalvelun kehittäminen Memory Campuksessa

01.06.2020 – 30.06.2022

Toteuttajat

Hallinnoija: Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy

Osatoteuttajat: Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkisto sr., Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy ja Sodan ja Rauhan keskus Muistin tukisäätiö sr.

Tutkimuskeskus: Digitalia

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 522178 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 145140 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon maakuntaliitto, Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)